Bij productiebedrijven raken Operationele Technologie (OT) en informatietechnologie (IT) steeds meer met elkaar verweven. Bijvoorbeeld door sensoren toe te voegen en die data te gebruiken om efficiënter en met minder afval te produceren, of de CO2-uitstoot in de hele keten in kaart te brengen.

Maar meer OT-technologie en meer verwevenheid met IT brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. Hoe kunt u tegelijkertijd zorgen voor optimale connectiviteit en voorkomen dat u slachtoffer van een cyberaanval wordt?

De relatie tussen OT en IT

Operational Technology (OT) is een verzamelnaam voor apparaten of systemen die worden gebruikt voor het beheer en de automatisering van operationele (industriële) processen zoals het aansturen en monitoren van apparatuur. Het kan dan gaan om het uitlezen van sensoren of het inschakelen van een pomp of schakelaar op basis van een bepaalde conditie. Dit soort systemen wordt steeds vaker gebruikt voor het genereren van waardevolle productie- en procesinzichten. De data die door deze systemen wordt gegenereerd komt steeds vaker terecht op IT-systemen, om te gebruiken voor onder andere (trend)analyses en AI-toepassingen voor procesoptimalisatie en efficiencyverbeteringen.

Levensduur en ondersteuning

De hardware en software van OT-systemen hebben in de regel een veel langere levensduur dan IT-systemen. Machines voor productieprocessen worden bijvoorbeeld vaak afgeschreven over een termijn van 20 jaar. Maar in de praktijk is gebleken dat de software van die machines niet 20 jaar worden doorontwikkeld en dat beveiligingslekken na verloop van tijd niet meer worden opgelost. Zaken als monitoring en asset management zijn essentieel om te voorkomen dat organisaties onverhoopt en onverwacht slachtoffer worden van een aanval via slecht beveiligde OT-apparaten.

Isoleren of integreren?

Security is en blijft een hot item; er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder dat we horen en lezen over slachtoffers van virussen en ransomware. Eén manier om dit te voorkomen is om OT te isoleren van het IT-netwerk, door middel van microsegmentatie. Microsegmentatie maakt het mogelijk om legacy systemen te isoleren, maar wel te draaien op een modern platform dat efficiënt te beheren is. Dus geen integratie, maar een goede balans tussen het isoleren van de legacy systemen die draaien op een modern, uniform platform dat efficiënt te beheren is.

Beleg de verantwoordelijkheid centraal

Op het gebied van mensen, processen, cultuur en bewustzijn staan IT en OT nog vaak ver van elkaar. Hierdoor wordt op het gebied van cyberveiligheid niet altijd de verantwoordelijkheid genomen. IT-dienstverleners zoals PQR staan vaak niet in contact met OT-leveranciers en zijn soms onwetend over de aanwezige OT bij een bedrijf, eenvoudigweg omdat daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Bouw de juiste IT-architectuur

Traditionele IT-architecturen zijn niet gebouwd om edge cloud workloads te ondersteunen. Het resultaat: slechte prestaties, hoge complexiteit en kosten en gemiste kansen voor real-time intelligentie. Met het juiste edge computing en IoT-platform kan het inzetten van edge intelligence een eenvoudig, kosteneffectief en veilig pad naar innovatie zijn binnen uw onderneming.

Naar een wendbare organisatie

Het tijdperk van Industrie 4.0 vraagt om slimme platforms, digitale technologieën en vooral een cloud-ready strategie om de kloof tussen bedrijfsvoering en IT te dichten. Maar het inrichten van intelligente productie is minder eenvoudig dan het klinkt. PQR kan helpen de cloud te omarmen, zonder de legacy uit het oog te verliezen. U kunt hiermee voldoen aan wet- en regelgeving, uw organisatie beschermen tegen cyberdreigingen en uw organisatie wendbaar aansturen.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met PQR. 

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.