Een belangrijke – maar helaas niet altijd gestelde – vraag bij ICT-projecten is: krijgen we het project afgerond, of krijgt de organisatie het beoogde en verwachte resultaat? Met andere woorden: welke bijdrage levert dit ‘bottom line’ aan de business? In deze blog bespreken we de business case van adoptie. Wat levert het potentieel op, welke investeringen zijn ermee gemoeid en wat kost het wanneer je het niet doet?

Succesfactoren

De change management-experts van Prosci geven aan dat 70% van het succes van ICT-projecten afhangt van de adoptie door de medewerker. Daarbij is er een vrij lineair verband tussen de geleverde adoptie-inspanning en het percentage succesvol afgeronde implementaties. Bij geen tot weinig adoptie-inspanning varieert dat van 15 tot 42%. Bij veel adoptie-inspanning stijgt dat tot 77% en bij een volledige adoptie-aanpak slagen 93% van de implementaties.

ROI

Industrie analist Forrester Consulting heeft onderzoek gedaan naar de business impact en Return on Investment (ROI) van adoptie. Zonder adoptie behalen organisaties gemiddeld 35% ROI. Met adoptie stijgt dat tot maar liefst 143%. De gemiddelde terugverdientijd van deze adoptie bedraagt slechts 7 maanden.

Budgettering

Het belang van adoptie is duidelijk, maar welk prijskaartje moet daar aan hangen? Uit onderzoek van AMR research blijkt dat organisaties met succesvolle implementaties 10-15% van hun projectbudget besteden aan adoptie/verandermanagement.

Weerstand onder medewerkers

Een ander ProSci-onderzoek toont aan dat weerstand onder medewerkers de grootste faalfactor bij ICT-projecten is. Wij merken dat de juiste aanpak deze weerstand kan minimaliseren. Wanneer medewerkers de beoogde verandering begrijpen en accepteren dan zullen ze de nieuwe technologie en werkwijze sneller en gemakkelijker omarmen.

De PQR-aanpak

Veranderingen hebben altijd grote impact op medewerkers. Maar de betrokkenheid, begrip en draagvlak bepalen in grote mate of de nieuwe manier van werken succesvol kan worden ingevoerd. Wij focussen op individuele verandering, organisatorische verandering en uiteindelijk organisatorisch succes.

De voordelen

Met de juiste (adoptie) aanpak kunnen medewerkers efficiënter, productiever en zelfstandig met de nieuwe technologie werken. Ze begrijpen de verandering, raken overtuigd van de voordelen die dit ze kan bieden, en zetten dit in tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Meer weten?

Kies het pad van de minste weerstand en maak van adoptie een vast onderdeel van elk implementatieproject. Wil je een keer van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem vooral contact met me op via Jeroen.Laurijsen@pqr.nl of stuur even een berichtje.

Geplaatst door

Jeroen Laurijsen

Team Manager Adoptie bij PQR