Altijd toegang: uw werkplek binnen bereik | Artikel

Executive People | maart 2017 | Jits Langedijk | Altijd toegang

Gas, water en licht: nutsvoorzieningen die we vanzelfsprekend vinden. Hoe we dit fysiek aan huis geleverd krijgen of hoe licht technisch werkt, is een veel ingewikkelder proces, daar denken wij als consument geen moment over na. Het moet gewoon werken. Met ICT gaat deze vergelijking ook op: techniek is ondergeschikt aan functionaliteit. Het gaat niet meer om de IT-infrastructuur ‘an sich’, maar om wat je ermee kan doen. Het is vanzelfsprekend dat informatie – zakelijk en privé – altijd binnen bereik is. Van organisaties wordt verwacht hier aan te voldoen, maar zij komen al snel tot de conclusie dat dit geen simpele exercitie is. Jits Langedijk, Technology Officer bij PQR, legt uit wat de toekomst u biedt.      

Download hier het artikel