Managed services

De continuïteit van uw organisatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van uw data. Uw medewerkers en klanten rekenen op de continue beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Maar net als elk IT-systeem is nauwgezet beheer noodzakelijk. Incidenten en problemen moeten voorkomen worden, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. U wilt optimale beschikbaarheid en calamiteiten uitsluiten, maar dat vereist diepgaande monitoring, analyses van de werking en beschikbaarheid van kennis. Vereisten die veelal moeilijk in te vullen zijn. 

Met managed services van PQR ontzorgen wij organisaties doordat zij hun IT, of een gedeelte hiervan, outsourcen. De PQR Lifecycle services bieden het proactief beheer van de gehele infrastructuur, inclusief datacenter en werkplekken. Verstoringen worden voorkomen en adviseren wij u tijdig over capaciteitsplannen en trendanalyses. Naast het beheer biedt PQR standaard 24/7 gebruikersondersteuning. Door het afnemen van een managed services-contract wordt uw organsiatie volledig ontzorgd en wordt uw organisatie in staat gesteld, zich te concentreren op de core business van de organisatie en het automatiseren van bedrijfsprocessen. 

In overleg kunt u een Service Level Agreement afsluiten waarin het bewaken van de beschikbaarheid van diverse bedrijfsprocessen, die worden ondersteund door IT, worden afgesproken. Deze regiefunctie nemen wij graag uit handen. De rol van de IT verandert dan veel meer in service of SLA manager waarbij de focus verplaatst naar business en IT-alignment. Wilt u meer weten over de wijze waarop PQR u hierbij kan ondersteunen, neemt u dan contact op met uw PQR-contactpersoon of via info@pqr.nl.

Neem contact op met PQR en maak een afspraak met een expert

St. Anna Zorggroep
Gegarandeerde continuïteit van omgeving en resources.
Ook in de zorgsector is een goed werkende, stabiele en betrouwbare IT-omgeving van groot belang. De St. Anna Zorggroep had zijn IT-infrastructuur vernieuwd en aansluitend een PQR strippenkaart aangeschaft waarmee support was ingeregeld. PQR Lifecycle Services boden echter net...