Veel organisaties en bedrijven hebben de eerste stappen in de public cloud gezet en willen verder met die transitie. Dan komt onherroepelijk het vraagstuk: hoe gaan we dit aanpakken? Want hoe kun je weten wat de beste mogelijkheid is om de huidige IT-omgeving te migreren naar de cloud, wat prioriteit moet krijgen en welk resultaat je verwacht? Dat het stap voor stap gaat, is wel duidelijk. Maar belangrijker is dat de invulling van die stappen elke keer verschilt, omdat het uitgangspunt (lees: de huidige IT-omgeving, in-house of in een datacenter), de IT-strategie en de migratieeisen altijd net even anders zijn. Wat is de waarde van een goede inventarisatie van de huidige IT-omgeving bij een cloudtransitie en hoe pakt PQR dit aan?

Weet u hoeveel terra- of petabyte aan opslag u heeft, welke OS-versies er draaien en of alle updates zijn gedaan? De complexiteit van IT-omgevingen is hoog en het is lastig om het overzicht te houden. Bij een transitie naar de cloud is het echter cruciaal om deze informatie te hebben over de huidige IT-infrastructuur. Want dit is één van de elementen om de roadmap te maken en een betrouwbare inschatting van de kosten en doorlooptijd. Met nadruk zeg ik ‘één van de elementen’, want daarnaast zijn de bedrijfsstrategie, beschikbare IT-kennis, wensen en wet- en regelgeving ook belangrijk bij het plannen van de transitie naar de cloud.

Een goed begin is het halve werk

Bij de transitie naar de cloud is het inventariseren van wat er nu is aan IT-infrastructuur en workloads onmisbaar. Maar waarom eigenlijk? De transitie naar de cloud wordt door ingegeven uiteenlopende argumenten en dat is vaak een combinatie van de wens om kosten te besparen, eenvoudiger datagedreven te werken, maandelijkse kosten in plaats van het investeren in een eigen datacenter, het gebrek aan kennis of menskracht om zelf een IT-omgeving in de lucht te houden, enzovoorts. Kortom, in de basis wil elke IT-beslisser of -architect dat de transitie naar de cloud een verbetering is.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de huidige IT-infrastructuur en workloads is de basis voor een aantal technische beslissingen in de migratie naar de cloud. Inzicht in het huidige gebruik van resources helpt bij het goed dimensioneren van workloads voor de cloudomgeving. Want ondanks dat het eenvoudig is om op en af te schalen in de cloud, is het nauwkeurig toekennen en plannen van resources nog steeds nodig. Overgedimensioneerde cloudresources leiden namelijk tot onnodige kosten, terwijl een te krap bemeten architectuur leidt tot slechte prestaties.

IT-workloads zijn afhankelijk van elkaar en de inventarisatie vooraf zorgt ervoor dat in kaart wordt gebracht welke afhankelijkheden, koppelingen en integraties er zijn. Het inzicht in de relaties tussen verschillende componenten moet worden gebruikt bij het plannen van de migratie. Daarmee wordt een gefaseerde migratieaanpak mogelijk, waarbij potentiële issues van te voren bekend zijn en downtime wordt geminimaliseerd.

Gegevens en workloads moeten beschermd en beveiligd zijn, ook in de cloud. Door de inventarisatie daarvan kunnen deze geclassificeerd worden op basis van gevoeligheid en waarde. Op basis daarvan kunnen de juiste keuzes worden gemaakt in de architectuur en beveiliging.

Investeren in inventariseren

Natuurlijk kost inventariseren tijd en geld. Tijd die soms niet wordt genomen en budget dat er soms niet is. Men besteed het liever aan de uitvoering van de migratie. Maar om te vermijden dat er onaangename verrassingen zijn tijdens of na de transitie, of erger nog: dat de transitie mislukt, is het toch aan te raden om deze stap niet over te slaan.

We zijn daarom blij dat PQR een cloud assessment kan aanbieden die de huidige IT-omgeving en workloads nauwkeurig inventariseert door middel van geavanceerde tooling. Deze tooling brengt de volledige omgeving in kaart: van servers, storage en netwerk tot operating system, workloads en performance. De datacollectie die plaatsvindt levert een schat aan informatie op en die data wordt geanalyseerd. Dit vindt plaats onder leiding van een PQR cloudexpert, zodat inventarisatie niet alleen blijft bij het genereren van data, maar ook leidt tot tastbare, waardevolle inzichten. En dit wordt vervolgens vertaald naar een cloudstrategie, roadmap en planning.

De eerste winst van zo’n inventarisatie is dat in ieder geval de huidige omgeving goed in kaart is gebracht en dat we u helpen om met die inzichten en betrouwbare data de volgende stappen te zetten. Want door te weten waar je vandaan komt, stuur je niet in de mist, maar kun je navigeren naar de cloud op basis van de juiste uitgangspunten.

Wilt u meer weten hierover? Neem contact op met PQR.

Geplaatst door

Raoul de Weille

Business Manager Microsoft bij PQR