VMworld Europe 2016: be Tomorrow, be Together

Karin Mulder Han Rademaker Hugo Peters Ronald de Jong

Een verslag van VMworld Barcelona - aankondigingen en ontwikkelingen op het gebied van datacenter, end user computing en visie.

Tijdens VMworld 2016 in Europa, Barcelona, was PQR goed vertegenwoordigd: een afvaardiging van 5 medewerkers, vergezeld met 18 klanten, van 14 verschillende organisaties. Een prettige groep mensen, die elkaar zowel sociaal als inhoudelijk genoeg te vertellen had. Een bijzonder geslaagd event, en, op basis van de reacties, hebben onze klanten dit ook als zodanig ervaren. In ieder geval nog eens vanaf deze plek een bedankje aan alle aanwezigen voor de gezellige en inspirerende ontmoetingen, namens ons alle vijf.

Ronald de Jong, Senior Consultant SDDC:

Dan de inhoud, want VMworld draait voor mij toch vooral om het verkrijgen en vergroten van kennis. Tijdens deze VMworld werden een aantal interessante aankondigingen gedaan, maar ook voorafgaand aan VMworld was er een aankondiging die zeker zijn weerslag zal hebben op de IT-wereld in de komende jaren. De grootste Public Cloud provider, die een partnership aangaat met de grootste Private Cloud leverancier. Een partnership tussen Amazon Web Services (AWS) en VMware gaat ons als partner én onze klanten in de komende jaren een hoop interessante proposities en mogelijkheden bieden.

Tijdens de eerste keynote sessie, waarin Pat Gelsinger toonde in uitstekende vorm te zijn, werd getoond hoe, live, een volledige 4-node cluster kon worden uitgerold in het AWS datacenter in Ierland in minder dan een minuut. In dit cluster werd gebruik gemaakt van de functionaliteit van het recent aangekondigde Cloud Foundation, bestaande uit VMware vSphere voor de Compute laag, VMware Virtual SAN voor de Storage laag en VMware NSX voor de netwerklaag. Het beheer van deze omgeving werd uitgevoerd door de VMware vRealize Suite. Een indrukwekkende demonstratie van wat ons te wachten staat. De verwachte beschikbaarheid van deze gecombineerde functionaliteit is rond het midden van 2017. We zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar de belofte van wat het klanten kan bieden is enorm.

VMware zal onder de vlag van “Cross Cloud Services” meerdere nieuwe diensten gaan aanbieden aan klanten, waarmee het bijvoorbeeld voor organisaties mogelijk wordt om inzicht te krijgen in de kosten van hun verschillenden Cloud diensten alsook in de beveiliging ervan (door middel van “Security Insight”, een dienst gebaseerd op vRealize Network Insight).

Naast de informatie omtrent VMware’s Cloud Visie waren er ook nog aankondigingen van nieuwe producten. Zo werden 6.5 versies aangekondigd van zowel vSphere als van Virtual SAN.

Hierbij zet VMware ook voor hun hypervisor in op Security. Zo wordt het onder andere mogelijk om virtuele machines te beveiligen door middel van encryptie van de virtuele schijven (erg interessant als workloads in de cloud draaien) alsook van de datastroom tijdens een vMotion. En doordat dit gebeurt buiten het OS, is dit mogelijk voor elke workload. Ook is het mogelijk om gebruik te gaan maken van Secure Boot, zowel voor de host als voor virtuele machines. Hierbij wordt de kernel van het OS geverifieerd, door middel van een certificaat. Verder wordt de audit logging van vCenter Server aanzienlijk verbeterd, waardoor het mogelijk wordt om inhoudelijk beter te achterhalen welke wijziging is doorgevoerd en door wie.

Natuurlijk is ook de “Monster VM” (Melvin, https://www.facebook.com/melvin.monstervm) weer vergroot, waardoor het tegenwoordig al mogelijk is om 6 TB aan geheugen toe te kennen aan een virtuele machine. Niet iets wat ik in de Nederlandse markt snel verwacht tegen te komen, maar mogelijk dat er in Amerika wel ergens een use case voor is te vinden. Een heel belangrijke verbetering in vSphere 6.5 is de op HTML5 gebaseerde web-client. Hoewel de web-client met versie 6.0 al aanzienlijk sneller was, is de nieuwe web-client hierdoor (afgaande op de ervaringen van enkele beta-testers) zelfs sneller dan de traditionele vSphere-client.

En eindelijk is de noodzaak van een Windows-VM voor VMware Update Manager (VUM) verdwenen. Veel organisaties kozen nog steeds voor de Windows gebaseerde vCenter Server inrichting, omdat ze toch VUM op Windows moesten installeren, maar met ingang van versie 6.5 is dat niet meer nodig. VUM draait op de VCSA.

De twee belangrijkste nieuwe functies in Virtual SAN zijn DirectConnect Twee Node clustering en iSCSI ondersteuning. Met DirectConnect Twee node clustering , wordt het mogelijk om twee server systemen rechtstreeks aan elkaar te koppelen met 10 Gbe verbindingen (dus zonder daarvoor 10 Gbe switches te hoeven aanschaffen), doordat de Witness kan worden verteld gebruik te maken van een andere netwerk-verbinding. Voor kleinere omgevingen een uitkomst, omdat daardoor de investering om tot een performante Storage omgeving te komen, aanzienlijk wordt verminderd.

iSCSI ondersteuning was een lang gekoesterde wens van veel klanten en ook dat wordt mogelijk met de aankomende versie van Virtual SAN.

Ook werd een kijkje gegund in de toekomstige ontwikkelingen waar VMware mee bezig is, op het gebied van Virtual SAN. De functionaliteit die in de komende beta zit die mij het meeste aanspreekt (omdat ik deze bij een klant al eens had willen kunnen inzetten) is de mogelijkheid om Multi-tier ftt (failures to tolerate) toe te passen.  Dit houdt in dat het in een stretched cluster omgeving mogelijk wordt om in Storage Policies verschillende vormen van ftt te gebruiken, zodat virtuele machines die vanuit de applicatie hoog beschikbaar zijn (bijvoorbeeld een Exchange DAG cluster), niet hoeven te worden gerepliceerd tussen datacenters, maar wel hoog beschikbaar kunnen worden gemaakt binnen het datacenter waar ze leven.

Op het gebied van VMware NSX werd tijdens de tweede keynote een erg mooie toekomstige  functionaliteit getoond, te weten de Micro-segmentation planner, als onderdeel van de al bestaande Flow Monitoring. Het wordt hiermee mogelijk om multi-tier applicaties te scannen en op basis daarvan de benodigde security groepen en policies aan te laten maken. Er is nog niet duidelijk gemaakt in welke versie deze functionaliteit zal worden toegevoegd.

Hugo Peters, Senior Consultant End User Computing:

Tijdens VMworld Europe 2016 heeft VMware, naast het datacenter, ook enkele aankondigingen gedaan op het gebied van End User Computing. Zo krijgt Workspace One, het product dat door VMware gepositioneerd wordt als het centrum van de 'digital workspace', en zaken als identity management, toegang tot apps en desktops, self-service én security samenbrengt in één gebruiksvriendelijke en veilige webportaal, een nieuwe instapeditie genaamd Workspace One Essentials. Deze editie is met name gericht op het aanbieden van een applicatieportaal op niet-beheerde apparaten, zoals bijvoorbeeld in geval van BYOD. VMware heeft in Workspace One Essentials de voor dit soort scenario’s overbodige functionaliteit, veelal gericht op het beheren van het apparaat, weggelaten waardoor Workspace One tegen lagere kosten ingezet kan worden.

Naast Workspace One Essentials heeft VMware een belangrijke aankondiging gedaan met betrekking tot ondersteuning van Skype for Business op virtuele Horizon desktops. In samenwerking met Microsoft heeft VMware volledige ondersteuning voor Skype for Business ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt om Skype for Business in een virtuele desktop te gebruiken zonder hierbij in te boeten op de gebruikservaring. In het eerste kwartaal van 2017 komt een tech preview beschikbaar. Het is vooralsnog nog niet bekend wanneer deze functionaliteit beschikbaar komt.

Als laatste komt VMware met mogelijkheden om datalekken tegen te gaan, door het o.a. onmogelijk te maken om data vanuit bijv. Office-applicaties naar andere apps of websites te kopiëren. Hiermee kan voorkomen worden dat tekst middels kopiëren/plakken gekopieerd wordt, of dat volledige documenten opgeslagen worden in bijv. een persoonlijke Dropbox-omgeving en stelt u als organisatie in staat meer grip te houden op uw data.

Meer over EUC?

Lees hier de blog van Rob Beekmans en Sven Huisman, die zij naar aanleiding van VMworld in Las Vegas hebben geschreven.

Han Rademaker, Strategic IT Advisor:

Het buzzword van 2016 is toch wel Digitale Transformatie. Veel organisatie zijn hiermee bezig, maar worstelen tegelijkertijd met de uitvoering hiervan. Wat kunnen we doen, wat moeten we, voor wie, en hoe pakken we dat aan? VMworld, van oudsher toch wel een technisch bolwerk, heeft dit onderkend en had dit jaar tevens aandacht voor de niet-technische zaken, ofwel businesswaarde, omtrent de digitale transformatie.

Bij digitale transformatie word veelal vanuit techniek gedacht, vaak gedreven door de IT-afdeling. Daar zit ook direct de valkuil; dit soort veranderingen hebben een impact op alle lagen van de organisatie en vooral op processen en de bedrijfsvoeringen. Nu is daar wel enige nuance op z’n plaats. Beslissingen omtrent de 'harde' infrastructuur zoals Software Defined Networking, zullen de medewerkers van een organisatie niet direct raken in het uitvoeren van zijn of haar functie; het heeft hooguit invloed op de IT zelf. Een nieuwe werkplek daarentegen heeft onmiddellijke impact op het functioneren van mensen. Het is dan ook belangrijk om bij de digitale transformatie goed na te over de directe of indirecte invloed op de business. Daarvoor moeten we eerst vaststellen wat het doel van de transformatie is en wat we willen bereiken.

Veelal wordt transformatie gedreven vanuit efficiency en management. Er ontstaan projecten waarbij we het bestaande gaan optimaliseren, dat wordt veelal als innovatie gezien. Echter, innovatie is een proces waarbij we juist niet vanuit het bestaande moeten denken, maar vanuit het ideale plaatje, oftewel de droomstaat. Dat zijn de strategische vraagstukken van een organisatie. Ook IT komt daarmee op een strategische pad in de organisatie en dat is een fundamentele shift; IT gaat van het eind van de keten naar het begin. Dat brengt ook risico’s met zich mee. Waar vroeger een IT-project mislukte was het jammer en slechts sprake van 'budgetschade'. Tegenwoordig kan een mislukt IT-project enorme schade aan een bedrijf toebrengen. Naast schade van financiële aard, is er reële kans op imagoschade, zowel intern als buiten de organisatie, waardoor het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

De andere kant van de medaille is echter aanlokkelijk. Digitale transformatie, mits goed uitgevoerd, kan een enorme vooruitgang betekenen. Een van de zaken die erg in de belangstelling stond op VMworld was IoT. Bij IoT wordt vaak gedacht vanuit een financieel oogpunt maar het kan ook een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit van leven. VMware heeft diverse oplossingen en toepassingen laten zien. Zo was er een deel van de beursvloer ingericht op IoT-scenario’s: een smart factory, smart building en smart city. Wat duidelijk werd was dat bij IoT alle technische en organisatorische vraagstukken bij elkaar komen. Een goed resultaat valt of staat met een duidelijke aanpak en doelstelling van het project waarbij alle stakeholders betrokken zijn.

Karin Mulder, Marketing & Communicatie Manager:

Voor de ruim 10.000 aanwezigen op VMworld werd in Barcelona duidelijk hoe VMware de cloudwereld ziet. Waren in voorgaande jaren de geluiden regelmatig dat VMware’s Public Cloud visie niet altijd even duidelijk was, met de inzet op Cross Cloud Architecture is deze visie inmiddels glashelder.

VMware positioneert zich als de spin in het web, waardoor organisaties optimaal gebruik kunnen maken van verschillende cloudleveranciers, zonder dat ze hoeven in te boeten op functionaliteit of op beveiliging. VMware wil dan ook niet langer gezien worden als het virtualisatiebedrijf, maar als Cross-cloudleverancier. De samenwerking met AWS maakt dit duidelijk. Hierin wordt een belangrijke rol weggelegd voor VMware NSX, het nieuwe vlaggenschip van VMware. Indrukwekkende cijfers laten zien dat dit de weg is die we met zijn allen inslaan: over 5 jaar zal 30% in de public cloud zitten; in 2030 stijgt dit percentage naar ruim de helft, waarbij 30% in de private cloud en slechts nog een vijfde via de traditionele weg zijn IT heeft geregeld.

Op het eendaagse Marketing Forum tijdens VMworld, werd duidelijk dat de marketingfocus van VMware zal liggen op solutions met cross-cloudmogelijkheden in de hoofdrol. Daar waar eerder de communicatie werd gericht op producten, gaat het nu om de oplossing, waarmee we samen, beter, veiliger en efficienter ons werk kunnen doen. Be Tomorrow betekent voor VMware dan ook vooral: be Together. Het gaat om mensenwerk. Digital transformation gaat ons allemaal aan en VMware maakt dat mogelijk.

Met dank aan Martijn van Well voor de eindredactie.

Reacties

Reactie toevoegen

06/09/2016
Een verslag van VMworld Las Vegas - aankondigingen op het gebied van datacenter en cloud.