Automation en orchestration in de zorg

De zorgmarkt is continu in beweging. Belangrijke thema’s zijn de herpositionering in zorgaanbod, concurrentie met andere zorgaanbieders en nieuwe manieren van werken waarbij nieuwe businessmodellen en diensten worden bedacht. Hierbij spelen altijd financiële uitdagingen, zorgorganisaties willen graag zo veel mogelijk doen en met zo weinig mogelijk geld.

De rol van IT is onmiskenbaar binnen deze ontwikkelingen. IT faciliteert, maar is ook initiator en biedt nieuwe mogelijkheden. Van zorgorganisaties wordt verwacht dat ze zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende werkelijkheid, wat de nodige druk uitoefent op de IT-afdeling.

Dit zorgt in veel organisaties voor een spanningsveld tussen enerzijds de steeds hogere wensen en eisen van de gebruiker en anderzijds het waarborgen van de stabiliteit, veiligheid en controleerbaarheid van de IT-omgeving. Hoe gaat u hiermee om?

Download ePaper Automation en orchestration in de zorg

>> naar Whitepapers