De vraag die mij als HR Manager vaak wordt gesteld is: wat maakt PQR nou uniek? Hoewel wat mij betreft het antwoord natuurlijk heel kort en krachtig kan worden beantwoord met ‘het feit dat dat uiteraard onze collega’s zijn’, kom ik er natuurlijk niet zo makkelijk vanaf. En geef ze eens ongelijk, want immers the proof of the pudding is in the eating … En uiteraard vind ik dat stiekem ook helemaal niet zo erg, want ik licht graag toe waarom we bij PQR de reis van onze collega’s zo mooi en uniek mogelijk maken, onze collega’s als onze belangrijkste asset zien en onze mensen centraal stellen. Want dat we dat doen staat buiten kijf en dat we dat op verschillende manieren doen ook. Ik zal de 2 belangrijkste redenen hieronder verder toelichten.

Behoeften en wensen van werknemers

De eerste reden is doordat we altijd denken en handelen vanuit de behoefte van onze collega’s. Uiteraard niet zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Maar bij elke beslissing die we nemen, stellen we ons elke dag opnieuw de vraag: waar liggen de behoeften en wensen van onze collega’s? Wat kunnen we ze bieden om ervoor te zorgen dat onze collega’s goed of nog beter in hun vel zitten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze met een glimlach hun werk doen of een stuk werkgeluk ervaren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze trots op PQR zijn en trots zijn op alles wat we met elkaar mogelijk maken voor elkaar en voor onze klanten?

Impulse-metingen

Door regelmatig impulse-metingen te verrichten meten we real-time wat onze collega’s belangrijk vinden, wat hen bezighoudt en hoe we hen zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren om hun reis zo mooi en uniek mogelijk te maken. Zeker nu in tijden van Corona beseffen we ons terdege dat het welzijn van onze mensen en verbinding hoog op de agenda moet staan. Zodoende dat het voor ons vanzelfsprekend is dat we hier veel tijd en aandacht aan besteden en in investeren op verschillende manieren.

Iedereen heeft talent

De tweede reden waarom we onze collega’s als belangrijkste asset zien, is dat we erin geloven dat ieder persoon talenten heeft. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om het BESTe uit iemand te halen en om onze collega’s in hun kracht te zetten om te kunnen groeien. Het aanbieden van een gericht ontwikkelpad met training, opleiding en coaching kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we erin geloven dat iedereen talent heeft en met iedereen, bedoelen we echt iedereen.

Het schaap met de 5 poten

Als je kijkt naar het wervingsproces zoals deze voor veel bedrijven geldt, dan zie je dat het proces vaak begint bij de manager die een vacature uitzet in de hoop dat een passende kandidaat zich aandient. Het jammerlijke is dat als je de gemiddelde vacaturetekst leest je vaak ziet dat deze vacature alleen door het schaap met de 5 poten zou kunnen worden ingevuld. Het gevolg is dat niemand zich aangesproken voelt om te solliciteren, wat ertoe leidt dat er geen passende kandidaten zich melden. Een gemiste kans natuurlijk, want uiteraard zijn die passende kandidaten zeker te vinden.

De mens achter het CV

De oplossing voor dit probleem is dat je het proces moet omdraaien, waarbij je uitgaat van de persoon en iemands talenten, en niet vanuit de vacature. Laat het schaap met de 5 poten los en wees oprecht geïnteresseerd in een kandidaat. Staar je dus niet blind op een CV, maar toon interesse in de mens erachter. Ga onderzoeken waar iemands behoeften, drijfveren en talenten liggen, waar iemand goed in is, waar iemand blij van wordt, wat iemand voldoening geeft, waar iemands intrinsieke motivatie ligt. Want alleen daarmee zet je de persoon centraal en krijg je er bevlogen, betrokken collega’s voor terug.

De snel veranderende wereld van de IT

Een gegeven is dat mensen nou eenmaal het beste werken, sneller leren, initiatief nemen, het meest betrokken zijn wanneer ze werk doen dat het beste bij hem/haar past. Zeker in de snel veranderende wereld van de IT zijn potentie, intrinsieke motivatie, drijfveren en talenten zo veel belangrijker, dan een passend CV of kennis. Immers de kennis van vandaag kan morgen verouderd zijn. En zeg nou eerlijk wie wil er nou geen betrokken collega’s die dat stapje extra zetten voor collega en klant.

De beste journey ever

Door anders te kijken naar mensen en door het feit dat we oprecht geloven dat iedereen talenten heeft, bieden wij binnen PQR ook ruimte en mogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en maken we van PQR een organisatie die inclusief en maatschappelijk betrokken is. Als je iemands talenten en drijfveren boven tafel haalt en daarnaast inspeelt op behoeften, wensen en benodigdheden van collega’s, dan zet je de mens centraal en geef je hen de BESTe journey ever. En ja, dat maakt PQR echt uniek.

Mocht je nog niet overtuigd zijn van het feit dat wij binnen PQR collega’s echt centraal zetten? Word dan ook Rustmaker in IT en come and taste the pudding yourself, you will love it …????

 

 

Geplaatst door

Emmely de Regt - Kruft

Manager HR/FM bij PQR