Gemeente Eindhoven kiest voor PQR

Implementatie en support van hyperconverged IT-infrastructuuroplossing van Nutanix.

De Meern, 24 januari 2017 – De gemeente Eindhoven vernieuwt zijn IT-infrastructuur en heeft PQR opdracht gegeven een Nutanix hyperconverged IT-infrastructuur te implementeren en support op deze omgeving te leveren. Dit strategische partnership is gesloten voor meerdere jaren.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven is met meer dan 225.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. Informatisering & Beheer is de interne IT-dienstverlener van de gemeente, die ook voormalige, inmiddels geprivatiseerde onderdelen van de gemeente ondersteunt.

Strategisch partnership met PQR

De gemeente Eindhoven was op zoek naar een stabiele, betrouwbare en veilige infrastructuur waarmee zij wendbaar en flexibel al haar taken en verantwoordelijkheden kan vervullen. De gemeente heeft een Europese Openbare Procedure opgestart waarin aan inschrijvers is gevraagd te beschrijven hoe zij zich onderscheiden, niet alleen op prijs, maar met een zwaar accent op kwaliteit. Op 22 december 2016 hebben gemeente Eindhoven en PQR een strategisch partnership voor vier jaar gesloten dat twee keer één jaar verlengd kan worden. Hierin is vastgelegd dat PQR de aangeboden Nutanix hyperconverged ICT-infrastructuur implementeert en support levert voor de hele omgeving. Mourad Rerhioui, territory sales manager PQR: “Wij zijn heel trots op het feit dat wij deze opdracht mogen uitvoeren. Gemeente Eindhoven heeft zeven inschrijvingen ontvangen en een bewuste keuze gemaakt voor PQR. Voornaamste reden hiervoor is de manier waarop wij tijdens de interviewrondes ons ontwerp hebben toegelicht: het geeft invulling aan voor de gemeente belangrijke criteria zoals Total Cost of Ownership, out-of-the-box functionaliteit en minder complexiteit, nu en in de toekomst.”

PQR biedt hyperconverged Nutanix infrastructuur aan 

PQR heeft een Nutanix-oplossing aangeboden, die qua capaciteit op dynamische en flexibele wijze mee kan groeien wanneer de behoefte of vraag verandert. Deze infrastructuur kan zo worden ingericht dat er alleen op capaciteit en kwaliteit gestuurd hoeft te worden. De bediening is eenvoudig, zodat er geen diepgaande kennis voor het beheer nodig is en de gemeentelijke IT-medewerkers zich kunnen richten op ondersteuning van interne klanten en regievoering binnen de sector. Eind december heeft PQR de concretiseringsfase, waarin werd aangetoond dat de beloofde kwaliteit binnen de aangegeven planning en offerteprijs geleverd gaat worden, succesvol afgerond. Pierre van den Heuvel, programmamanager IT, gemeente Eindhoven: “PQR heeft laten zien dat wij op de Nutanix hyperconverged infrastructuur verschillende processen en werkplekken kunnen draaien. De kwaliteit van deze in de praktijk bewezen combinatie van hardware en software staat hoog aangeschreven en ook in het beheeraspect is volledig voorzien. Precies wat we willen.”  

 

Meer informatie en beeldmateriaal
PQR, Karin Mulder, Marketing & Communicatie Manager, tel: +31 (0)30 6629729, e-mail: karin.mulder@pqr.nl.

>> PQR-bedrijfsprofiel