De 4 security-uitdagingen voor overheden

Cruciale voorwaarde: de Digitale Overheid moet veilig zijn.

Overheden moeten in 2017 alle zaken die ze met burgers en bedrijven doen, digitaal kunnen afhandelen volgens het principe ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. Verschillende overheden moeten dan als één opereren, zodat het niet uitmaakt bij welke overheidsinstantie een burger of bedrijf aanklopt. Om burgers en bedrijven centraal te zetten in de dienstverlening van de diverse overheden, moeten zij de dienstverlening verbeteren en de efficiëntie verhogen. Daarnaast moet de informatie-uitwisseling sneller en eenvoudiger verlopen. Hier is echter een cruciale voorwaarde aan verbonden: de Digitale Overheid moet veilig zijn.

Onderzoek onder gemeenten

Deloitte deed in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de volwassenheid van de digitale dienstverlening bij Nederlandse overheden. Daaruit bleek dat de verschillen in digitale volwassenheid onder gemeenten nog steeds groot is. De hoogste score kwam uit op 87 procent en de laagste op 23,4 procent. Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten. Toch worden bij de kleinere gemeenten de grootste stappen gezet.

Onderzoek onder provincies

Bij provincies is er eveneens een positieve trend te zien in de mate van digitale volwassenheid. Ook hier geldt dat de variatie groot is. Het verschil tussen de provincie met de hoogste en de laagste digitale volwassenheid bedraagt 42,1 procent.

De waterschappen hebben de hoogste digitale volwassenheid van de onderzochte overheden. Toch zijn de verschillen hier eveneens groot. Het verschil tussen het waterschap met de hoogste digitale volwassenheid (100 procent) en de laagste (33 procent) is 66,7 procent.

Informatiebeveiliging cruciaal

Bij het verkrijgen, verwerken en opslaan van alle gegevens die uit die digitale dienstverlening voortvloeien, is informatiebeveiliging een cruciaal aspect. Zeker in het licht van de nieuwe Nederlandse en Europese privacywetgeving ligt er voor overheden een grote verantwoordelijkheid om veilig met de aan hen toevertrouwde informatie om te gaan.

Download hier de WatchGuard whitepaper

>> naar Whitepapers