PQR heeft Marijke Kasius (36) aangesteld als nieuwe CEO. Kasius, die per 1 maart actief is in haar nieuwe rol, is al enige tijd lid van de directie van PQR waarbij zij als COO één van de drijvende krachten is achter de snelgroeiende services unit. Met de aanstelling van Kasius treedt Erik Wiechers af als CEO van PQR en zal zitting nemen in de Raad van Commissarissen van het bedrijf. 

Click here for press release in English.

Innovatief leiderschap

Marijke Kasius heeft gedurende haar carrière tevreden klanten en collega’s altijd vooropgesteld en kent een lang en succesvol track record in ICT-management in en buiten Nederland. Ze bekleedde voor haar aanstelling als COO bij PQR al diverse leidinggevende posities. Kasius heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze in staat is een organisatie versneld te laten groeien door innovatief leiderschap. Door haar aantoonbaar sterke kennis van (managed) services organisaties heeft ze deel uitgemaakt van een groot aantal digitale transformaties bij klanten.

Kasius over haar nieuwe rol: “Ik ben trots op de uitdaging en kijk enorm uit naar deze fantastische functie. Met onze zeer professionele en ervaren collega’s en ons Multi-Cloud SpaceHub-platform zijn wij in staat om onze klanten een gecontroleerde transitie naar de public cloud te laten maken, door zowel de bestaande legacy-omgeving als de public cloud-infrastructuur optimaal in te richten en te beheren. De eindgebruikers van onze klanten worden snel en efficiënt geholpen met hun werkplek en achterliggende infrastructuur. We zijn dan ook niet voor niets de Rustmakers in de IT.”

Rustmaker in de IT

Erik Wiechers over de aanstelling van Kasius: “Marijke heeft de afgelopen drie jaar bewezen dat ze meer dan klaar is voor deze wat mij betreft logische en verdiende volgende stap bij PQR. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de rol van PQR als Rustmaker in de IT verder kan verstevigen in de markt. Dat maakt ook dat ik met een gerust hart de leiding van dit mooie bedrijf overdraag en op zijn koers blijf toezien als lid van de Raad van Commissarissen.”

Robert Pijselman, Voorzitter Raad van Commissarissen van PQR: “We hebben groot vertrouwen in Marijke Kasius als onze nieuwe CEO. Ze heeft het profiel en de ervaring om PQR weer een stap verder te brengen. We zien dat PQR in de afgelopen jaren een grote omslag heeft gemaakt van een producten- en projectenbedrijf naar een managed services-bedrijf waar inmiddels meer dan zeventig procent van de omzet recurring is geworden. Wij danken Erik Wiechers voor deze knappe prestatie. Hij heeft met zijn team deze omslag ingezet en door de roerige coronatijd heen geloodst.”

 

 


English version 

PQR appoints Marijke Kasius as their new CEO

PQR has appointed Marijke Kasius (36) as their new CEO. Kasius, who will take up her new position as of the first of March, has been part of PQR’s board of directors for quite some time as COO, and has been one of the driving forces behind the growing services unit. Upon Kasius’ appointment, Erik Wiechers will resign as CEO, and will become part of the company’s Supervisory Board.

Innovative leadership

Throughout her career, Marijke Kasius has always acted in the best interest of her customers and colleagues and has an impressive track record in ICT-management in the Netherlands and abroad. Before being appointed as COO at PQR, she held several executive positions. Over the last couple of years, Kasius has shown she is able to allow the organisation to accelerate its growth, by exercising innovative leadership. Through her demonstrable vast knowledge of (managed) services organisations, she has been a part of a great number of digital transformations with PQR’s customers.

Kasius: “I am proud of the fact I get to take on this challenge, and I look forward to fulfilling this position. Our highly professional and experienced colleagues and our Multi-Cloud SpaceHub platform allow us to help our customers realise an smooth transition to public cloud, by implementing and managing both their existing legacy-environment and the public cloud infrastructure. Our customers’ end-users can turn to PQR for quick and efficient assistance regarding their workplace and the underlying infrastructure.”

PQR brings peace and quiet to IT

Erik Wiechers on Kasius’ appointment: “Over the past three years, Marijke has shown she is more than ready to take up this position, which – to me – is a most sensible and well-deserved next step within PQR. I have every confidence in Marijke reinforcing PQR’s ability to bring peace and quiet to IT and to strengthen its position in the market. As a result, I feel at ease transferring my responsibilities at this wonderful company, knowing that I will be able to monitor its course as a member of the Supervisory Board.”

Robert Pijselman, Chairman of PQR’s Supervisory Board: “We have great confidence in Marijke Kasius’ abilities as our new CEO. Her background and experience allow her to stimulate PQR’s growth. PQR has shifted focus in the last couple of years, from being a products and project-based company to being a managed-services oriented company. And consequently, seventy percent of our revenue is now recurring. We want to thank Erik Wiechers for his part in this notable achievement. Under his guidance, his team initiated this shift and managed to lead the company through these turbulent Covid times.”

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.