Door de dubbele vergrijzing en de demografische ontwikkelingen in Nederland zal de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toenemen. Ondertussen wordt de zorgbehoefte complexer en worden de beschikbare middelen, zoals gekwalificeerd personeel, schaarser. Daarom formuleren we vanuit het Zorghuis van de Toekomst ‘zorgdromen’ die onze drijfveer vormen om de IT-basis van zorginstellingen klaar te maken voor innovaties. 

In deze blog lichten we enkele van die zorgdromen uit. Het zijn stuk voor stuk arbeidsbesparende technologieën die ervoor zorgen dat we tijdrovende en repetitieve taken automatiseren en de beschikbare middelen efficiënter kunnen inzetten. Op die manier zorgen we vanuit PQR als rustmakers in IT voor rust, tijd en ruimte bij de dagelijkse zorgprocessen tussen zorgverleners en bewoners, cliënten en/of patiënten. Het ultieme doel is om meer aandacht te schenken aan de bewoners, cliënten en patiënten zelf, om hen te ondersteunen om hun waardigheid, zelfstandigheid, samenredzaamheid en levensvreugde zo lang mogelijk te behouden.

Drie zorgdromen om zorgverleners, bewoners, cliënten en patiënten rust te bieden

Specialist op afstand

Specialistische zorg wordt bereikbaarder als de afspraak via een videoconsultatie kan plaatsvinden. Zowel de patiënt als de specialist besparen reistijd en de specialistische hulp kan makkelijker ingeroepen worden. De specialist ziet meer mensen per dag, kan productiever werken en kan patiënten eerder helpen. Hij of zij kan de behandeling sneller opstarten en voorkomen dat de klachten erger worden.

Vinden van hulpmiddelen in de zorg

Voor de meeste zorginstellingen in Nederland geldt dat de nodige hulpmiddelen in theorie wel beschikbaar zijn. Echter in de praktijk worden de medische apparaten vaak in een aparte ruimte geplaatst, waardoor ze moeilijk vindbaar zijn. Er wordt niet alleen kostbare tijd verspild om de hulpmiddelen te lokaliseren, soms worden ze gewoonweg niet ingezet waardoor er meer dan nodig wordt geïnvesteerd in extra medische apparatuur om toch aan de vraag te voldoen.

Door hulpmiddelen uit te rusten met beacons of trackers, kunnen deze makkelijker gevonden worden en optimaal worden ingezet. Bovendien zijn de apparaten hiermee altijd vindbaar bij de periodieke keuring of ijking, zodat de kwaliteit van zorg niet in gevaar komt doordat een hulpmiddel ongekeurd of ongeijkt wordt gebruikt.

Slimme valdetectie camera’s in woonappartementen

Verzorgend personeel gaat vaak van kamer naar kamer zonder echt te weten met welke prioriteit. Verplegers en verzorgers verstoren onnodig de nachtrust en privacy van bewoners om te controleren of alles goed gaat.

Met behulp van slimme camera’s hoeft het zorgpersoneel niet langer een deur te openen of het licht aan te doen om de cliënt te checken. Dat verhoogt niet alleen de privacy en de rust, maar ook de veiligheid. Efficiënte alarmering bij valdetectie zal een deel van de incidenten helpen voorkomen.

Blog: Van rennen naar rust.

Verder lezen over hoe slimme camera’s zorgverleners erin laten slagen om meer, efficiëntere en kwalitatievere zorg te leveren? Lees de blog van Marcel Laan over meer rust en efficiëntie tijdens de nachtdienst.

De bovenstaande zorgdromen zijn slechts een greep uit de mogelijkheden die zorginstellingen hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren en personeel in te zetten waar zij het meest waardevol zijn voor cliënten en patiënten.

De zorgexperts van PQR helpen graag bij het inzichtelijk maken van de besparingen die met behulp van technologie mogelijk zijn, om ook uw zorgdromen werkelijkheid te laten worden. Onze aanpak met het Zorghuis van de Toekomst is erop gericht om zorg efficiënter en kwalitatief beter te maken.

Zorgdromen werkelijkheid laten worden?

Innoveren in de zorg kan pas als de IT-basis op orde is. Vanuit het Zorghuis van de Toekomst helpen we zorginstellingen om hun visie omtrent zorg vorm te geven. Samen tekenen we een IT-fundament uit voor het inzetten van arbeidsbesparende technologie. Neem contact op.

Geplaatst door

Joost Noteboom

Commercial Lead PQR Healthcare