Als bedrijf is het essentieel om D&I niet langer te beschouwen als een ‘nice-to-have’, maar als een absolute noodzaak. Het gaat verder dan symbolisch aanwezig zijn tijdens de Pride. Het vereist voortdurende inspanningen, niets als vanzelfsprekend beschouwen en investeren op verschillende niveaus en op verschillende lagen. Met een duidelijke visie en aansluitend beleid. Het betekent continu aandacht voor D&I, geleid door een team dat echt begrijpt wat inclusie inhoudt. En ook dat er concrete doelstellingen en acties aan verbonden zijn. Daarnaast moeten we ons realiseren dat D&I niet vanzelf gaat en moeten we vooral niet ervan uitgaan dat het meteen harde resultaten oplevert. Dat maakt het realiseren van D&I soms ook zo lastig en ongrijpbaar.

Het is juist de hoogmoedige houding van organisaties die denken dat ze D&I al perfect op orde hebben, die ervoor zorgt dat ze uiteindelijk de boot missen. Onbewuste vooroordelen liggen constant op de loer. En zelfs degenen die overtuigd zijn van de waarde van D&I kunnen zich onbewust omringen met gelijkgestemde mensen. Ook ik maak me daar schuldig aan. Hoewel ik oprecht geloof in de toegevoegde waarde van D&I, voel ik mezelf ook het meest comfortabel bij mensen die dezelfde normen, waarden en denkwijzen hebben als ik. Je bent dan ook geneigd om je met deze mensen te omringen. Komt dat je bekend voor?

Het levert uiteraard ook de minste discussies op, gezien het feit dat mensen die op jou lijken het vaak met je eens zijn. Zo was het HR-team een lange tijd niet divers met alleen vrouwen tussen de 30 en de 45 jaar. Practice what you preach. Terwijl het juist belangrijk is dat mensen met je meedenken, je uitdagen, je prikkelen om zo tot het optimale eindresultaat te komen. Andere achtergronden kunnen je zienswijzen en blik verruimen. Rationeel gezien weet je dat diverse teams beter presteren (33% hogere resultaten), maar onbewust laat je andere zaken vaak de boventoon voeren bij het nemen van beslissingen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat we vaak vergeten dat klanten ook divers zijn. We moeten onszelf als organisatie(s) weerspiegelen in de diversiteit van de wereld om ons heen om succesvol te blijven en kansen niet te missen.

Echte vooruitgang en successen komen voort uit een inclusieve cultuur. Zolang we ons bewust zijn van onze eigen vooroordelen en streven naar een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt, is er altijd ruimte voor groei en verbetering.

Geplaatst door

Emmely de Regt - Kruft

Manager HR/FM bij PQR