Erik van Veenendaal

Senior consultant
Erik van Veenendaal

Erik begon zijn carrière bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Erik heeft daar 4 jaar gewerkt als systeembeheerder  en heeft diverse vernieuwingstrajecten uitgevoerd en een brede kennis opgebouwd. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij SCC-I van Dienst Justitiële Inrichtingen en heeft daar 4 jaar gewerkt als consultant, waar zijn focus lag op workspace/applicatie projecten.

Sinds 1 september 2011 is Erik werkzaam bij PQR, hij is senior consultant met een focus op de Workspace van de gebruiker. Erik is graag actief betrokken bij initiatieven waar vernieuwende plannen en oplossingen worden bedacht, uitgewerkt, en ingevoerd. In projecten is hij actief in het advies-, ontwerp- en implementatie traject.