Zorginstelling

PQR helpt zorginstelling stip aan de horizon te bepalen.

Een zorginstelling voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werd geconfronteerd met een breed pallet aan ontwikkelingen in zowel de GGZ zelf, als op IT-gebied. In de zorg komt bijvoorbeeld eHealth en mHealth (mobiele gezondheidszorg), waarbij de patiënt een centrale regierol krijgt, in een razend tempo op ons af. De samenwerking in de keten tussen huisarts, apotheek, ziekenhuis en verzekeraar intensiveert eveneens snel. Dit veroorzaakt een verschuiving in werkzaamheden, niet alleen organisatorisch, maar ook op het gebied van de ICT, waar zich continu ontwikkelingen voordoen rondom mobility, cloud en datacenterinrichting.

Deze zorginstelling speelt hier al op in door op meerdere vlakken stappen te ondernemen om mobiel werken verder te ontwikkelen binnen de organisatie. Tijdens het beheer van de bestaande infrastructuur werd men echter geconfronteerd met nieuwe mogelijkheden op het gebied van workspace en datacenter, zoals de cloud en de rol die sourcing daar in kan spelen.

Bekijk hier de praktijkcase

Mobiel werken als uitgangspunt voor IT-strategie Zorginstelling Zorginstelling

"De opdracht aan PQR bestond uit het ontwikkelen van een strategie voor mobiel werken met als uitgangspunt ‘de werkplek is mobiel tenzij…’. Alle vraagstukken zijn bij elkaar gebracht en aan de hand van workshops en een persona-onderzoek is er invulling gegeven aan een nieuwe IT-strategie, waarbij de gebruikersbehoeften centraal staan."

Persona-onderzoek
Zoekt u een manier om de wensen en eisen van uw medewerkers te inventariseren? Wilt u nieuwe IT-mogelijkheden bieden die optimaal zijn afgestemd op alle gebruikers binnen de organisatie? Is er behoefte aan meer betrokkenheid als het gaat om op...