Image

IT Adoptie

Als uw organisatie nieuwe technologie en processen in gebruik neemt, is het wel belangrijk dat medewerkers deze ook op de juiste manier leren gebruiken én overtuigd zijn van de voordelen die dit hen kan bieden. PQR helpt organisaties met het opstellen van het juiste adoptieplan om dit te bereiken.

Contact
Image

PQR helpt u graag op weg met adoptie.

Medewerkers en veranderingen

  • Bereid medewerkers voor op een verandering met behulp van een doordachte verander- en communicatie-strategie
  • Maak verandering mogelijk door met medewerkers te communiceren, inspireren, trainen, coachen en borgen
  • Maak van uw nieuwe werkwijze de standaard door werkprocessen vast te leggen en ambassadeurs in uw organisatie te benoemen

Medewerkers productiever en effectiever hun werk laten doen. Dat is het doel van nieuwe technologie. Maar om dat doel te bereiken is meer nodig dan een succesvolle technische implementatie. Nieuwe technologie heeft namelijk altijd impact op uw bestaande werkprocessen waaraan uw medewerkers gewend zijn. En als iets goed (genoeg) lijkt te werken, waarom zouden uw medewerkers dan bereid zijn om die manier van werken te veranderen? Adoptie houdt in dat u medewerkers tijdig meeneemt in de veranderingen die hen te wachten staan, hen overtuigt van de voordelen en voldoende traint in het gebruik van nieuwe technologie en processen. Zo helpt u hen een nieuwe manier van werken te omarmen.

PQR hanteert een aanpak van drie fasen om uw organisatie te begeleiden bij de adoptie van nieuwe technologie en werkprocessen.

Voorbereiding verandering

Een goede voorbereiding is het halve werk. Samen stellen we een adoptieplan op waarin we vaststellen wat de verandering precies inhoudt, op wie deze verandering impact heeft, wat de voordelen zijn van de verandering en wat de gewenste uitkomst van de verandering voor uw organisatie is. Daarop volgend stellen we samen een communicatie- en veranderstrategie op om uw medewerkers mee te nemen in de verandering. Deze richt zich op een succesvol verandertraject van een individuele medewerker. PQR gelooft namelijk dat een succesvolle verandering van het individu aan de basis staat van organisatorisch succes.

Image

Managen verandering

In de tweede fase gaan we de communicatie- en veranderstrategie in de praktijk brengen. In eerste instantie door bewustwording te creëren bij medewerkers: welke verandering gaat er plaatsvinden, waarom is deze verandering noodzakelijk en hoe gaat de verandering hun werk beïnvloeden. Communiceren met medewerkers alleen is niet genoeg; hen vroegtijdig laten kennismaken met de nieuwe technologie is net zo belangrijk. Daarom organiseren we inloopsessies, zodat ze alvast in aanraking kunnen komen met de nieuwe technologie. Vervolgens brengen we medewerkers in een aantal demo- en trainingssessies nieuwe vaardigheden bij en leren we hen om te gaan met nieuwe technologie en werkprocessen.

Ook leggen we werkafspraken vast, zodat medewerkers zich na de trainingen committeren aan de nieuwe manier van werken. Deze tweede fase eindigt met evaluatie-sessies waarin medewerkers vragen kunnen stellen nadat ze van start zijn gegaan met een nieuwe manier van werken.

Image

Kunnen uw medewerkers goed overweg met nieuwe IT tools? Of hebben zij nog coaching nodig? 

Borgen verandering

Om ervoor te zorgen dat er niet wordt teruggevallen op oude werkprocessen, is het belangrijk dat de nieuwe werkwijze ook de nieuwe standaard blijft. Niet alleen voor bestaande medewerkers, maar ook voor toekomstige medewerkers. Daarom voorzien we uw organisatie van een informatieportaal waarin alle achtergrondinformatie over de verandering is terug te vinden. Dit varieert van documenten over het beheer van de technologie, werkafspraken, instructievideo’s over functionaliteiten tot en met een overzicht met veelgestelde vragen en een chatbot ter ondersteuning van uw eigen servicedesk.

Waar het eigenaarschap van PQR eindigt bij het afronden van dit adoptietraject, borgen we de verandering door ons eigenaarschap weer over te dragen aan uw eigen organisatie. Dit gaat verder dan bovengenoemd informatieportaal; in overleg met uw organisatie benoemen we enkele ambassadeurs die in uw organisatie als aanspreekpunt fungeren voor (nieuwe) medewerkers en erop toezien dat medewerkers zich houden aan de nieuwe werkafspraken.

Image
Infographic Adoptie

Image

Kies het pad van de minste weerstand en maak van adoptie een vast onderdeel van elk implementatieproject. PQR helpt u graag op weg.

Rust in adoptie. Maak kennis met de adoptie aanpak van PQR.

Wat eerder verscheen over Adoptie