Image: Windows 10: Updating en upgrading

Image

Auteur: Ronald Bevers

Upgrade naar Windows 10

Het upgraden naar Windows 10 is voor veel organisaties een vanzelfsprekende stap. Maar hoe wordt er gemigreerd naar Windows 10? De werkplek opnieuw installeren of een In-place Upgrade?

De In-place Upgrade heeft zich inmiddels bewezen als een goede strategie en vooral in de consumenten markt heeft dit in veel gevallen een goed resultaat opgeleverd. Organisaties hebben vaak een complexere werkplek infrastructuur en is het belangrijk om vanuit een beheeroogpunt een stabiel eindresultaat te verkrijgen. Een inventarisatie van de omgeving en overleg met de beheerorganisatie zijn bepalend hierin. Vaak wordt er binnen organisaties bij een upgrade van een ouder OS naar Windows 10 gekozen voor een nieuwe installatie. De voordelen hiervan zijn:

 • Basis installatie op alle werkplekken gelijk.
 • Geen overhead of last van applicaties, instellingen en data uit vorige situatie.
 • Nieuwe installatie meteen voorzien van nieuwe drivers en software.
 • Makkelijker om over te gaan naar o.a. UEFI bios.
 • Testen nieuwe situatie eenvoudiger dan bij een upgrade.
 • Vanuit beheer perspectief beter te overzien.

Nadelen zijn:

 • Beheerinspanning voor het upgraden.
 • Backup van lokale data en instellingen.
 • Upgrade proces duurt langer.

Voorbereiding

Wanneer Windows 10 als een nieuw OS wordt geïntroduceerd, zal de bestaande omgeving moeten worden geëvalueerd en waarbij van toepassing worden omgezet voor de nieuwe omgeving. Controleer hiervoor eerst de volgende zaken:

 • Hardware: Is de huidige hardware geschikt? Zijn er Windows 10 drivers beschikbaar?
 • Licenties: Welke Windows 10 editie gaat worden ingezet? Professional of Enterprise?
 • Applicaties: Maak een applicatielijst voor Windows 10 en controleer of er applicaties zijn die geüpdate of vervangen moeten worden.
 • Randapparatuur en drivers: Welke devices worden er gekoppeld aan het apparaat? Worden er printers, scanners, of andere randapparatuur gebruikt wat getest moet worden?
 • Group Policies: Maak een nieuwe OU (organizational unit) structuur aan met nieuwe Group Policies. Hiermee worden conflicten met andere operating systems voorkomen. Beoordeel de huidige policies of deze nog van toepassing zijn en controleer welke nieuwe policies beschikbaar zijn.
 • Beheertooling: Welke beheertooling wordt nu gebruikt? Is deze nog geschikt, moet deze worden geupdate of vervangen door een andere/nieuwe oplossing?
 • Inventarisatie compatibiliteitsissues: Afhankelijk van de complexheid van de omgeving kan tooling worden ingezet om vooraf een beeld te krijgen van eventuele applicaties, plugins, drivers, resources, etc die mogelijk issues geven in de nieuwe situatie. Wanneer dit niet noodzakelijk is, kunnen deze mogelijke issues ook worden opgevangen tijdens de eerste pilot(s).

Testen en pilot

Zodra de voorbereiding is voltooid en een nieuwe basis is opgezet, kan er getest worden. Veelal worden de eerste tests gedaan door personeel van de IT-afdeling vanwege de achtergrondkennis en de korte lijntjes met de uitvoerende van het project voor de upgrade.

De tweede fase is een pilot waarbij medewerkers die representatief zijn voor de gehele omgeving wordt gevraagd om gebruik te maken van de nieuwe basisinstallatie en de daarbij behorende extra software en de configuratie die eindgebruiker- of afdelingsspecifiek zijn. De voorkeur is tevens dat deze pilot users een minimale technische kennis hebben wat het eenvoudiger maakt voor het rapporteren van eventuele issues. Alle gedetecteerde punten worden dan beoordeeld en er wordt bepaald welke van deze punten noodzakelijk zijn voor het uitzetten van actiepunten. Zodra de belangrijke aandachtspunten die invloed hebben op de daadwerkelijke migratie zijn opgepakt, kan bepaald worden of er nog een extra pilot gestart wordt en daarna kan de migratie van start gaan.

Migreren werkplekken

Het migreren van de werkplekken d.m.v. het opnieuw installeren is voornamelijk een organisatorische klus. Uiteindelijk moeten namelijk de eindgebruikers een werkstation krijgen met een nieuwe installatie. Dit kan gedaan worden door het vervangen en doorschuiven van de werkplek. Hiermee is er minder overlast voor de eindgebruiker en is het eventueel overzetten van data eenvoudiger. De andere optie is om de bestaande werkplek te voorzien van de nieuwe installatie, waarbij lokale data één van de belangrijkste onderwerpen is. Bepaal wie er verantwoordelijk is voor de lokale data en hoe een backup gemaakt kan/gaat worden. Communicatie over de data en het migratie moment voor de eindgebruiker is daarbij essentieel. Neem in deze communicatie ook extra aandachtspunten mee waaronder acties die van de eindgebruikers worden verwacht.

Introductie en nazorg

Een introductie van Windows 10 aan de eindgebruikers is vaak niet noodzakelijk gezien er veel medewerkers zijn die in een privé situatie ook al van Windows 10 gebruik maken. Enkele tips meegeven over de mogelijkheden van het OS die voor alle eindgebruikers handig zijn wordt wel aanbevolen. Daarnaast wordt geadviseerd om te laten zien welke veranderingen in de installatie en werkwijzen zijn aangebracht t.o.v. de vorige installatie. Wat er precies belangrijk is om te communiceren is afhankelijk van de doelgroep en bestaande kennis. De manier van introduceren kan tevens afhankelijk zijn van de omgeving en de eindgebruikers. Enkele voorbeelden zijn:

 • Leaflet met enkele belangrijke punten meeleveren bij uitlevering werkplek na de upgrade.
 • Inloopsessies waarbij het aan de eindgebruiker is om hier aan deel te nemen.
 • Floorwalkers die op dagen na de migratie aangesproken kunnen worden wanneer er vragen zijn.

Windows 10 build upgrades

Wanneer werkplekken al zijn voorzien van Windows 10, horen deze elke maand te worden voorzien van de update die hiervoor uitkomt. Windows 10 heeft nog maar één update met alle aanpassingen i.p.v. voor elke aanpassing één update. Hieruit kan dus niet meer worden gekozen. Naast de standaard maandelijkse updates, komt er 2 maal per jaar een build upgrade uit. In deze build upgrade zitten nieuwe features en verbeteringen. Het is niet verplicht om meteen deze build te gebruiken gezien er van vorige builds ook nog maandelijkse updates worden uitgebracht. Echter is de lifecycle van een Windows 10 build anderhalf jaar met uitzondering van de Enterprise versie waarbij dit twee jaar is. Bijvoorbeeld:

 • Windows 10, versie 1607
 • Datum beschikbaar: 2 augustus 2016
 • Einde service: 10 april, 2018
 • Uitzondering van Enterprise waar einde service zal zijn: 10 september 2018.

Daarna worden er geen updates meer uitgebracht van de betreffende build en zal werkplek voorzien moeten zijn van een nieuwere build.

Upgrade naar nieuwe build

Het upgrade proces naar een nieuwe build kan net zoals een upgrade van een oud OS naar een nieuw OS op twee manieren; nieuwe installatie of een In-Place upgrade. Hier wordt er aanbevolen om een In-Place upgrade te kiezen.

Voordelen In-Place Upgrade:

 • Gaat volledig automatisch.
 • Geen verlies van data of applicaties.

Nadeel In-Place Upgrade: Installatie tijd, dit is afhankelijk van de hardware.

Uiteraard wordt er nog steeds geadviseerd om de nieuwe build eerst te testen. Daarbij wordt gecontroleerd op:

 • Driver compatibiliteit. Dit zal getest moeten worden op alle hardware modellen die gebruikt worden in de omgeving. Indien dit niet wordt gedaan kan het zijn dat een driver na de upgrade een melding geeft dat de driver niet geschikt is waarmee het hardwarecomponent niet beschikbaar is. Het is tevens mogelijk om Windows automatisch te voorzien van nieuwe drivers, zolang deze drivers bij Microsoft bekend zijn.
 • Applicaties. Vrijwel alle applicaties zullen probleemloos blijven werken echter is een controle hierop wel te adviseren. Applicaties zoals third party Antivirus software en applicaties voor aansturing van hardware, worden als extra aandachtspunt gezien.
 • Nieuwe features. In elke Windows 10 build zitten nieuwe features of zijn features aangepast. Dit kunnen features zijn waar de eindgebruiker gebruik van maakt en dus impact hebben op de manier van werken. Daarnaast kunnen het features zijn die invloed hebben op beheer en management van de werkplek. Indien dit het geval is kan er worden gekozen om acties uit te zetten, verder uit te werken en/of communicatie naar de eindgebruikers te voorzien.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit twee onderdelen:

 • Bekijk de nieuwe features zoals beschreven bij Microsoft om te beoordelen of hier verdere acties voor uitgezet moeten worden of extra aandacht nodig heeft in de pilot.
 • Indien een client management oplossingen zoals SCCM wordt gebruikt, zet daar de build upgrade klaar en test de uitrol.

Testen en Pilot

De pilot fase is niet meer dan het installeren van de upgrade op verschillende werkplekken die representatief zijn voor de omgeving. Deze pilot zal een stuk minder intensief zijn en met een korte doorlooptijd. Indien er aandachtspunten worden gemeld, kunnen deze worden beoordeeld en worden opgepakt voordat de daadwerkelijk uitrol naar de overige werkplekken in de omgeving wordt doorgevoerd.

Uitrol build upgrade

Wanneer de upgrade getest is kan deze worden geactiveerd voor de overige werkplekken. De patch-managementoplossing in de omgeving bepaald welke mogelijkheden er zijn om de update beschikbaar te stellen en over de update status te rapporteren. De installatie van de build upgrade zal voor de eindgebruiker vrijwel dezelfde ervaring geven als een maandelijkse update met uitzondering van de installatie tijd, deze zal langer zijn.

Introductie en nazorg

Na de installatie kan de eindgebruiker zich weer aanmelden op de werkplek en gebruik maken van de nieuwe features. Indien in de voorbereiding is geconstateerd dat er features zijn toegevoegd die impact hebben op de werkwijze of de mogelijkheden van de eindgebruiker voor zijn werkzaamheden, wordt geadviseerd om te voorzien in een passende vorm van communicatie.

Samenvatting

Voor een upgrade naar Windows 10 vanuit een ouder OS, wordt vaak gekozen voor een geheel nieuwe installatie. De reden hiervan is het te kunnen starten vanaf een nieuwe “schone” situatie wat voor zowel eindgebruiker als de beheerorganisatie de meest gewenste situatie zal zijn. Daarvoor is een goede inventarisatie, testfase en pilot noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen leveren.

Wanneer de werkplekken zijn voorzien van Windows 10, zal er periodiek een build upgrade plaats moeten vinden en is een In-Place upgrade de gewenste methode gezien de beperkte impact. Deze is dan ook tijdbesparend voor de beheerorganisatie en de eindgebruiker die na de upgrade meteen aan de slag kan met dezelfde applicaties zonder verlies van data.

Wilt u naar aanleiding van dit blog meer informatie over deze oplossingen of een advies wilt dat past bij uw organisatie, neem dan contact op met uw PQR-accountmanager of via info@pqr.nl.

Ronald Bevers
Senior consultant

Geplaatst door

Ronald Bevers