Overstappen naar de cloud en ook VMware blijven gebruiken? Migreren naar public cloud is op zichzelf al een flinke stap, omdat er met nieuwe tools en mogelijkheden gewerkt moet gaan worden. Die zijn bij elke cloud provider weer anders. Maar Microsoft heeft een interessante optie voor organisaties die de VMware vSphere hypervisor in hun eigen datacenter gebruiken en naar de cloud willen migreren: Azure VMware Solution. Met Azure VMware Solution kan uw team met de bestaande VMware-kennis op een efficiënte manier de volledige hybride multi cloud-infrastructuur beheren.

Wat is Azure VMware Solution?

Azure VMware Solution (AVS) is een VMware-oplossing die bij Microsoft draait. Het is feitelijk een VMware-laag binnen Azure die door beheerders kan worden beheerd met dezelfde VMware vSphere-tools die binnen het datacenter worden gebruikt. Het is ook heel makkelijk om met behulp van HCX (Hybrid Cloud Extension) een koppeling te maken tussen de on-premises omgeving en Azure. HCX helpt tevens om een VMware-migratie naar hyperscalers, zoals Azure, te versnellen en vergemakkelijken.

Eén van de grote voordelen van Azure VMware Solution is de flexibiliteit, doordat reguliere VM’s snel naar de publieke cloud kunnen worden gemigreerd – of juist weer terug naar de on-premises omgeving. Organisaties kunnen hiermee hun cloudmigratie versnellen, hun reguliere datacenter uitfaseren of de capaciteit tijdelijk opschalen in de cloud wanneer dat nodig is. Voor disaster recovery kan een recovery site in Azure helpen om snel te herstellen na een calamiteit.

Afhankelijkheden en aandachtspunten

Het in gebruik nemen van AVS is relatief eenvoudig: het is een dienst die aangezet kan worden in de Azure cloud. Maar let op, er zijn een paar belangrijke aandachtspunten waarmee u rekening moet houden.

Om te beginnen is het relatief complex om tot de juiste planning en sizing te komen. Niet alle applicaties en data zijn geschikt om naar de public cloud te verplaatsen en dat moet eerst onderzocht worden. Als onderdeel van onze Step into the Cloud-dienstverlening voeren we daarvoor een Cloud Readiness Assessment uit. We inventariseren de huidige workloads en analyseren de technische aspecten, aan de hand daarvan classificeren we welke applicaties door middel van een lift en shift naar AVS kunnen worden gemigreerd, welke aangepast zouden moeten worden voor een migratie naar de public cloud en welke applicaties daar niet geschikt voor zijn.

Daarnaast is er een aantal afhankelijkheden op netwerkgebied wanneer u de eerder beschreven koppeling tussen on-premises en AVS wilt maken. Daarvoor is Azure ExpressRoute noodzakelijk: een directe, private netwerkverbinding vanuit uw datacenteromgeving naar het Azure datacenter. Het opzetten en beheren van ExpressRoute-verbindingen kan ingewikkeld zijn en hier zijn extra kosten aan verbonden.

Kosten en besparingen

Inzicht in de kosten van de cloud – en controle daarover – is niet vanzelfsprekend: we zien dat het bij veel organisaties ontbreekt aan de juiste tooling en kennis. Zeker bij grotere workloads en omgevingen is het moeilijk om vooraf inzicht in de totale cloudkosten te krijgen. Tanzu Cost, voorheen CloudHealth, biedt de mogelijkheid om een inschatting van de cloudkosten te maken op basis van onder andere CPU, memory en storage van de on-premises omgeving. Over het optimaliseren van cloudkosten en een FinOps-manier van werken schreef ik eerder deze blog.

Een ander financieel aandachtspunt zijn de kosten van licenties. Na de overname van VMware door Broadcom is een aantal wijzigingen in het licentiemodel doorgevoerd. In bepaalde gevallen worden organisaties die nu alleen vSphere gebruiken, min of meer verplicht om de volledige VMware Cloud Foundation (VCF) suite af te nemen. Voor organisaties met een groot datacenter is dit aantrekkelijk, want die maakten vaak al gebruik van het automatisering van het software-defined datacenter. VCF geeft ze daarmee de mogelijkheid om VMware workloads ook op AVS te draaien.

Maar er zijn ook klanten bij wie de automation en software-defined mogelijkheden van Cloud Foundation onbenut blijven. Dan kan het kostentechnisch interessant zijn om workloads te verplaatsen naar AVS, omdat er dan minder on-premises VMware licenties nodig zijn.

License portability

Onlangs hebben Microsoft en Broadcom aangekondigd dat VMware Cloud Foundation licenties overdraagbaar zijn naar Azure VMware Solution. Dat betekent dat klanten die licenties bezitten of aanschaffen voor VMware Cloud Foundation deze licenties zowel kunnen gebruiken in hun eigen datacenters, als op Azure VMware Solution. We houden u op de hoogte van wanneer deze ‘license portability’ beschikbaar komt.

Step into the Cloud – Azure VMware Solution

Is Azure VMware Solution geschikt voor uw organisatie? Zoals u hebt kunnen lezen is dat afhankelijk van de workloads, netwerkkoppelingen, (inzicht in) licenties en VMware expertise – en dit is voor elke organisatie anders. Het kan een ingewikkelde puzzel zijn om dit uit te zoeken en daar kan PQR bij helpen. PQR is als VMware en Microsoft partner continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Onze IT-professionals zijn ervaren, hebben de benodigde expertise en starten met een assessment en inventarisatie van de huidige datacenter-omgeving, de eisen en behoeften van uw organisatie. De uitkomsten hiervan zijn de basis voor advies, transitie en innovatie.

Wilt u meer informatie over Azure VMware Solution of wilt u sparren over de mogelijkheden voor het implementeren en beheren van een multi cloud-architectuur voor uw organisatie? Neem dan contact op.

Geplaatst door

Marc van de Logt

Technical Architect Datacenter & Cloud