Betalen naar gebruik, verlagen van de beheerlast en een schaalbaar platform dat zich leent voor groei en innovatie. Met dit soort voordelen in gedachte hebben inmiddels veel organisaties gekozen voor een cloud-first strategie.  Als we in de Nederlandse markt kijken naar alsmaar dalende (server)hardware omzet, de sterke stijging van omzet uit cloud gebaseerde diensten en diverse marktonderzoeken erop na slaan, dan is het duidelijk dat ‘cloudwatervrees’ steeds minder wordt en dat in vrijwel alle marktsegmenten de eerste stappen inmiddels zijn of worden gezet.   

Het aantal on-premises servers is in 10 jaar tijd ongeveer gehalveerd, met name bij overheid, zorg en onderwijs. Deze trend is het sterkst bij organisaties vanaf 200 medewerkers. Bij de meeste organisaties gaat de voorkeur uit naar een hybride cloud, ofwel een mengvorm van private- en publieke cloud. Wetgeving of praktische redenen liggen hier vaak aan ten grondslag.  

De eerste stappen in de cloud

De meest gekozen workload voor een eerste stap naar de publieke cloud is de kantoor- en samenwerkingsomgeving, waarbij meestal gekozen wordt voor de SaaS-toepassingen van Microsoft of Google.  Het creëren van omgevingen voor softwareontwikkeling en schaalbare omgevingen voor business intelligence in de publieke cloud is de meest voorkomende volgende stap, zodat innovatie niet langer wordt beperkt door beperkt schaalbare eigen fysieke omgevingen en er beter grip op de kosten gehouden kan worden.

Nieuwe uitdagingen 

Na deze eerste stappen, komen er ook vrij snel nieuwe uitdagingen. De traditionele back-up- en uitwijkoplossing volstaat niet meer, omdat steeds meer cruciale data verspreid is over meerdere platformen. De IT-afdeling krijgt het steeds drukker, omdat er nu meerdere omgevingen (cloud, on-premises, SaaS) beheerd moeten worden, vaak is er van de nieuwe omgeving nog niet zoveel kennis in huis. Publieke cloud oplossingen moeten actief gemanaged worden op slim op- en afschalen. Als dat niet gebeurt vallen de kosten vaak hoger uit dan private omgevingen en dus wordt geen gebruik gemaakt van één van de belangrijkste voordelen van cloud, namelijk schaalbaarheid en vervolgens betalen naar gebruik.   

Bij de vervanging van business applicaties, bijvoorbeeld door SaaS varianten, komen vaak ook complicaties naar boven. Noodzakelijk maatwerk in applicaties, voorschriften van wetswege en de noodzaak om rekenkracht of bestanden dichtbij te hebben, blokkeren een eenvoudige overstap naar standaard SaaS applicaties of een eenvoudige lift & shift naar de publieke cloud.   

Kortom, we komen nog weleens in aanraking met organisaties die vastlopen na de eerste stappen. De cloud first strategie wordt dus maar deels uitgevoerd en leidt ondertussen tot extra kosten en complexiteit voor de IT-afdeling. De organisatie groeit door en de bestaande eigen infrastructuur is op een zeker moment toch aan vervanging of uitbreiding toe, maar de weg naar cloud lijkt te stagneren.     

Niet stagneren, maar versnellen 

In plaats van vertragen is dit juist het moment om te versnellen en door te pakken. Uw bestaande omgeving, on-premises of op een colocatie, om te zetten naar een flexibel schaalbaar platform waarbij u betaalt naar gebruik, waarbij de beheerlast afneemt. De consultants van PQR denken graag met u mee als u vastloopt in uw cloud journey. Hoe pakken we dit aan?  

Om te beginnen, maken we op dat moment pas op de plaats: inventarisatie van de situatie. We zijn in staat om pragmatisch en snel te achterhalen wat de blokkades zijn, waarom het vastloopt. Dit is overigens niet altijd om technische IT-redenen, het ligt ook vaak tussen de IT en de business in. Na de inventarisatie van de blokkades, stellen we een roadmap op met de stappen die gemaakt moeten worden om door te pakken. De instemming en het draagvlak van zowel IT als de business is hierbij natuurlijk cruciaal.  

Alle workloads in de cloud? 

De vele mogelijke varianten van cloud maken het inmiddels mogelijk om in een uitgebalanceerde mix voor alle workloads een passende invulling samen te stellen, van on premises, private en public cloud. Per workload maken we een inventarisatie om de beste oplossing en het juiste tempo te bepalen. Voor workloads die nog niet naar de cloud gemigreerd kunnen worden, zijn er mogelijkheden om de IT-infrastructuur schaalbaar en op basis van OPEX in te richten.   

Beheer en beveiliging van hybride cloud

De complexiteit van het hybride landschap vereist continue investeren in een breed kennispakket door uw IT team. Door de overstap naar een cloud omgeving, is er nog meer technische kennis nodig, terwijl de on-premises IT-omgeving nog steeds in de lucht gehouden moet worden. De beveiliging van deze omgeving is complexer, omdat informatie en applicaties nu meer verspreid zijn. Er is veel te optimaliseren voor het IT-beheer en -security team, door middel van: 

  • Juiste taakverdeling in combinatie met externe beheer- en beveiligingspartijen.  
  • Training en instructie van eigen IT-staf.  
  • Automatiseer waar mogelijk. Wanneer u dit eenmaal goed heeft in laten richten, doet de techniek het werk voor u.  
  • Investeer in een transparante beheerlaag, inclusief ketenmonitoring , kostenmanagement en monitoring op onder andere security en governance. 

Back-up en recovery hoeft geen puzzel te zijn 

Traditionele back-up, uitwijk en hersteloplossingen voldoen vaak niet meer in de cloud. Realiseer u ook dat u altijd nog zelf verantwoordelijk bent voor continuïteit, governance, privacy en security, ook al staan de gegevens in de cloud. De cloud kan wat dat betreft zowel een vloek als een zegen zijn voor de veiligheid van uw gegevens. De complexiteit van beveiligen neemt toe, omdat de informatie, applicaties en data over meerdere platformen verspreid staan. Maar de oneindige schaalbaarheid en kracht van de cloud, in combinatie met de beschikbare innovatieve technologie en tooling, maakt het uiteindelijk zoveel veiliger en beter beheersbaar om back-up en recovery gewoon uitstekend geregeld te hebben. Het vergt alleen wel de investering in inrichting en de juiste tooling.  

En nu?

Bent u op het punt dat u zich afvraagt: hoe nu verder en levert de cloud wel op wat we voor ogen hadden? Soms is het even pas op de plaats, want niet elke innovatie gaat in een rechte lijn. Maar na die pas op de plaats, is het zaak om de stip op de horizon te hebben en aan te pakken wat er nog gedaan moet worden. We hopen u met deze blog geïnspireerd te hebben over wat mogelijke oplossingen zijn, maar weten ook dat elke situatie een eigen aanpak vergt. Vanuit onze ervaring denken we graag met u mee daarover. Zodat we rust brengen in uw cloud journey en u kunt profiteren van de belofte van cloud: efficiëntie, flexibiliteit en ruimte voor innovatie en transformatie.  

Luister ook naar onze nieuwe podcast over dit onderwerp via Spotify:

 

Geplaatst door

Edwin Veth

Edwin is Accountmanager bij PQR en Rustmaker voor uw reis onderweg naar IT die is gebaseerd op moderne hybride cloud oplossingen.