Nutanix, Obelix en de Google Cloud: samensmelting van één cloudomgeving voor Enterprise apps

Michael in ‘t Hout

Het jaarlijkse wereldwijde Nutanix .NEXT event heeft weer plaatsgevonden op 28 - 30 juni j.l. Het event vond dit jaar plaats in de hoofdstad van de Verenigde Staten, Washington DC. 

Michael in ’t Hout, Nutanix Technology Champion informeert u over de highlights en nieuwe features van dit evenement door middel van deze blog.

Zoals wellicht bekend maakt Nutanix gebruik van stripfiguurhelden. Waar de vorige release genaamd Asterix inmiddels uitgekomen is, komt er in de loop van dit jaar de laatste release van Nutanix genaamd Obelix.

De introductie van Nutanix Calm

Door de overname van Calm.io vorig jaar heeft Nutanix een flinke stap gezet op het gebied van automation en orchestration. De software van Calm.io is nu volledig aangepast en geïntegreerd in PRISM met de nieuwe naam: Nutanix Calm.

Nutanix Calm biedt op een eenvoudige manier de mogelijkheid om vanuit PRISM applicaties te automatiseren in een logisch en visueel schema genaamd Blueprints. Met deze Blueprints leg je alle elementen vast van een bepaalde applicatie, inclusief gerelateerde applicatie instellingen, volgorde van opstarten en de configuratie van de virtuele machine. Eigenlijk alles wat nodig is om een ​​applicatie te installeren.

Calm kan ook worden ingezet over meerdere teams en IT-disciplines, waarbij de installatieketen wordt vastgelegd in een Blueprint, zodat de volledige installatie door middel van geautomatiseerde draaiboeken wordt gedaan. Doordat alle stappen zijn vastgelegd in deze Blueprints is de volledige applicatie inclusief eventuele netwerkconfiguratie, firewallconfiguratie en virtuele machine-configuratie consistent. Menselijke fouten worden hierdoor voorkomen.

Op dezelfde manier worden ook de dagelijkse werkzaamheden verwerkt in Blueprints, zoals het uitrollen van nieuwe virtuele machines. Een uitrolproces dient eenmalig aangemaakt te worden in Calm. Hierna is dit proces makkelijk te herhalen, zodat voor de IT beheerder de dagen en maanden die nodig zijn voor routine beheer vereenvoudigd worden tot één simpele druk op de knop.

Naast Nutanix Calm komt er ook een Nutanix Marketplace voor deze Blueprints. Via deze Marketplace is het eenvoudig om applicaties uit te rollen van bijvoorbeeld externe leveranciers. Door middel van vooraf gedefinieerde Blueprints vanuit de leverancier is het mogelijk om via de best practices een applicatie te installeren in een Nutanix of cloudomgeving.  Uiteraard zijn deze Blueprints aan te passen naar de eigen wensen en eisen.

Door de inzet van Calm wordt hybride cloudmanagement dus nog eenvoudiger. De Blueprints, waarin al deze instellingen van de desbetreffende applicatie zijn vastgelegd, kunnen ook worden ingezet voor de uitrol naar de cloud. Dit voor zowel Microsoft Azure, Amazon AWS en sinds kort Google Cloud Platform. Met behulp van deze koppelingen is het door middel van een paar simpele aanpassingen mogelijk de applicatie te installeren in de cloud in plaats van intern op het Nutanix cluster.

Google Cloud Platform (GCP)

Google en Nutanix grijpen samen de kans om de hybride cloud te bouwen door het beste van private cloud architectuur te combineren met de schaalbare public cloud.
Door samen te werken kan nu gebruik worden gemaakt van de gecombineerde krachten van Nutanix en het Google Cloud Platform (GCP).

Allereerst is het met deze combinatie mogelijk om via één controlpanel applicaties op de Google Cloud Platform en op een Nutanix omgeving te beheren. Traditionele en cloud-native applicaties kunnen met één enkele klik naar een GCP- of Nutanix-cloud omgeving worden gebracht en naadloos tussen de twee omgevingen migreren.

Daarnaast kunnen met Nutanix Calm deze applicaties worden samengevoegd tot eenvoudige, reproduceerbare applicatie Blueprints die met een enkele muisklik kunnen worden geactiveerd en worden gemigreerd tussen Nutanix- en GCP-omgevingen.

Door de samenwerking ondersteunt Nutanix uiteraard ook Kubernetes. Kubernetes is de Google Container Engine. Deze container engine kan in de cloud draaien of als een Kubernetes-cluster op een Nutanix cluster. Door middel van Calm is het nu ook mogelijk om Blueprints te implementeren voor Kubernetes. Deze containers kunnen op een eigen Nutanix cluster draaien maar ook op het Google Cloud platform.

Netwerk-microsegmentatie

Om de veiligheid van een datacenter te verhogen wordt er steeds vaker netwerk-microsegmentatie ingezet. Voor verdere uitleg over netwerk-microsegmentatie verwijs ik u door naar het blog van mijn collega Ronald de Jong.
In deze blog wordt verder ingegaan op hoe een VMware vSphere omgeving beter beveiligd kan worden door de inzet van netwerk-microsegmentatie. Dit wordt gedaan door middel van NSX.


NSX is een VMware vSphere product en kan helaas niet worden geïnstalleerd op de Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV). Let op, hier komt verandering in! Netwerk-microsegmentatie komt in de volgende release ook voor in AHV onder de naam Acropolis Microsegmentation Services (AMS). Met AMS is het mogelijk om oost-west verkeer binnen het datacenter te beveiligen door gebruik te maken van een statefull gedistribueerde firewall. Hierdoor is elke virtuele machine beveiligd binnen het Nutanix cluster. Dit wordt uiteraard allemaal gedaan vanuit PRISM en Nutanix haar filosofie, one-click. Met één klik moet het mogelijk zijn om microsegmentatie te installeren en te beheren op een Nutanix cluster.

Near Sync Replication

Het is al een lange tijd mogelijk om met AOS (Acropolis Operating System) synchrone en asynchrone replicaties op te zetten. De bestaande Metro Availability zorgt voor een synchrone replicatie tussen twee Nutanix clusters, deze functie is echter beperkt door de bandbreedte en netwerk latency. Eén van de vereiste van synchrone replicatie is een latency van 5 milliseconde heen en terug. Asynchrone replicatie heeft deze beperkingen niet, maar deze functie was tot op heden beperkt tot een minimale interval van 60 minuten.

Nutanix komt in de Obelix release met een belangrijke technologische verbetering die near-sync word genoemd. Hierdoor zijn 1 minuut intervallen mogelijk zonder beperkingen van latency of afstand. Voor near-sync replicatie maakt Nutanix gebruik van een nieuwe Light Weight Snapshot (LWS) technologie.

1- en 2-server Robo configuraties

De configuratie van externe locaties buiten de hoofdlocatie vergt vaak een uitdaging. Op dit moment heeft een Nutanix-oplossing de minimum vereiste van 3 fysieke servers om een cluster op te bouwen. Dit komt door de manier waarop de data wordt opgeslagen. Door de vereisten van drie servers zal dit vaak een situatie creëren waar de hardware- en resourcecapaciteit veel groter zal zijn dan de behoefte van een buitenlocatie.
In de toekomstige Obelix release is het mogelijk om met 1 of 2 servers een cluster te creëren, waar voorheen een minimumvereiste van 3 was. Met deze aanpassing zorgt Nutanix ervoor dat er een beter capaciteitsverdeling is op externe locaties. Voor bijvoorbeeld een lokale virtuele printserver, fileserver en domain controller volstaat 1 server in plaats van 3.

Nutanix Xtract

De laatste innovatie is Nutanix Xtract. Xtract heeft twee versies, Xtract for VMs en Xtract voor DBs. De namen spreken voor zich.

  • Met Xtract for VMs is het mogelijk om VM migraties uit te voeren van VMware ESXi naar AHV (Acropolis Hypervisor). De migratie is niet heel moeilijk maar wel tijdrovend. Waar het voorheen niet mogelijk was een bulkmigratie uit te voeren kan dit nu door middel van Xtract for VMs wel. Xtract zorgt ervoor dat de gegevens van de bron één op één worden gekopieerd naar de nieuwe VM, hetzelfde idee als de welbekende VMware Converter maar dan voor AHV.                                                                                                                                                                         
  • Xtract for DBs is een tool die het mogelijk maakt om Microsoft SQL Server databases te migreren ongeacht de bron (fysiek, virtueel en zelfs cloud). Door de best practices toe te passen en deze te verwerken in de tool wordt de nieuwe SQL server door middel van deze best practices ingericht. Daarna wordt de database gemigreerd naar deze nieuwe server zonder ingewikkelde migratiestappen. Xtract voert alle stappen uit.
  • Xtract for DBs is op dit moment al beschikbaar. Xtract for VMs is nog in ontwikkeling.

Mocht u meer informatie willen hebben over Nutanix, het werken met cloud, een demo over Calm, netwerk-microsegmentatie of de andere producten en wat PQR hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op of maak een afspraak.

>> meer blogs