Image

Digitale Overheid

De overheid digitaliseert in rap tempo. Hoe kunnen gemeentes ervoor zorgen dat ze de IT-uitdagingen die dat met zich meebrengt aankunnen? Tegelijkertijd moeten ze de kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers op een hoog niveau brengen en houden. PQR helpt gemeentes de stap te zetten naar digitalisering met slimme en moderne IT-voorzieningen en -services.


Uitdagingen bij gemeentes

Dichtbij de burgers

Burgers en ondernemers staan centraal voor een gemeente. Zij moeten in alle aspecten van de dienstverlening optimaal bediend worden. Of het nu gaat om het digitale loket dat 24x 7open is, de servicebalie in het gemeentehuis of de bereikbaarheid van ambtenaren – de gemeente moet midden in de samenleving staan en servicegericht zijn. Moderne IT-oplossingen kunnen hier een wezenlijke bijdrage leveren.

Van automatisering naar informatisering

De communicatie vanuit de gemeente wordt meer en meer digitaal en gemeentes worden steeds afhankelijker van IT en technologie. In de huidige informatiesamenleving is meer data beschikbaar, zijn de bronnen diverser en wordt er meer samengewerkt met ketenpartners. Dan is het veilig ontsluiten van data en inzicht krijgen om meer datagedreven te kunnen werken belangijker dan ooit. Gemeentes staan voor de uitdaging om de omslag te maken van automatisering naar digitalisering en inzicht. 

'In control' blijven

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, denk maar aan cloud, SaaS, IoT, terwijl er aan de andere kant nog veel legacy toepassingen zijn. Voor gemeentes is het bijna onmogelijk om van alle technologie de diepgaande kennis te hebben die nodig is en tegelijkertijd de focus te houden op het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Hoe kan de IT-afdeling de regie voeren en 'in control' blijven, zodat een veilige en servicegerichte dienstverlening gegarandeerd is?


PQR helpt gemeentes bij IT-innovatie en digitalisering. Benieuwd hoe?

Regievoering & digitalisering

De nieuwe technologieën die voor handen zijn, de hogere eisen die worden gesteld aan security (bijvoorbeeld BIO-richtlijnen) en beschikbaarheid van diensten vergen veel van een IT-afdeling. Het is daardoor lastig om tijd vrij te maken voor innovatie en digitaliseringsprojecten. Door het slim inzetten van technologie en kennis, zorgen gemeentes ervoor dat ze de regie houden over de belangrijke IT-voorzieningen en -leveranciers. Zodat ze ruimte hebben om te innoveren met projecten op het gebied van Smart Society, Common Ground en excellente dienstverlening. 

IT als basis om te innoveren

Een moderne en flexibele IT-basis is cruciaal bij digitalisering en innovatie. PQR adviseert, implementeert en beheert sinds vele jaren succesvol complete IT-omgevingen van overheids instanties. Van moderne, digitale werkplekken, tot intelligente (draadloze) netwerken, ontsluiten van legacy applicaties tot en met een hybride cloudomgeving – PQR is van alle markten thuis. In elk traject kijken we samen met de klant welke elementen passen bij de visie, wensen en eisen van de organisatie om zodoende een IT-omgeving neer te zetten die klaar is voor alle innovaties en toekomstige ontwikkelingen.


PQR. Rustmakers in IT voor de lokale overheid

Image
Image
Image
Image

Gemeentehuis van de Toekomst

Strategisch partner

Centraal staat hoe we de functionele behoeften, wensen en eisen te vertalen naar IT-technologie die voor de komende jaren voldoet en flexibel genoeg is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de richtlijnen vanuit de VNG, aansluiting op het GGI-netwerk en GT-contracten. Op basis van onze kennis van de overheidsmarkt en nieuwste technologie, denken we strategisch met u mee over de concrete invulling en inzet van technologie. Tot slot vertalen we dit naar een advies, roadmap en stappenplan.

Moderne IT-omgeving

De keuzes die we samen maken in de inrichting van de IT-omgeving zijn erop gericht om de medewerkers de optimale gebruikerservaring te geven, onafhankelijk van de plek, het device of de applicatie. Bovendien staat veiligheid en bescherming van gegevens centraal, dus we richten de IT-omgeving conform de BIO-richtlijnen in. Veel gemeentes kijken naar publieke cloud als vervanging voor hun IT-infrastructuur, maar vaak blijkt een (volledige) overgang nog niet mogelijk en richten we een hybride cloud omgeving in.

24x7 Managed Services, waaronder SIEM

De beschikbaarheid van IT is essentieel, maar kan veel tijd in beslag nemen van de IT-afdeling. PQR kan een deel van het IT-beheer uit handen nemen, zoals monitoring, werkplek- beveiliging, derdelijnsondersteuning of verantwoordelijkheid nemen voor het volledige IT-beheer. Heeft u uitdagingen om de cybersecurity van uw gemeente op orde te brengen? PQR kan in 3 dagen een SIEM en SOC dienst opleveren. Lees verder over Gov Intelligence & Security Platform (GISP) van PQR. 

De experts en security consultants van PQR werken samen met en ondersteunend aan uw eigen IT-team. Dat team kan daardoor meer aandacht besteden aan projecten en werkzaamheden die de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. 

PQR SpaceHub

Met SpaceHub biedt PQR aan gemeentes een modulair hybride multi cloud platform voor advies, implementatie en beheer van moderne workspace en datacenter oplossingen. SpaceHub is de hub naar de cloud, waarmee PQR de basis op orde brengt en de complexiteit wegneemt. Via SpaceHub leveren we alle IT-oplossingen 'as a Service' en ontzorgen gemeentes gedurende de totale lifecycle van de IT-infrastructuur. 

Samenwerking in de keten

De uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners moet veilig en betrouwbaar zijn. Ook hierin speelt PQR een rol en faciliteren we dat de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer wordt, zoals de overheid voor ogen heeft met Common Ground.

PQR. Rustmakers in IT. 

PQR helpt gemeentes met digitalisering door middel van slimme en moderne IT-voorzieningen en -services. Samen bouwen we aan de dienstverlening van het Gemeentehuis van de Toekomst. PQR creëert rust in uw omgeving, zodat IT er voor u niet meer toe doet. Maak kennis met onze organisatie. 

 


Gov Intelligence & Security van PQR versterkt de cyberbeveiliging bij gemeentes.