Veel ondernemingen adopteren de cloud vanwege schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie en daarbij zijn hybride en multi-cloud omgevingen onvermijdelijk. Workloads, applicaties en bedrijfsinformatie staan hierdoor gefragmenteerd op verschillende locaties en dat heeft ook een enorme impact op de back-up en recovery.

In een wereld waar hybride en multi-cloud het nieuwe normaal is, zijn traditionele back-up omgevingen niet meer voldoende. De verschillende cloud platformen en omgevingen hebben bovendien vaak hun eigen tooling voor het beheer en beschermen van data en werken allemaal net een beetje anders. Kortom, er wordt niet voldaan aan de basiseisen van een back-up en recovery omgeving:

  • Weten dat voor alle workloads het juiste beschermingsniveau is ingesteld en dit kunnen aantonen.
  • In staat zijn om gemakkelijk het overzicht te houden en de status te achterhalen.
  • Veranderingen en uitbreidingen betrouwbaar kunnen doorvoeren in de back-up en restore voorziening.
  • Applicaties, databases en andere workloads moeten met minimale vertraging (RTO) hersteld worden, ongeacht of ze zich in een cloud of het eigen on-premises datacenter bevinden.
  • Verlies van data moet tot het absolute minimum beperkt worden en herstel moet fijnmazig kunnen plaatsvinden.
  • Eenvoudig periodiek kunnen testen en de omgeving onderhouden.

Hoe groot is de kans?

Een medewerker die data of files per ongeluk verwijdert, diefstal, malware, virus, een hardware storing, corrupte software, een ransomware aanval. Er zijn talloze kleinere, maar zeker ook hele impactvolle redenen om de back-up en recovery van de gehele IT-omgeving (dus ook die in de cloud en van SaaS-applicaties) goed geregeld te hebben.

Er zijn verschillende percentages in omloop van de impact die een calamiteit kan hebben op de bedrijfsvoering als je niet snel kunt herstellen hiervan. Dat blijft theoretisch, totdat je er zelf mee te maken krijgt en dan is er geen tijd voor theorie. Op dat moment moet er gehandeld worden en een automatisch scenario in werking treden, want in dit soort situaties telt elke minuut en elk uur. Hoe is uw back-up en recovery geregeld?

PQR heeft in samenwerking met onze partner Rubrik een whitepaper gemaakt over het beschermen van hybride en multi-cloud data.

Geplaatst door

Dionne ten Dam