Image

Woningcorporaties en digitale transformatie

Datagedreven werken, toenemende mobiliteit, smart buildings, meer securitybedreigen en IoT - woningcorporaties moeten een veilige digitale transformatie ondergaan om in te kunnen spelen op een veranderende wereld. Tegelijkertijd hebben ze te maken met fusies, legacy IT en kostenbesparing. Hoe brengt PQR rust in IT bij woningcorporaties?


Uitdagingen in de corporatiemarkt

Met een lappendeken aan applicaties, steeds meer thuiswerken en de roep om meer efficiëntie is de IT-omgeving van een woningcorporatie niet uniek ten opzichte van andere organisaties. Er spelen echter specifieke IT-uitdagingen bij woningcorporaties die ervoor zorgen dat verandering moeilijk, maar wel noodzakelijk is.

Schaalgrootte en samenwerkingen

Al jaren wordt er zwaar gefuseerd met als doel schaalgrootte te bereiken en daardoor kostenefficiënter te gaan werken. Het resultaat voor de IT-omgeving is dat deze onbeheersbaar is gegroeid en er veel verschillende applicaties zijn, die overlappen qua functionaliteit. Daar komt nog bij dat het personeel op verschillende manieren werkt en de echte schaalvoordelen in IT uiteindelijk niet behaald worden. Door deze lappendeken, in combinatie met toenemende cybercriminaliteit staat ook de veiligheid van de persoonlijke gegevens van huurders onder druk.

IoT en datagedreven werken

Slimme gebouwen en IoT zorgen voor een enorme toename aan data. Is de data goed beveiligd en maakt u optimaal gebruik van de inzichten en voorspellende waarde hiervan? Het zijn vragen die op de IT-afdeling van de corporaties afkomen en waarop, door tijdgebrek of gebrek aan expertise, niet altijd ingespeeld kan worden.

Kostenreductie

De beoogde kostenefficiëntie door schaalvergroting en samenwerking wordt nog niet behaald. Sterker nog, de IT-gerelateerde kosten per verhuurbare eenheid zijn in de afgelopen 10 jaar met meer dan 70% gestegen (bron). Procesoptimalisatie, systeemintegratie, outsourcing van (delen van) het IT-beheer en het opzetten van shared service centers, kunnen zorgen voor kostenverlaging. Maar hoe pakt u dit goed aan?


Verhoging IT-security

Security vraagt 24x7 aandacht, kennisborging en regie om disruptie en schade te voorkomen. Niet meer bij de applicaties kunnen vanwege een ransomware-aanval of gegevens van verhuurders die op straat liggen, zijn een nachtmerrie voor elke corporatie. Voor veel corporaties is het echter niet haalbaar om dit specialisme 24 uur per dag in huis te hebben. Daarbij zijn de richtlijnen van de CORA en BIC streng, maar met weinig concrete handvaten, waardoor de implementatie en het onderhoud ervan tijdrovend is. Kiest u voor Zero-trust, zijn de kroonjuwelen goed beveiligd, hoe herstelt u van een datagijzeling? Door samen te werken met een betrouwbare kennispartner, worden de IT-omgeving en applicaties 24 uur per dag gemonitord en kan er direct ingegrepen worden bij een incident of calamiteit. Tevens worden er voortdurend updates, onderhoud en verbeteringen gedaan op de beveiliging van de omgeving. Op die manier blijft u in control en veilig.

Modernisering en afstemming

Moderne schaalbare IT en security oplossingen bieden woningcorporaties de mogelijkheid om kostenefficiënter te werken, de bedrijfsvoering slagvaardiger in te richten en de IT én de beheerlast te verlagen. De keuzes voor technologie moeten gebaseerd zijn op de doelen van de corporatie, waaronder meer datagedreven werken, mobiel werken en met de veiligheid voorop. De mogelijkheden van nieuwe werkplek concepten en hybride cloud oplossingen moeten goed in kaart gebracht worden, zodat de juiste architectuur kan worden samengesteld. Om de kosten te verlagen en de efficiëntie van het IT-team te vergroten kunnen delen van het dagelijks beheer worden uitbesteed. Hierdoor wordt de adoptie van nieuwe technologieën vergroot en is er meer ruimte voor innovatie.


PQR. Rustmakers in IT voor Transport en Logistiek

Image
Image
Image
Image
Image

Veilig en gecontroleerd naar de cloud

Met de PQR SpaceHub oplossingen voor werkplek-, datacenter- en security beschikken woningcorporaties over een dynamisch platform dat altijd is afgestemd op uw prestatie- en capaciteit-behoeften. Daarbij houdt u de focus op de kerntaken en zorgen wij voor Zero Trust security en een dynamische schaalbare IT as a Service.

Veel huidige aanbieders in corporatiemarkt bieden specifieke Business- IT en ERP/CRM applicaties, maar hebben weinig aandacht voor de onderliggende IT-infrastructuur, werkplekken, beheer en security. PQR is juist gespecialiseerd in de IT-infrastructuur, van werkplek, hybride cloud tot netwerk, zodat deze veilig en kostenefficiënt is ingericht en vernieuwingen makkelijk doorgevoerd kunnen worden.

Rust in beheer en security

Bij PQR werken specialisten die de volledige IT-omgeving met alle facetten kunnen beheren. Tevens beschikt PQR over een eigen Security Operations Center (SOC) dat 24*7 in touw is om uw omgeving veilig te houden. Naast het dagelijks beheer en de zorg voor een veilige IT-omgeving, voeren we doorlopend verbeteringen en strategische aanpassingen door. Dit alles in nauwe samenwerking met uw eigen IT-team.

Kostenefficiëntie en groene doelstellingen

Betalen naar gebruik, cloud capaciteit automatisch op- en afschalen, integratie van systemen – dit alles zorgt ervoor dat de kosten omlaag kunnen, terwijl u wel over de juiste prestaties en functionaliteit beschikt. Dit niet alleen is gunstig voor uw IT-budget, maar ook helpt het om de CO2 footprint te verkleinen en de MVO-doelstellingen te bereiken. Wij geven Green IT inhoud.

Optimaliseren en innoveren

SpaceHub is uw hub naar de cloud, waarbij wij de complexiteit voor u wegnemen. Via de hub ontsluiten wij continu nieuwe innovatieve diensten, die u als onderdeel van SpaceHub kunt afnemen. De

De SpaceHub oplossing is vendor- en cloudonafhankelijk en biedt een oplossing die altijd optimaal aansluit op uw specifieke behoefte. Met de SpaceHub diensten ontzorgen wij u gedurende de totale lifecycle van uw IT-infrastructuur.

Tevens biedt PQR oplossingen zoals:

  • High level Zero Trust design
  • Ransomware-proof back-up oplossing
  • Moderne Zero Trust werkplekinrichting
  • Onderzoek en opschoning van gebruikersrechten
  • Periodieke controle van IT configuraties van essentiële IT componenten
  • Second opinions

Neem contact op met PQR om de mogelijkheden te bespreken. 


Rust in IT voor woningcorporaties. Benieuwd hoe PQR dat aanpakt?