Mazars

Slim samenwerken met centrale virtuele werkplek.

Mazars Accountants en Belastingadviseurs zocht naar een veilige manier om bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen aan medewerkers, klanten en strategische partners. Voor het delen van data stelde PQR een op Citrix-technologie gebaseerd zakelijk bestanduitwisselingssysteem voor. Het succes van deze oplossing resulteerde in de implementatie van een centrale virtuele werkplek die overal, altijd en via ieder device bereikbaar is. 

Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies, consultancy en auditing. Mazars creëert vanuit kennis op deze vakgebieden kansen voor (internationale) ondernemingen, organisaties in de publieke sector, MKB-ondernemers en vermogende particulieren. Mazars wil inspireren, analyseren, creëren en controleren, innoveren en waarderen. Met een ondernemende instelling creëert het bedrijf waarde voor haar klanten.

Training

Inmiddels werkt Mazars met de nieuwe werkplek. Uitrol en training  hebben in fases plaatsgevonden, zodat tussentijds kon worden bijgestuurd en aangepast. “De eerste fase bestond uit een landelijke training voor het gebruik van ShareFile, de distributie van de handleiding en de uitrol van de mogelijkheid om grote bestanden via e-mail te versturen en te ontvangen”, vertelt Keessen. “In de tweede fase zijn de mobiele devices geschikt gemaakt voor mobiele data en application management en heeft de koppeling met SharePoint plaatsgevonden. Per gebruikersgroep zijn specifieke trainingen gegeven zodat alle mogelijkheden die de nieuwe centrale virtuele werkplek met zijn applicaties en programma’s biedt, daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Ook onze IT-beheerders zijn in kennisoverdrachtsessies getraind.”

Download hieronder de volledige praktijkcase.

Bekijk hier de praktijkcase

“PQR heeft op basis van de informatie die wij hebben aangeleverd, implementatiespecificaties opgesteld. De werkzaamheden die nodig zijn om het ontwerp te realiseren, zijn in een projectplan gezet. Het resultaat is een centrale virtuele werkplek die overal en altijd vanaf ieder device bereikbaar is. Medewerkers en externen kunnen nu slimmer werken, communiceren en onderling informatie delen.”