Algemene (leverings)voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing (gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en worden op verzoek toegezonden. U kunt de PDF’s hier downloaden:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op overeenkomsten van vóór 1 maart 2022 deze Algemene Voorwaarden van PQR Holding B.V. van toepassing.

Bankgegevens

BTW NL800616807B01 | Handelsregister 30106075
ABN-AMRO BANK, Postbus 2059, Utrecht, The Netherlands | BIC ABNANL2A | IBAN NL13ABNA0501804994

Disclaimer

PQR heeft aan de inhoud van deze site met zorg gewerkt. Toch kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Voor keuzes die u maakt op basis van informatie op deze site is PQR noch haar partners en leveranciers aansprakelijk. Op teksten en beeld is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Hergebruiken van informatie op deze site voor uw eigen doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van PQR.