Productiebedrijven voegen steeds meer techniek en technologie toe aan hun productie- en bedrijfsprocessen. De mogelijke voordelen daarvan zijn groot, bijvoorbeeld efficiënter werken, lagere kosten en minder downtime door predictive maintenance. Om dit te kunnen realiseren moeten OT (Operationale Technologie) en IT (Informatie Technologie) meer worden geïntegreerd. Maar hoe smeedt u hiervan een succesvol huwelijk of moet het een latrelatie blijven?

Het belang van IT

Traditionele IT-omgevingen zijn ongeschikt voor de ondersteuning van OT. Maar om OT innovatief in te kunnen zetten, wordt IT steeds essentiëler. Of anders gezegd: al die data uit machines moet ergens landen op een IT-platform om te worden verwerkt en geanalyseerd. Klanten laten betalen per product in plaats van een productlijn verkopen? Daarvoor is veel data nodig om de juiste prijs te kunnen bepalen. Predictive maintenance? Daar zijn sensoren voor nodig om data over bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Kortom, Industry 4.0 vereist een slimmere integratie van IT en OT.

Connectiviteit is essentieel voor productiebedrijven; denk aan het beschikbaar maken van een warehouse management applicatie via een mobiel device. Connectiviteit is voor snelle order picking of scanning strikt noodzakelijk. Maximale efficiency, security en innovatie realiseert u met een netwerkomgeving waarin IT- en OT-toepassingen beiden op kunnen draaien. Maar dan wel proactief beheerd en beveiligd om optimale performance, beschikbaarheid en inzicht te kunnen garanderen.

IT en OT komen samen in de boardroom

Een succesvolle integratie van IT en OT heeft ook een sterke organisatorische component. In veel gevallen komt de aansturing hiervan namelijk pas samen in de boardroom. De verantwoordelijkheid voor OT komt meestal via de operations manager uiteindelijk uit bij de COO, terwijl de lijn vanuit IT eindigt bij de CFO. Die scheiding zet een rem op snelheid en slagvaardigheid en innovatie. En uiteindelijk is de combinatie van OT en IT in mijn beleving ook geen ‘boardroom issue’.

Om sneller en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen moet de integrale verantwoordelijkheid lager in de organisatie worden belegd. De IT-ontwikkelingen loopt naar schatting een jaar of 15 voor op OT- als het gaat om zaken als techniek, security en virtualisatie. Het lijkt mij daarom logisch om de verantwoordelijkheid voor de IT-aspecten van OT binnen de IT-afdeling te beleggen. Op deze manier kunt u de voorsprong van IT gebruiken om met uw OT snel op een gelijkwaardig niveau te komen.

Beheer van OT en IT

En beheerders van de IT-afdeling kunnen relatief eenvoudig de IT-aspecten van OT voor hun rekening nemen. Stel: een bedrijf zet een server neer op een productielocatie voor de aansturing van machines en er gaat een harde schijf kapot. Wanneer de operators verantwoordelijk zijn voor de reparatie hiervan, kan het dagen duren voordat die weer gemaakt is. IT-beheerders en IT-dienstverleners zijn gewend aan korte responsetijden voor dit soort issues. Door deze verantwoordelijkheid bij IT neer te leggen kan de ‘time to fix’ worden verkort en is de continuïteit van de productie beter geborgd.

Distributie van compute-power

Edge cloud workloads worden niet ondersteund door de meeste huidige IT-architecturen. Het resultaat: slechte prestaties, hoge complexiteit en kosten en gemiste kansen voor real-time intelligentie. Met het juiste edge computing en IoT-platform kan het inzetten van edge intelligence een eenvoudig, kosteneffectief en veilig pad naar innovatie zijn binnen uw onderneming.

Naar een wendbare organisatie

Industrie 4.0 vraagt om slimme platforms, digitale technologieën en vooral een cloud-ready strategie om de kloof tussen bedrijfsvoering en IT te dichten. Maar het inrichten van intelligente productie is minder eenvoudig dan het klinkt. PQR en het Nutanix Enterprise Cloud Platform kunnen u helpen de cloud te omarmen, zonder de legacy uit het oog te verliezen. U kunt hiermee voldoen aan wet- en regelgeving, uw organisatie beschermen tegen cyberdreigingen en uw organisatie wendbaar aansturen.

Wilt u hier meer over weten? Download dan het whitepaper ‘Move forward together – accelerating change in manufacturing’ of kom naar ons event op 5 juli Industry 4.0 en uniforme IT.

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.