Universiteit Utrecht

Gebruiker centraal in digitale studie- en werkplek.

PQR kreeg de volgende opdracht van Universiteit Utrecht: ontwikkel een visie voor onze digitale studie- en werkomgeving waarmee wij de komende 5 tot 7 jaar in onze behoeften kunnen voorzien. Dat is meeromvattend dan het lijkt; eigenlijk vraagt de universiteit of PQR kan laten zien hoe haar werkplekken er in de toekomst uitzien.

Bekijk hier de praktijkcase

René Ritzen, Universiteit Utrecht René Ritzen Universiteit Utrecht

"De visie is vertaald naar een doelarchitectuur. Om een architectuur te presenteren die door iedereen gedragen wordt, moeten gebruikers zich herkennen in de beschreven persona’s en hun werkwijze. De verschillende technische oplossingen voor de studie- en werkomgeving zijn dan ook aan de vooraf vastgestelde persona’s gekoppeld."

Steven Habes Steven Habes Projectmanager

"Uitgangspunt, motivatie en implicatie vormen samen de doelarchitectuur. Voor een klant schept dit duidelijkheid over het uiteindelijke doel, het zogenaamde puntje op de horizon."

De shift naar strategisch IT-advies
Executive People | juni 2014 | Steven Habes | Advies Werkplek 2015 voor Universiteit Utrecht