Binnen PQR zijn we al jaren actief met de oplossingen van VMware. De samenwerking begon in 2005; in die tijd ging het voornamelijk over virtualisatie van “compute”. Dat wil zeggen het kunnen draaien van virtuele machines op een fysieke server, waardoor het mogelijk was om te consolideren en daarmee (in eerste instantie vooral) kosten te besparen. Door compute virtualisatie werd het ook mogelijk om andere voordelen te behalen. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Verhogen van de beschikbaarheid;
  • Vergroten van de flexibiliteit;
  • Verhogen van de snelheid van uitrol van nieuwe diensten.

U kunt vast nog wel meer voordelen bedenken die op uw organisatie van toepassing zijn. Uiteindelijk heeft iedere organisatie zijn eigen redenen om gebruik te maken van virtualisatie. Virtualisatie is gemeengoed geworden en vaak de standaard manier om servers beschikbaar te maken. Of dat nu “on-premises” is (met of zonder private cloud) of door gebruik te maken van een publieke cloud dienst.

VMware heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Was het eerst vooral een bedrijf wat zich richtte op de compute-virtualisatie, inmiddels is het portfolio van VMware dermate breed dat er nog maar heel weinig mensen in staat zijn om alle facetten van dat portfolio, tot in technische details te beheersen. Specialisatie is dan ook niet meer dan logisch, als het gaat om producten van VMware.

Van virtualisatie van compute naar Software Defined

Mijn eigen focus binnen het VMware portfolio is de laatste jaren vooral gericht op het Software Defined Data Center (SDDC) en daarbinnen de richting van Software Defined Infrastructure (SDI). SDI bevat onder andere de traditionele virtualisatie van compute (VMware vSphere), maar is in de afgelopen jaren uitgebreid met de virtualisatie van de storage laag, door middel van VMware vSAN. De virtualisatie van het netwerk wordt mogelijk door middel van VMware NSX. NSX is in meerdere varianten beschikbaar, lees ook een eerder artikel: VMware’s networking klaar voor de toekomst.

Het SDDC is veel breder (of dieper, afhankelijk van het perspectief) dan de SDI laag. Door gebruik te maken van Automation & Orchestration wordt het ineens mogelijk om het volledige Data Center via geautomatiseerde processen te beheren en controleren. Hierdoor komt de échte kracht van “Software Defined” naar boven.

VMUG & PQR

De afgelopen weken en maanden zijn mijn collega Viktor van den Berg en ikzelf op meerdere events aanwezig geweest om de krachtige combinatie van de Software Defined Infrastructure te combineren met de Automation & Orchestration tool van VMware: vRealize Automation. We hebben op ons eigen IT Galaxy event én op VMUG (VMware User Group) Nederland een sessie met demo gehouden over de combinatie van NSX en vRA.

Op 15 juni waren we samen aanwezig op de VMUG in België om een uitgebreide workshop te verzorgen over ditzelfde onderwerp. Dit was een iets andere vorm, waarin we begonnen met het geven van uitleg over het SDDC, waarna we de kracht van beide oplossingen hebben besproken. Daarna hebben we duidelijk gemaakt waar de kracht van de combinatie in zit en hebben we de deelnemers de kans gegeven om zelf te ervaren hoe vRealize Automation en NSX Data Center samen kunnen werken om automatische uitrol van applicaties te realiseren.

vRA blueprint, basis voor een geautomatiseerde uitrol

Uiteindelijk was het doel tijdens de workshop om een gecombineerde blueprint te maken. Hierin worden twee typen virtuele machines uitgerold (een of meerdere webservers en een databaseserver) en voorzien van de benodigde software. Deze virtuele machines worden gekoppeld aan een geautomatiseerde uit te rollen NAT (Network Address Translation)-netwerk en via een ook geautomatiseerd uit te rollen Load Balancer wordt de applicatie beschikbaar gemaakt aan de gebruiker. Door gebruik te maken van “Security Tags”, kon daarnaast gezorgd worden voor beveiligde communicatie naar en binnen de applicatie.

vRA en NSX samen bieden hier een private cloud ervaring waarin de combinatie compute en netwerk geautomatiseerd beschikbaar wordt gesteld. De installatie en configuratie van een (multi-tier) applicatie is onderdeel van deze uitrol.

De ontworpen blueprint wordt als item gepubliceerd in de self-service portal, zodat deze on-demand aangevraagd kan worden. De extensibility opties van vRA maken het mogelijk om een uitrol van een virtuele machine van A tot Z te automatiseren: Bijvoorbeeld de automatische registratie van een VM binnen de CMBD en Active Directory of de integratie met een IP Address Management (IPAM). Dit totaalpakket biedt een interessante use case voor shared service centers of andere omgevingen waarbinnen frequente uitrol van VMs en/of applicaties gewenst is. Maar ook in ontwikkelaars/DevOps scenario biedt automation in combinatie met self-service de nodige voordelen: een snellere & consistentere uitrol met automatische installatie van een applicatie, waarbij integratie met DevOps tooling tot de mogelijkheden behoort.

vNS en vMA TechCon

Op 25 en 26 september zijn wij aanwezig op een tweetal technische conferenties, waarbij bovenstaande onderwerpen verder worden uitgelegd. Meld u snel aan en hopelijk zien we u op (een van) beide dagen. Kijk voor meer informatie en om u in te schrijven op www.vnstechcon.nl en www.vmatechcon.nl.

Ten slotte

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, of een keer van gedachten wisselen over de mogelijkheden van vRealize Automation en/of NSX (in alle varianten), vraag het ons gerust, we komen graag langs om hierover te praten. Ook kunnen we u de combinatie van vRealize Automation en NSX Data Center laten zien in ons eigen PQR Experience Center. U kunt natuurlijk ook altijd u vraag stellen aan uw contactpersoon bij PQR, of een mail sturen naar info@pqr.nl.

Ronald de Jong en Viktor van den Berg

Geplaatst door

Ronald de Jong

Ronald de Jong (1970) is een gedreven en enthousiaste Senior Consultant bij PQR. Hij houdt zich daar vooral bezig met producten uit het VMware-portfolio op het gebied van infrastructuur, zoals vSphere, vSAN, NSX en Cloud Foundation. Hij is benoemd tot vExpert 2016-2020 en tot vExpert NSX 2017-2020. In 2019 heeft hij de 'VMware Partner Personality of the Year'-award mogen ontvangen voor zijn werk in de community. Ronald is spreker op Nederlandse en Belgische community-evenementen en medeorganisator van de vNSTechCon, een community technical conference op het gebied van Networking & Security.