Steeds meer organisaties omarmen digitale transformatie. Dat gaat veel verder dan het digitaliseren van bestaande processen: het betekent dat producten, processen en organisaties kunnen worden veranderd door de inzet van nieuwe, innovatieve technologieën. We kunnen rustig stellen dat ICT vandaag de dag essentieel is geworden voor het succes van ambitieuze organisaties. Maar hoe krijgt u die innovatie geborgd in uw organisatie? In deze blog leggen we uit wat het belang van adoptie is voor een succesvolle digitale transformatie.

Waarom digitale transformatie?

Iedereen kent de bekende voorbeelden van op technologie gebaseerde bedrijven die bestaande markten op hun kop hebben gezet. Bedrijven zoals Amazon, Uber, Booking en AirBNB hebben maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT bieden om klanten op een innovatieve manier te bedienen. Meer klassiek georganiseerde bedrijven hebben inmiddels een grote inhaalslag ingezet: ook zij zoeken naar manieren om met behulp van ICT hun concurrentievoordeel te vergroten, klanten beter te bedienen of efficiënter te werken.

De succesfactor: adoptie van de nieuwe technologie.

Wanneer het gaat om digitale transformatie dan wordt vaak al snel de focus op technologie gelegd. Er wordt gesproken over de stap naar de cloud, de inzet van technologie voor hybride werken en flexibilisering van de IT-infrastructuur. Maar digitale transformatie is ook, of misschien wel vooral, een veranderproces. En veranderprocessen zijn mensenwerk. Wanneer je de mensen niet mee krijgt in het juiste gebruik van de technologie, dan is zelfs de meest innovatieve ICT-oplossing of -toepassing van beperkte waarde. Het gaat immers niet om ICT op zich, maar op de manier waarop de organisatie functioneert.

Hoe kan adoptie de transformatie versterken?

Digitale transformatie zorgt voor een continue stroom aan ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Als uw organisatie nieuwe technologie en processen in gebruik neemt, is het wel belangrijk dat medewerkers deze ook op de juiste manier leren gebruiken én overtuigd zijn van de voordelen die dit hen kan bieden. Bij PQR hanteren we hiervoor een aanpak in 3 fasen:

  • Een goede voorbereiding is het halve werk. We stellen een adoptieplan op waarin duidelijk staat beschreven wat de gewenste uitkomst voor uw organisatie is, en wat dat betekent voor uw medewerkers. Daarnaast geven we vorm aan een communicatie- en veranderstrategie om de individuele medewerkers mee te krijgen in de verandering.
  • Hierna gaan we deze strategie – en dus de verandering – samen met u uitvoeren en borgen. Van communicatie tot bewustwording tot kennismaking met de technologie in demo- en trainingssessies. In regelmatige evaluatiesessies blijven we medewerkers ondersteunen bij eventuele vragen en onduidelijkheden.
  • Een stap die bij adoptie helaas nog wel eens wordt overgeslagen, is het borgen van de veranderingen om te zorgen dat niet wordt teruggevallen op oude werkprocessen. We stellen alle relevante informatie beschikbaar in een informatieportaal en dragen het eigenaarschap van de verandering over aan een aantal ambassadeurs binnen uw organisatie. Deze kunnen als aanspreekpunt voor medewerkers fungeren, en erop toezien dat iedereen zich houdt aan de nieuwe werkafspraken.

De voordelen

Elke verandering zorgt voor impact bij medewerkers. Met de juiste (adoptie) aanpak kunnen medewerkers efficiënter, productiever en zelfstandig met de nieuwe technologie werken. Ze begrijpen de verandering, raken overtuigd van de voordelen die dit ze kan bieden, en zetten dit in tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Meer weten?

Kies het pad van de minste weerstand en maak van adoptie een vast onderdeel van elk implementatieproject. Benieuwd wat adoptie voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met mij op via Jeroen.Laurijsen@pqr.nl.

Geplaatst door

Jeroen Laurijsen

Team Manager Adoptie bij PQR