Donderdag 22 september heeft PQR het Charter Diversiteit van de SER ondertekend. CEO Marijke Kasius deed dit persoonlijk tegelijkertijd met een groep andere werkgevers (foto). PQR committeert zich hiermee aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. 

SER

De SER, Sociaal-Economische Raad, is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken, om tot overeenstemming te komen over sociaal-economische onderwerpen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Daarnaast faciliteert de SER akkoorden en convenanten, bijvoorbeeld de totstandkoming van het Energieakkoord en verschillende convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen. De SER streeft naar maatschappelijke welvaart voor iedereen. Dit zie je terug de de doelstellingen: een sterke en duurzame economie waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn met een redelijke verdeling van inkomens.

Charter Diversiteit

SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Ze hebben een brede visie op diversiteit en richten zich op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. SER Diversiteit in Bedrijf is aangesloten bij het EU Platform of Diversity Charters. Inmiddels is in 26 EU-landen een Charter Diversiteit actief. Door het ondertekenen van het Charter Diversiteit laat PQR zien serieus werk te maken van meer diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer.

 

charter diversiteit

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.