Image

Digitale Overheid

De overheid digitaliseert in rap tempo. Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat ze de IT-uitdagingen die dat met zich meebrengt aankunnen en de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau houden. PQR helpt gemeenten de stap te zetten naar een digitale, wendbare en veilig IT-omgeving, nu en in de toekomst. 


Uitdagingen bij gemeenten

Dichtbij de burgers

Burgers en ondernemers staan centraal voor een gemeente. Zij moeten in alle aspecten van de dienstverlening optimaal bediend worden. Of het nu gaat om het digitale loket dat 24x 7open is, de servicebalie in het gemeentehuis of de bereikbaarheid van ambtenaren – de gemeente moet midden in de samenleving staan en servicegericht zijn. Moderne IT-oplossingen kunnen hier een wezenlijke bijdrage leveren.

Van automatisering naar informatisering

De communicatie vanuit de gemeente wordt meer en meer digitaal en gemeentes worden steeds afhankelijker van IT en technologie. In de huidige informatiesamenleving is meer data beschikbaar, zijn de bronnen diverser en wordt er meer samengewerkt met ketenpartners. Dan is het veilig ontsluiten van data en inzicht krijgen om meer datagedreven te kunnen werken belangijker dan ooit. Gemeenten staan voor de uitdaging om de omslag te maken van automatisering naar digitalisering en inzicht. 

'In control' blijven

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, denk maar aan cloud, SaaS, IoT, terwijl er aan de andere kant nog veel legacy toepassingen zijn. Voor gemeenten is het bijna onmogelijk om van alle technologie de diepgaande kennis te hebben die nodig is en tegelijkertijd de focus te houden op het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Hoe kan de IT-afdeling de regie voeren en 'in control' blijven, zodat een veilige en servicegerichte dienstverlening gegarandeerd is?


Lees het nieuwe E-Book met 5 richtlijnen voor een soepele digitale transitie bij gemeenten.

Ebook Gemeente 2030 PQR

Regievoering & digitalisering

De nieuwe technologieën die voor handen zijn, de hogere eisen die worden gesteld aan security (bijvoorbeeld BIO-richtlijnen) en beschikbaarheid van diensten vergen veel van een IT-afdeling. Het is daardoor lastig om tijd vrij te maken voor innovatie en digitaliseringsprojecten. Door het slim inzetten van technologie en kennis, zorgen gemeentes ervoor dat ze de regie houden over de belangrijke IT-voorzieningen en -leveranciers. Zodat ze ruimte hebben om te innoveren met projecten op het gebied van Smart Society, Common Ground en excellente dienstverlening. 

IT als basis om te innoveren

Een moderne en flexibele IT-basis is cruciaal bij digitalisering en innovatie. PQR adviseert, implementeert en beheert sinds vele jaren succesvol complete IT-omgevingen van overheids instanties. Van moderne, digitale werkplekken, tot intelligente (draadloze) netwerken, ontsluiten van legacy applicaties tot en met een hybride cloudomgeving – PQR is van alle markten thuis. In elk traject kijken we samen met de klant welke elementen passen bij de visie, wensen en eisen van de organisatie om zodoende een IT-omgeving neer te zetten die klaar is voor alle innovaties en toekomstige ontwikkelingen.


PQR. Rustmakers in IT voor de lokale overheid

Image
Image
Image
Image
Image

Gemeente 2030 - IT groeit mee

Strategisch partner

Centraal staat hoe we de functionele behoeften, wensen en eisen te vertalen naar een roadmap die voor de komende jaren voldoet en flexibel genoeg is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de richtlijnen vanuit de VNG en andere eisen voor de toekomst. Op basis van onze jarenlange kennis van de overheidsmarkt en nieuwste technologie, denken we strategisch met u mee over de concrete invulling en inzet van technologie. Tot slot vertalen we dit naar een advies en stappenplan.

Moderne IT-omgeving

De keuzes die we samen maken in de inrichting van de IT-omgeving zijn erop gericht om de medewerkers de optimale gebruikerservaring te geven, onafhankelijk van de plek, het device of de applicatie. Bovendien staat veiligheid en bescherming van gegevens centraal, dus we richten de IT-omgeving conform de BIO-richtlijnen in. Veel gemeenten kijken naar publieke cloud als vervanging voor hun IT-infrastructuur, maar vaak blijkt een (volledige) overgang nog niet mogelijk en richten we een hybride cloud omgeving in.

24x7 Managed Services, waaronder SIEM

De beschikbaarheid van IT is essentieel, maar kan veel tijd in beslag nemen van de IT-afdeling. PQR kan een deel van het IT-beheer uit handen nemen, zoals monitoring, werkplek- beveiliging, derdelijnsondersteuning of verantwoordelijkheid nemen voor het volledige IT-beheer. Heeft u uitdagingen om de cybersecurity van uw gemeente op orde te brengen? PQR is door VNG geselecteerd als een van de aanbieders voor Monitoring- en Responsediensten.  

De experts en security consultants van PQR werken samen met en ondersteunend aan uw eigen IT-team. Dat team kan daardoor meer aandacht besteden aan projecten en werkzaamheden die de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. 

PQR SpaceHub

Met SpaceHub biedt PQR aan gemeenten een modulair hybride multi cloud platform voor advies, implementatie en beheer van moderne workspace en datacenter oplossingen. SpaceHub is de hub naar de cloud, waarmee PQR de basis op orde brengt en de complexiteit wegneemt. Via SpaceHub leveren we alle IT-oplossingen 'as a Service' en ontzorgen gemeentes gedurende de totale lifecycle van de IT-infrastructuur. 

Samenwerking in de keten

De uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners moet veilig en betrouwbaar zijn. Ook hierin speelt PQR een rol en faciliteren we dat de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer wordt, zoals de overheid voor ogen heeft met Common Ground.

IT groeit mee

PQR is uw Rustmaker in IT en al meer dan 30 jaar een betrouwbare partner voor veel gemeenten in Nederland. Met een gespecialiseerd team kennen wij uw knelpunten en uitdagingen en bieden hier de oplossingen voor. In de digitale transitie voor gemeenten hebben we het jaar 2030 als stip op de horizon gezet. Wij helpen gemeenten met de roadmap en uitvoering om uitdagingen als grip en controle, securityrisico’s, voorspelbaarheid van kosten, cloudtransitie en moderne werkplek vanuit de strategie op te pakken. Benieuwd naar onze aanpak? Lees hier meer over Gemeente 2030.

Graag gaan we in gesprek over de uitdagingen van uw gemeente en werken we samen naar uw digitale en wendbare IT-omgeving die klaar is voor de toekomst. Neem contact op met PQR. 


In de transitie naar 2030 helpt PQR gemeenten bij een roadmap en oplossingen voor de toekomst.