Veel organisaties hebben reeds enkele jaren geleden gekozen voor een “Software as a Service (SaaS) tenzij…”-beleid als het gaat over de aanschaf van nieuwe software. Hoewel de verschuiving van traditionele Windows applicaties naar moderne web en/of SaaS-applicaties veel langzamer is gegaan dan menigeen voorspelde, begint dit beleid in veel gevallen nu zijn vruchten af te werpen; een steeds groter deel van het applicatielandschap binnen organisaties bestaat uit webapplicaties, afgenomen als dienst bij een serviceprovider.

De transitie van traditionele Windows applicaties naar moderne web- en/of SaaS-applicaties biedt ons nieuwe mogelijkheden om medewerkers altijd en overal te laten werken. Daar waar we voor het altijd en overal beschikbaar stellen van traditionele Windows applicaties veelal genoodzaakt zijn gebruik te maken van desktopvirtualisatie, is dit voor moderne applicaties niet meer noodzakelijk. Een moderne (web)applicatie is immers, mits goed geschreven, van nature geschikt om op ieder apparaat met webbrowser gebruikt te kunnen worden en kan in de regel eenvoudig extern ontsloten worden, zowel vanuit uw eigen datacenter als van een serviceprovider. Een grote investering in een centrale virtuele desktopinfrastructuur is daardoor niet altijd meer noodzakelijk om medewerkers te voorzien van een flexibele werkplek.

Hoewel het flexibel aanbieden van moderne web en/of SaaS-applicaties dus eigenlijk eenvoudiger is dan het flexibel aanbieden van traditionele Windows applicaties, is het totale applicatielandschap de laatste jaren juist complexer geworden. Waar voorheen hoofdzakelijk Windows applicaties gebruikt werden, wordt nu een mix van Windows, web- en mobiele applicaties gebruikt. Deze applicaties worden bovendien niet enkel meer vanuit het eigen datacenter aangeboden, maar worden betrokken uit een verzameling van private en publieke cloud oplossingen. De diversiteit is enorm, waardoor de medewerker al snel zal verdwalen in het doolhof aan IT-diensten. Dit brengt een nieuwe uitdaging voor de IT-afdeling met zich mee. De focus verschuift daardoor steeds meer van het aanbieden van een flexibele virtuele Windows werkplek naar het gebruiksvriendelijk ontsluiten van de groeiende en complexer wordende brij aan clouddiensten die binnen de organisatie gebruikt worden. Maar hoe? Het workspace portaal biedt hierin uitkomst!

Het workspace portaal, één toegangspunt tot al uw applicaties en bestanden

Het workspace portaal biedt de medewerker een moderne webwerkplek die altijd en overal, en vanaf ieder apparaat te gebruiken is.

Via het workspace portaal heeft de medewerker toegang tot alle voor hem of haar beschikbare applicaties. Dit kunnen zowel web-, traditionele Windows applicaties alsook mobiele apps zijn. Door al deze verschillende type applicaties vanuit één overzichtelijke webpagina aan te bieden, ontstaat voor de medewerker één toegangspunt tot alle voor hem of haar beschikbare applicaties en data, ongeacht het type applicatie of de locatie waar de applicatie gehost wordt. Dit schept voor uw medewerkers eenvoud in een steeds diverser en complexer wordend applicatielandschap. De weergave van het portaal past zich bovendien automatisch aan het schermformaat aan, zodat op ieder apparaat een uitstekende gebruikerservaring geboden wordt.

Naast het altijd en overal kunnen gebruiken van applicaties, maakt ook het altijd en overal, en vanaf ieder apparaat kunnen benaderen van bestanden onderdeel uit van de moderne workspace. Het workspace portaal vormt dan ook tevens één centraal toegangspunt tot al uw databronnen, zoals bijvoorbeeld OneDrive, SharePoint of ShareFile. Mocht u nog gebruik maken van traditionele fileservers, dan kan ook deze data via het portaal toegankelijk gemaakt worden. Dit maakt dat u niet hoeft te wachten totdat uw fileservers zijn gemigreerd naar de cloud. U kunt zo toch al de stap naar een werkplekportaal maken en desgewenst op uw eigen tempo later uw bestanden migreren naar de cloud. Uw traditionele fileserver infrastructuur vormt hierdoor geen belemmering meer voor een gang naar de cloud.

Eenvoudige toegang door middel van Single Sign-On

Een belangrijk aspect van een cloudwerkplek is het Identity & Access Management (IAM). Door de diversiteit aan clouddiensten is het voor de medewerker steeds lastiger om voor al die diensten verschillende wachtwoorden bij te houden. Dit brengt in de eerste plaats ongemak voor de medewerkers met zich mee, maar is tevens een potentieel veiligheidsrisico. Om wachtwoorden toch te kunnen onthouden worden deze opgeschreven of wordt voor iedere applicatie hetzelfde wachtwoord gebruikt. Om de toegang tot de aangeboden applicaties voor de medewerker zo eenvoudig mogelijk te maken wordt Single Sign-On (SSO) gebruikt voor toegang tot de applicaties. Hierdoor hoeft de medewerker slechts éénmalig in te loggen op het workspace portaal, waarna hij of zij direct toegang krijgt tot de applicaties die via het portaal worden aangeboden. Afhankelijk van de context van de medewerker of de compliance van het apparaat kan toegang tot de portaal en applicaties toegestaan of geweigerd worden, of er kunnen extra beveiligingsmaatregelen als het gebruik van multifactor-authenticatie gevraagd worden. Hiermee ontstaat een dynamische werkplek die in alle situaties adequaat beveiligd is.

De hybride workspace: Ook uw traditionele Windows applicaties aangeboden vanuit de cloud.

Veruit de meeste organisaties zijn nog niet volledig overgeschakeld op het gebruik van moderne applicaties. Waarschijnlijk geldt dit ook voor uw organisatie en gebruikt u naast webapplicaties ook Windows applicaties. Laatste zijn immers niet altijd eenvoudig uit te faseren; Een passend alternatief is niet zomaar altijd voorhanden of een belangrijke applicatie wordt niet meer actief ontwikkeld. Maar kunt u dan toch al de stap naar de cloud maken? Jazeker, met de hybride workspace!

Door gebruik te maken van applicatie virtualisatie of publicatie kunnen naast uw moderne applicaties ook de traditionele Windows applicaties in het portaal beschikbaar gesteld worden. Applicaties kunnen hierbij in uw eigen datacenter of bij een cloud provider draaien. Een combinatie van verschillende hostingplatformen is eveneens mogelijk, en biedt u een uitgelezen kans om geleidelijk en op een gecontroleerde manier applicaties vanuit uw eigen datacenter naar de cloud te verplaatsen. Dit alles zonder dat er voor de medewerker iets verandert; het workspace portaal zorgt ervoor dat de toegang tot de applicaties uniform blijft, ongeacht het achterliggende platform.

Welke oplossingen zijn er?

Er zijn inmiddels verschillende portaaloplossingen in de markt verkrijgbaar. Citrix heeft recent de Citrix Workspace en Workspace App aangekondigd en VMware heeft al enige tijd Workspace One beschikbaar. Daarnaast timmert New Day at Work hard aan de weg met haar oplossing Workspace365.

Wat voor u de beste oplossing is hangt af van uw specifieke eisen en wensen en mogelijk reeds gedane investeringen in producten van deze leveranciers. PQR heeft uitgebreide kennis van al deze oplossingen en is daarom in staat om gezamenlijk met u een juiste keuze te maken. Tevens kunnen wij u helpen bij een succesvolle transitie naar de cloud, waarbij wij evenveel oog hebben voor zowel uw moderne als uw traditionele IT-infrastructuur. Hiermee zorgen wij ervoor dat de traditionele infrastructuur uiteindelijk een succesvolle transitie naar de cloud niet in de weg staat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een workspace portaal voor uw organisatie, of wilt u meer informatie over de hierboven genoemde oplossingen? Neem dan contact op met ons, of kom langs in ons PQR Experience Center voor een demo.

Hugo Peters
Solution architect

Geplaatst door

Hugo Peters