VMware heeft in Advisory ID: VMSA-2020-0026.1 bekend gemaakt dat er meerdere kwetsbaarheden in de VMware ESXi, VMware Workstation Pro / Player (Workstation), VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion) en VMware cloud foundation zijn gevonden. Het betreft een “use-after-free” kwetsbaarheid in de XHCI USB controller met nummer CVE-2020-4004 en “privilege-escalation” kwetsbaarheid, waardoor het mogelijk is bepaalde system calls te kunnen sturen met nummer CVE-2020-4005.

Impact

De volgende producten zijn kwetsbaar voor CVE-2020-4004 en CVE-2020-4005: 

  • VMware ESXi 
  • VMware Workstation Pro / Player (Workstation) 
  • VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion) 
  • VMware Cloud Foundation 

Classificatie

Beide kwetsbaarheden zijn als P1 high geclassificeerdwaarbij CVE-2020-4004 een CVSSv3 base score van 9.3 heeft en CVE-2020-4005 een CVSSv3 base score van 8.8. 

Advies

PQR adviseert de kwetsbaarheden te verhelpen doormiddel van het installeren van een update naar een nieuwe versie waarin de kwetsbaarheid is verholpen.[1] 

Oplossing

CVE-2020-4004 en CVE-2020-4005 zijn beide te verhelpen door het installeren van een update. Welke update geïnstalleerd dient te worden hangt af van het product en de huidige versie, raadpleeg hiervoor de onderstaande tabellen.

CVE-2020-4004

Product  Version  CVE Identifier  CVSSv3  Severity  Fixed Version  Workarounds 
ESXi  7.0  CVE-2020-4004  9.3  Critical  ESXi70U1b-17168206  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
ESXi  6.7  CVE-2020-4004  9.3  Critical  ESXi670-202011101-SG  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
ESXi  6.5  CVE-2020-4004  9.3  Critical  ESXi650-202011301-SG  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
Fusion  12.x  CVE-2020-4004  N/A  N/A  Unaffected  N/A 
Fusion  11.x  CVE-2020-4004  9.3  Critical  11.5.7  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
Workstation  16.x  CVE-2020-4004  N/A  N/A  Unaffected  N/A 
Workstation  15.x  CVE-2020-4004  9.3  Critical  15.5.7  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
VMware Cloud Foundation (ESXi)  4.x  CVE-2020-4004  9.3  Critical  4.1.0.1  Remove XHCI (USB 3.x) controller 
VMware Cloud Foundation (ESXi)  3.x  CVE-2020-4004  9.3  Critical  3.10.1.2  Remove XHCI (USB 3.x) controller 

CVE-2020-4005

Product  Version  CVE Identifier  CVSSv3  Severity  Fixed Version  Workarounds 
ESXi  7.0  CVE-2020-4005  8.8  Important  ESXi70U1b-17168206  None 
ESXi  6.7  CVE-2020-4005  8.8  Important  ESXi670-202011101-SG  None 
ESXi  6.5  CVE-2020-4005  8.8  Important  ESXi650-202011301-SG  None 
VMware Cloud Foundation (ESXi)  4.x  CVE-2020-4005  8.8  Important  4.1.0.1  None 
VMware Cloud Foundation (ESXi)  3.x  CVE-2020-4005  8.8  Important  3.10.1.2  None 

Workaround

CVE-2020-4004 heeft als workaround het verwijderen van de XHCI (USB 3.x) controller, zodat deze niet meer gebruikt wordt op de betreffende omgeving. 

Vragen of hulp nodig?

Mocht u over de bovenstaande VMware kwetsbaarheid vragen hebben of heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met PQR.

Geplaatst door

Berry Rijnbeek

Lead consultant security competence team, Security Officer