Het PQR-fonds ondersteunt projecten gericht op o.a. zieke of gehandicapte kinderen, of projecten waarbij IT kan helpen de kwaliteit van leven te verbeteren. In 2016 hebben we aan diverse goede doelen bijgedragen zoals Villa Joep, Emma at Work, Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, Stichting Juul, Villa Pardoes. De laatse drie hebben een donatie ontvangen dankzij de ‘kerststem 2016’ van onze partners en klanten.

Ook afgelopen jaar heeft PQR aan goede doelen gedoneerd. Gelijk aan voorgaande jaren is er ook dit jaar voor gekozen om als kerstgeschenk, een bedrag namens onze klanten te doneren. Wij hebben er voor gekozen om de drie organisaties waaruit u kon kiezen, een bedrag toe te kennen. De donatie had een totale waarde van 5.000 euro. De meeste stemmen gingen naar Kinderhospice Binnenveld; Stichting Onky Donky en Stichting Hartedroom ontvingen ieder een bedrag als gedeeld tweede en derde plaats.

In 2017 heeft PQR naast de kerstactie ook gedoneerd aan Stichting De Hond Kan De Was Doen. Deze stichting zal de donatie gebruiken om de opleiding van assistentiehonden te bekostigen ten behoeve van mensen met een beperking, voor wie een assistentiehond een grote bijdrage kan leveren aan hun zelfredzaamheid en in meer algemene zin aan hun levensgeluk. Denk hierbij aan autistische kinderen of volwassenen met een PTSS syndroom.

Kinderhospice Binnenveld gaat het gedoneerde bedrag besteden aan de opstart van een dagopvang. Ieder kind, hoe ziek ook, heeft de behoefte zich te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om de kinderen niet alleen verpleegkundig maar ook pedagogisch zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. De kinderen die in Kinderhospice Binnenveld verblijven is een ‘speciale’ doelgroep. Zij hebben naast medische zorg ook pedagogische ondersteuning nodig. Deze zorg kan ook worden aangeboden aan kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag die niet in het Kinderhospice verblijven. Dat kan in de vorm van gespecialiseerde verpleegkundige dagopvang. De plannen hiervoor zijn besproken en ingediend bij de gemeente. Na goedkeuring van de plannen kan er gestart worden met de bouw van een pand voor kinderdagopvang op het huidige terrein.

Hartelijk dank voor uw stem, ook namens de goede doelen!

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.