Image: Wat is hybrid cloud?

Image

Auteur: Ronald de Jong
cloud
hybrid

In de huidige wereld van IT wordt het woord ‘cloud’ te pas en te onpas gebruikt. En dan hebben we daarbij ook nog voorvoegsels als ‘public’, ‘private’ en ‘hybrid’. Maar wat is cloud nu eigenlijk, en hoe verhouden al die verschillende vormen zich tot elkaar?

‘Cloud’: een korte geschiedenis

De eerste keer dat ik me bewust werd van de term ‘cloud’, was tijdens VMworld Europe 2008 in Cannes. Het was niet de eerste keer dat ik de term hoorde in relatie tot computersystemen, maar dit keer was anders. Op dit evenement werd cloud ineens gepositioneerd als ‘de toekomst’ van IT, en daarom werd het voor mij belangrijk om me daar wat meer in te verdiepen. Cloud zou de wereld van de IT op zijn kop gaan zetten en dan is het wel prettig als je een idee hebt wat dat inhoudt.

Ik ging me dan ook verdiepen in de term en zijn betekenis en kwam tot de conclusie dat cloud een term was die al jaren bestond, maar pas echt tot de markt was doorgedrongen doordat bedrijven als Google en vooral Amazon de term gingen gebruiken om hun nieuwe dienstverlening te beschrijven. Deze bestond uit het aanbieden van functionaliteit aan klanten, maar dan niet op locatie van de klant (on-premises), maar door gebruik te maken van een verbinding naar een centrale locatie, waarvandaan de dienst werd afgenomen.

Eigenlijk was cloud computing dus niet veel meer dan someone else’s computer.

En in essentie is dat waar. Maar door gebruik te maken van de computer van iemand anders en door dat met heel veel bedrijven en organisaties te doen, werd wel een bepaald schaalvoordeel behaald. Dit leidde weer tot een hogere kostenefficiëntie. Verder zagen we in die jaren de opkomst van virtualisatie, wat verdere optimalisatie van capaciteit mogelijk maakte.

Met cloud computing werd het voor organisaties ineens mogelijk om krachtige computers te gebruiken, zonder dat daarvoor een investering nodig was van tienduizenden of zelfs miljoenen euro’s. Sterker nog, je kon betalen naar gebruik. Dus had je tijdelijk capaciteit nodig, dan kon je even de creditcard gebruiken, om die capaciteit ‘uit de cloud’ te halen.

Geen hardware dus, die een groot gedeelte van de tijd ongebruikt in de computerruimte staat, maar ‘pay-per-use’: een verandering van Capital Expenditure (CapEx) naar Operational Expenditure (OpEx).

Public cloud

In die eerste jaren van cloud hadden we vooral te maken met cloud computing zoals aangeboden door grote leveranciers als Amazon, Microsoft, IBM en Google. Deze diensten waren beschikbaar voor het publiek en zodoende werd dit de ‘public cloud’ genoemd.

Maar met de komst van cloud veranderde niet alleen de manier van computing, het leverde ook een hoop extra functionaliteiten op. Zo kwamen leveranciers met volledig functionele software die werd aangeboden vanuit de cloud. ‘Software as a Service’ of SaaS was geboren. Ook ontstonden diensten in de vorm van ‘Platform as a Service’ (PaaS) en ‘Infrastructre as a Service’ (IaaS). Tegenwoordig worden zoveel functies als service aangeboden dat we spreken van ‘Anything as a Service’.

Ook volgde er een verandering in de architectuur van de software die werd gebruikt in de cloud: die werd steeds meer onafhankelijk van de onderlaag. Dit zijn cloud native applications. Hierbij werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van containers en van ‘Functions as a Service’ (FaaS).

Private cloud

Omdat de public cloud niet voor alle organisaties even makkelijk te gebruiken was of omdat er regelgeving was die het gebruik van publieke clouddiensten tegenwerkte, gingen organisaties gebruik maken van hun eigen datacenter. Hierbij hanteerden ze dezelfde principes als de grote cloudaanbieders. Ze hadden daarmee de voordelen van cloud computing, maar wel op eigen locatie. Zo ontstond de term ‘private cloud’.

Hybrid cloud

Niet alle organisaties zijn te vangen in een model dat enkel bestaat uit public of private cloud: meestal is er behoefte aan een combinatie van de twee. Een model waarbij je voor een bepaalde functie gebruik maakt van het platform dat daarbij past. Dat kan betekenen dat één organisatie bepaalde diensten gebruikt uit de public cloud en voor andere diensten de private cloud.

Om dit te laten werken, is het essentieel dat de twee platformen informatie kunnen uitwisselen. Je hebt dan een vorm nodig waarbij applicaties uit de cloud gebruik kunnen maken van data die on-premises staat, en vice versa; een architectuur die rekening houdt met beide vormen, waarbij een goede en veilige uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Dit noemen we de ‘hybrid cloud’.

De toekomst van cloud

We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met het ontginnen van het potentieel van cloud. Een belangrijke enabler hierbij is de steeds betrouwbaarder en sneller wordende verbinding met het internet. We zien dat hybrid cloud voor het overgrote deel van de organisaties het beste aansluit bij hun behoeftes. Weinig organisaties zijn in staat om hun gehele IT te verplaatsen naar de puclic cloud, en geen enkele organisatie zal op termijn helemaal niets gebruiken uit de public cloud. Een hybride architectuur is daarom essentieel voor een optimale werking van de IT dienstverlening van elke organisatie.

Weten wat hybrid cloud voor u kan doen?

PQR is bij uitstek de partner die uw organisatie kan helpen met de transitie naar de cloud. We hebben als rustmakers in IT ervaring met alle vormen van cloud en zijn partners van alle grote leveranciers in zowel de public als private cloud. Heeft u vragen over de inrichting van uw eigen cloudomgeving? Laat het ons weten, we helpen u graag verder in een vrijblijvend adviesgesprek.

Geplaatst door

Ronald de Jong

Ronald de Jong (1970) is een gedreven en enthousiaste Senior Consultant bij PQR. Hij houdt zich daar vooral bezig met producten uit het VMware-portfolio op het gebied van infrastructuur, zoals vSphere, vSAN, NSX en Cloud Foundation. Hij is benoemd tot vExpert 2016-2020 en tot vExpert NSX 2017-2020. In 2019 heeft hij de 'VMware Partner Personality of the Year'-award mogen ontvangen voor zijn werk in de community. Ronald is spreker op Nederlandse en Belgische community-evenementen en medeorganisator van de vNSTechCon, een community technical conference op het gebied van Networking & Security.