Missie en visie

Met eenvoud, kennis en vrijheid uw ICT altijd binnen bereik.

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin iedereen altijd met elkaar in contact is, waar non-stop toegang is om informatie in te winnen. Zonder grenzen. Een wereld waarin iedereen met plezier werkt, op ieder moment, met de IT-middelen die het beste bij hem of haar passen. Betrouwbaar en veilig.

IT-ontwikkelingen zijn continu in beweging. Om voordeel te halen uit nieuwe technieken en oplossingen, is aanpassing van de IT-inrichting noodzakelijk. Dit dwingt organisaties om stil te staan bij de vraag of men nog wel biedt wat hun medewerkers nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen doen.

Strategisch IT-advies

De diversiteit aan innovaties en de hoge snelheid waarmee ze op de markt komen, leiden tot een stijgende behoefte aan strategisch IT-advies. De combinatie van parate kennis van de techniek en ervaring van diverse branche of situatie gerelateerde problematiek vraagt om specifieke expertise van een IT-dienstverlener. Een adviseur die u informeert over de beste oplossing voor uw organisatie en die u een helder en duidelijk beeld geeft van de mogelijkheden om zo de complexiteit terug te brengen naar eenvoud in ICT.

Altijd toegang

Werknemers nemen immers hun verwachtingen en ervaringen die ze als consument opdoen met innovatieve technologieën mee de organisatie in. Het is voor de werknemer vanzelfsprekend dat hij snel kan schakelen tussen werk en privé, met een device naar keuze en dat hij overal en altijd toegang heeft tot het bedrijfsnetwerk en applicaties. De werknemer heeft daarmee een steeds grotere invloed op applicaties, alsook op de infrastructuur ondersteunende software die gebruikt wordt binnen de organisatie. Enterprise Mobility en veilige toegang tot data en applicaties staan hoog op de agenda. We willen tenslotte allemaal dat ICT altijd binnen bereik blijft, waar ook ter wereld.

Automatiseren van de automatisering

De komende jaren neemt de behoefte aan automatisering een enorme vlucht. Het automatiseren van de automatisering heeft zijn intrede gedaan. Repeterende IT-taken worden uitgevoerd door slimme softwaresystemen. De IT-afdeling transformeert daarmee van beheer naar orkestratie, controle en regie. Kennis van specifieke infrastructuuroplossingen wordt minder belangrijk; het gaat om het beheren van policies die bepalen hoe de infrastructuur zich gedraagt.

Hybride cloud de standaard

De cloud kennen we in drie vormen: publiek, privaat en hybride. Het imago van de cloud heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld van onbetrouwbaar naar acceptatie. Wij geloven dat in 2020 de hybride cloud, de combinatie tussen privaat en publiek, de standaard is.

Software defined logische stap

Zowel de private als pubieke cloud maken gebruik van standaard commodity hardware met intelligentie in de software. Software Defined Infrastructure (SDI) is de logische stap om dit te verwezenlijken. Dit geldt zeker voor organisaties die bewust nog niet de sprong willen wagen naar de publieke cloud, maar wel al zoveel mogelijk van dezelfde voordelen gebruik willen maken binnen hun eigen datacenter.

IT-afdeling wordt service broker

De traditionele IT-afdeling zoals wij die vandaag de dag kennen bestaat niet meer in 2020. Ze wordt een service broker, een afdeling die flexibele en schaalbare services aanbiedt, die per werknemer ingezet kunnen worden. Denk daarbij aan applicaties, ontwikkelomgevingen én infrastructuurbronnen die bij de private of publieke aanbieder worden afgenomen. Organisaties zullen steeds minder ICT ‘kopen’. De behoefte groeit om ICT geïntegreerd maandelijks af te nemen, inclusief flexibele en schaalbare services. Men wil ontzorgd worden, flexibel en transparant beheren. De vraag naar managed services en lifecycle services neemt de komende jaren sterk toe.

Verander uw mindset en win met ICT
'Digitale transformatie' is een steeds belangrijkere term voor veel organisaties. Door adoptie van nieuwe technologieën om invulling te geven aan Mobile, Artificial Intelligence, Internet of Things en Big Data, is de verdere digitalisering van uw IT...
18/11/2016