De Meern, 4 februari 2019 – PQR heeft de gunning voor het leveren van een nieuwe serveromgeving en bijbehorende dienstverlening van IJsselgemeenten gekregen. De uitvraag betrof een Europese openbare aanbesteding voor de vervanging van servers. Onderscheidend ten opzichte van andere inschrijvers was het feit dat PQR veel aandacht aan de kwaliteit en de inpasbaarheid van de apparatuur in de bestaande situatie heeft besteed.

IJsselgemeenten

IJsselgemeenten bestaat sinds 1 januari 2015 en is een publiekrechtelijke samenwerking op het gebied van Sociale Zaken en ICT tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (alleen Sociale Zaken). IJsselgemeenten had al gekozen voor blade computing, een concept van in een rack stapelbare serversystemen op basis van een HPE Synergy 12000 frame. In ieder gemeentehuis stond al een HPE Synergy 12000 frame waarvan de capaciteit verder uitgebreid moest worden. Uitbreiding van dit systeem is zeer een eenvoudig, nieuwe servers kunnen ‘plug & play’ worden toegevoegd.

Europese aanbesteding

De Europese openbare aanbesteding was uitgeschreven op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Dit wordt vastgesteld op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. In de aanbesteding gaf IJsselgemeenten aan de nog beschikbare capaciteit van het bestaande HPE Synergy serverplatform te willen gebruiken voor extra servers omdat anders een nieuwe investering in netwerkcomponenten zoals coreswitches en rackspace nodig zou zijn. Door voort te borduren op het bladeconcept verwacht IJsselgemeenten de totale eigendomskosten van de huidige omgeving te verlagen. Eenvoudige schaalbaarheid en het gemak van ingebruikname en beheer maakt dat uitbreiding van het HPE Synergy 12000 platform voor IJsselgemeenten een logische stap was.

Gunning

PQR kreeg de gunning voor het leveren van de nieuwe serveromgeving en bijbehorende dienstverlening. Het gaat om HPE Synergy compute nodes voor zowel VMware VDI als Oracle. Ook plaatst PQR een nieuwe server ten behoeve van de uitwijk van kritieke systemen, zoals Basisregistratie Personen, Adressen en Gebouwen en de kantoorautomatisering systemen. De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de nieuwe apparatuur te plaatsen in de bestaande omgeving zijn meteen in gang gezet. PQR zal het managementplatform HPE Oneview upgraden, serverprofielen voor de nieuwe servers opstellen en de hardware installeren. Onderdeel van de uitvraag was een implementatieplan met planning, een risico- en een kansendossier.

Aandacht en ervaring

PQR voert de gevraagde werkzaamheden met grote regelmaat uit bij klanten binnen de lokale overheid. ‘Uit de inschrijving van PQR bleek niet alleen dat zij de technische aspecten beheersen maar ook ervaring hebben met planning en inschattingen maken. Het kansendossier van PQR is goed beoordeeld. Mede daardoor hebben we wat zaken anders gedaan en de configuratie veranderd.’, zegt Stefan van de Werken, Informatiemanager en Security Officer bij IJsselgemeenten. ‘PQR heeft onze wens om de nieuwe apparatuur in de bestaande omgeving in te passen ter harte genomen. Naast prijs-kwaliteit en TCO was deze klantgerichtheid doorslaggevend in onze keuze voor PQR. Als erg positief ervaren wij de projectmatige manier van werken, de hoge kwaliteit van de gevraagde documenten en geleverde diensten en het sparren met PQR over diverse ICT-vraagstukken. Wij zijn erg tevreden met de manier van werken en het uiteindelijke resultaat.’

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.