De demografische vergrijzing in Nederland begint nu echt zichtbaar te worden en de vraag naar zorg neemt explosief toe. Daarnaast wordt de zorgbehoefte van de bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen steeds complexer. Aan de andere kant neemt het aantal beschikbare medewerkers in de zorg zelfs iets af, dus het vraagstuk dat op tafel ligt is: hoe kunnen we met de beschikbare medewerkers meer en complexere zorg leveren? Een belangrijk antwoord hierop is: door het inzetten van arbeidsbesparende technologie. Niet om medewerkers in het primaire proces te vervangen. Nee, eerder om ze te behouden door tijdrovende werkzaamheden te automatiseren. Mijn persoonlijke drijfveer om 100% van mijn werk te focussen binnen deze sector, is dat ik er in geloof dat het inzetten van arbeidsbesparende technologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het oplossen van het vraagstuk en de medewerkers in het primaire proces samen met de bewoners letterlijk meer rust geven.

Van rennen naar rust

Als ik met medewerkers uit het primaire proces een gesprek heb en we hebben het over de nachtdiensten, dan hoor ik heel vaak het verhaal dat ze nu letterlijk opdrachten van hun dect/smartphone krijgen over waar een alarmbel bij een bewoner af gaat. Medewerkers rennen van kamer naar kamer zonder echt te weten met welke prioriteit en met de wetenschap dat ze op een oproepsysteem moeten vertrouwen dat ook veel ‘valse’ meldingen geeft. Technisch zijn de meldingen meestal wel goed, maar een apparaat weet niet of een deken voor de sensor beweegt of de bewoner uit bed valt. Voor de zekerheid lopen veel teams dan toch maar 3 keer een ronde langs alle kamers om met name zichzelf een gerust gevoel te geven. Maar langs de kamer lopen, houdt voor de bewoner in dat deze dan vaak wakker wordt, schrikt dat er iemand in de kamer is, nachtrust verstoord en de volgende dag daardoor wellicht meer aandacht nodig heeft.

Meer rust en efficiëntie in de zorg

Door je gebouw in de basis te transformeren naar een Zorghuis van de Toekomst, geeft dat mogelijkheden om andere draadloze technologie in te zetten. Wifi tot in de kamer van de bewoners en een veilige mobiele zorgwerkplek om altijd en overal te werken. Een slimme camera houdt op privacy verantwoorde wijze de kamer en de bewoner in de gaten. De kamer wordt slimmer zodat veel meldingen door het systeem zelf worden afgehandeld (dat is wel even wennen en vertrouwen) en als er een melding wordt gemaakt, kan de organisatie er zelf voor kiezen waar deze terecht wordt. Dit zou kunnen bij een zorgcentrale waar op afstand uitgeluisterd, gekeken en een triage uitgevoerd kan worden. Als de alarmmelding hier afgehandeld kan worden en er niks aan de hand is, hoeft de locatie niet ingelicht te worden dat er een alarmbel is afgegaan. Dit geeft rust in de nacht en tijd voor aandacht voor de bewoners die dat wel nodig hebben.

Op afstand

Wanneer er wel aandacht nodig is voor de melding, wordt vanuit de zorgcentrale de regie opgepakt en contact met de verzorgende/verpleegkundige op locatie gemaakt. Deze weet nu wat er aan de hand is en waar en kan met de juiste prioriteit naar de kamer van de bewoner. Stel dat dan blijkt dat het nodig is dat een arts wordt geconsulteerd, dan pakt de verzorgende/verpleegkundige haar zorgwerkplek met een zorg op afstand bril, zodat de arts via zijn laptop door middel van de bril kan meekijken met de verzorgende/verpleegkundige. Een bezoek van de arts aan de locatie is dan wellicht niet nodig en op deze manier is het mogelijk om de arts van een ketenpartner inzetten in de nacht zodat je gezamenlijk de schaarse expertise op afstand kunt delen.

PQR als rustmaker voor de zorgsector

Dit bovenstaande is deels toekomstmuziek en de ene instelling zal hier sneller klaar voor zijn, dan de andere. Ik ben ervan overtuigd dat de potentie van dit soort oplossingen groot is. Door het inzetten ervan ontstaat er meer rust voor de verzorgende/verpleegkundige op locatie in de nacht, maar ook voor de bewoner. Expertise is op afstand toch heel dichtbij en stelt de organisatie in staat om met dezelfde hoeveelheid medewerkers op een slimme manier meer en complexere zorg te leveren. Vanuit het Zorghuis van de Toekomst help ik zorginstellingen graag verder met het vormgeven en invullen van de visie rondom zorg, IT en de businesscases rondom het inzetten van arbeidsbesparende technologie.

Geplaatst door

Marcel Laan

IT-adviseur Healthcare