Software Defined Infrastructure in perspectief

Herman Rutten

Is Software Defined Infrastructure (SDI) de volgende stap in de evolutie binnen het eigen datacenter?

De druk op organisaties neemt de laatste jaren flink toe. Globalisering van diverse markten creëert kansen, maar zorgt tevens voor nieuwe uitdagingen omdat het aantal concurrenten - soms zienderogen - toeneemt. Daarnaast heeft de recente economische crisis ertoe bijgedragen, dat steeds meer met steeds minder gedaan moet worden. Organisaties dienen hun productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de totale kosten terug te dringen. En alsof dat nog niet genoeg is, dwingt de toenemende snelheid waarmee de techniek zichzelf vernieuwt organisaties tot continue innovatie. Sprekende voorbeelden zijn trends als Going Social, Going Mobile en Internet of Things (IoT).

Consequenties voor ICT

In het verlengde hiervan stellen organisaties hogere eisen aan de interne ICT-beleidsmakers. Dit is zeker het geval nu we in een tijd leven waarin veel organisaties voor hun succes in grotere mate afhankelijk worden van ICT. Ook hier geldt: meer leveren, beter presteren, sneller acteren en dat tegen een gelijkblijvend of zelfs gereduceerd ICT-budget. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, is het bestaande ICT-bedrijfsmodel in veel gevallen niet langer te handhaven. CIO’s en ICT-managers moeten de structuur zien om te buigen van reactief naar proactief. Dit bewerkstelligen betekent een transitie van de technische ICT-infrastructuur, evenals een transformatie van de ICT-organisatie. Onderkennen dat het roer om moet is één ding, echter de vraag rijst hoe deze ambitie en bijbehorende doelstellingen waar gemaakt kunnen worden.

Software Defined Infrastructure

Een door software gedefinieerde infrastructuur biedt zich steeds meer aan als mogelijke oplossing voor het grootse probleem waarmee ICT-organisaties zich thans geconfronteerd zien. Dit geldt zeker voor organisaties die bewust nog niet de sprong willen wagen naar public cloud, maar wel al zoveel mogelijk van dezelfde voordelen gebruik willen maken binnen hun eigen datacenter. Belangrijk om te weten is, dat SDI geen op zichzelf staande technologie of product is. SDI is een integrale visie en heeft daarmee duidelijk een lange-termijn doelstelling voor ogen. SDI wordt door voorvechters gezien als de volgende logische stap in de evolutie van het datacenter.

Services

Bij SDI worden infrastructuur elementen gebouwd, uitgerold en onderhouden als services. Door de programmeerbaarheid van de afzonderlijke elementen blijft de aansturing van de infrastructuur beperkt tot begrijpelijke functioneel gedreven policies. Hierdoor is minder specialistische kennis vereist van de onderlinge lagen. De programmeerbaarheid voorziet tevens in selfservice mogelijkheden en een snelle uitrol (time-to-market) van extra benodigde infrastructuur services. De binnen SDI aanwezige intelligentie zorgt voor het automatisch en proactief bijsturen indien de noodzaak hiertoe voordoet, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

Voor het kunnen faciliteren van aanzienlijke flexibiliteit en uitbreidbaarheid pleit de SDI visie voor het loskoppelen van hard- en software.  Door de software te abstraheren van de hardware, ontstaat de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller op en af te schalen. Bovendien maakt verdere abstractie de weg vrij om volledig te opteren voor industriestandaard (commodity) hardware componenten, wat substantiële kostenbesparingen met zich mee kan brengen.

Transitie

De voordelen van SDI zijn evident en geven invulling aan de, in het begin genoemde, behoeften van organisaties. Een dergelijke SDI visie verwezenlijken betekent echter wel, dat alle relevante infrastructuur elementen moeten worden aangepakt, te weten: compute, storage, netwerk en security. Daarnaast is het in stelling brengen van een overkoepelende centrale managementlaag van waaruit automation & orchestration, monitoring en self-servicing plaatsvindt, van cruciaal belang. Voor een succesvolle overgang is een top-down functionele benadering essentieel en moet een gefragmenteerde bottom-up aanpak vanuit de techniek worden voorkomen. De overstap naar SDI behoeft vanwege de grote impact op zowel techniek als organisatie een stapsgewijze en vooraf goed doordachte aanpak.

Transformatie

De voorgenomen transitie naar een door software gedefinieerde infrastructuur brengt inherent ook een veranderproces binnen de organisatie teweeg. De integrale service-georiënteerde aanpak en de gewijzigde opbouw en werking van de infrastructuur vragen immers om een andere procesgang. Zo moeten specialistische teams omgevormd worden naar cross-functionele teams. Daarnaast moeten ICT-processen in kaart gebracht worden, om deze vervolgens te kunnen automatiseren en te kunnen orkestreren.

Tevens beïnvloedt SDI het keuzeproces voor nieuwe soft- en hardware, of dit nu intern ontwikkeld of extern aangeschaft wordt. Het organisatorische veranderproces blijft niet begrensd tot de ICT-afdeling. Ook de business user zal, nu deze directer betrokken is bij het aanwenden van benodigde ICT-resources die bovendien veel sneller ter beschikking kunnen worden gesteld, anders moeten gaan denken en handelen.

Ontwikkelingen

Software Defined Infrastructure is voor velen enige jaren ‘onder de radar’ gebleven, maar heeft inmiddels de interesse gewekt bij veel organisaties en trekt steeds meer de aandacht van analisten. Daarnaast zijn het niet langer alleen de kleine startups maar ook de gevestigde fabrikanten die aan de weg timmeren en steeds luider en zonder uitzondering de SDI visie adopteren. Zo zijn Sofware Defined Compute, Software Defined Storage en Software Defined Networking niet alleen meer zogenaamde ‘buzz’ woorden, maar maken nu volwaardig deel uit van nagenoeg alle standaard proposities.

De ontwikkelingen gaan in rap tempo. Fabrikanten proberen zich op allerlei manieren positief te onderscheiden en de marketingmachine is in volle gang. Deze dynamiek maakt het voor veel organisaties echter moeilijk om inzicht in en overzicht van het aanbod op de markt te krijgen, hoe volwassen de verschillende afzonderlijke elementen zijn, en met welk onderdeel ze zouden moeten starten. Daarmee is de noodzaak voor goede educatie en een gedegen begeleiding op de reis naar SDI meer dan duidelijk en zelfs onontbeerlijk geworden.

Meer info

Wilt u meer weten over Software Defined Infrastructure? Bent u benieuwd in hoeverre SDI u kan helpen bij het bereiken van de doelstellingen van uw organisatie? Neem contact op met PQR.

Neem contact op met PQR

Herman Rutten
Solution Architect PQR

>> meer blogs

Reacties

Reactie toevoegen

Zonder Software Defined geen toekomst
25/04/2016
In deze heldere blog over software defined o.a. de feitelijke verschillen tussen een traditioneel datacenter en een SDDC. Waarom een SDDC wèl voldoet en op welke aspecten een traditioneel datacenter nu precies achterblijft.