Stichting Vanboeijen, een grote zorgverlener in Drenthe voor mensen met een vaak ernstige verstandelijke beperking, heeft IT dienstverlener PQR geselecteerd om zijn IT-omgeving te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst met een nieuwe generatie zorgtoepassingen en arbeidsbesparende technologieën. Door gebruik te maken van de propositie ‘Zorghuis van de Toekomst’ van PQR kan Vanboeijen nog beter, intensieve zorg en begeleiding bieden aan de ruim 900 bewoners en cliënten die dagelijks worden begeleid. De nieuwe IT-omgeving vormt ook de basis voor toekomstige zorginnovaties waar zowel bewoners en cliënten, als medewerkers van Vanboeijen van profiteren.

Vanboeijen is met circa 100 locaties, 1.600 werkplekken en ruim 900 bewoners en cliënten een grote zorgverlener in Drenthe. De organisatie zet zich in voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een vaak ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Vanboeijen ondersteunt en begeleidt deze mensen in hun thuisomgeving of op één van de locaties in Drenthe bij werk- en dagbesteding en in hun vrije tijd. De inzet van zorgtechnologie wordt hierbij steeds belangrijker. Niet alleen voor de medewerkers van Vanboeijen, maar ook in de directe verzorging en begeleiding van bewoners en cliënten zelf.

Zorghuis van de Toekomst

Omdat de IT-infrastructuur bij Vanboeijen verouderd was, besloot de IT-afdeling een partner te zoeken die hen kon helpen bij het moderniseren van hun IT-omgeving. Vanboeijen heeft gekozen voor het Zorghuis van de Toekomst-concept van PQR, omdat dit perfect aansluit op de visie van de organisatie en de manier waarop ze technologie nu en in de toekomst in willen zetten. De specialisten van PQR werken in dit concept nauw samen met de IT-afdeling bij klanten, met wie ze de bestaande situatie in kaart brengen en samen een helder IT-transitieplan opstellen.

Complete migratie en transitie vanuit PQR SpaceHub

Voor Vanboeijen betekent dit dat PQR de complete ICT-omgeving migreert en transformeert naar een nieuwe, moderne zorgwerkplek. PQR doet dit vanuit SpaceHub, het modulair hybride multi cloud platform voor advies, implementatie en beheer van moderne workspace en datacenter oplossingen. De nieuwe zorgwerkplek bij Vanboeijen bestaat uit een combinatie van online (kantoor)applicaties, waaronder Microsoft 365 en Teams. Bestaande softwarepakketten die niet als SaaS dienst kunnen worden aangeboden zijn uitgefaseerd. Met deze nieuwe moderne werkplek kunnen medewerkers via laptops en tablets veilig en op elke locatie werken. Wanneer deze basisinfrastructuur is gerealiseerd, volgt een intensief adoptietraject waarbij de medewerkers de nieuwe manier van werken en de voordelen daarvan zullen ervaren en toepassen in hun dagelijkse werk.

Vanboeijen heeft ervoor gekozen de eerstelijns ondersteuning aan collega’s zelf te verzorgen. Specialisten van PQR zullen daarvoor de nodige kennis en tooling overdragen en gedurende de eerste periode actief ondersteunen. Tweede- en derdelijns support verzorgt PQR op basis van 24/7 ondersteuning.

“Goede ondersteuning op het gebied van ICT helpt ons efficienter te werken. De tijd en het geld dat we daarmee besparen kunnen we direct inzetten voor zorg aan de bewoners en clienten. Vanboeijen levert intensieve zorg, dit vraagt veel van onze medewerkers en onze IT-omgeving moet daarbij in lijn worden gebracht. De omgeving van PQR in combinatie met de nieuwe applicaties helpen daarbij”, aldus Johan Dusseljee, lid raad van bestuur Vanboeijen.

De specialisten van PQR hebben samen met de medewerkers van Vanboeijen een degelijk plan ontwikkeld. Dat begon met een vertaling van de visie en strategie van Vanboeijen tot uiteindelijk een uitgewerkt transitieplan met daarin beschreven welke werkplek en applicatielandschap het beste voor Vanboeijen kon worden ingericht. De samenwerking leverde een heel mooi resultaat op en een gunstige businesscase. “Door dit traject gezamenlijk uit te voeren ontstaat er van beide kanten beter begrip wat echt nodig is en waar het ook minder kan”, aldus Gerlof Miedema, manager informatievoorziening.

“De afgelopen periode heeft meer dan eens uitgewezen dat de zorg een cruciale rol speelt in onze samenleving. Wij zijn er trots op dat we hier in kunnen bijdragen en dat Vanboeijen voor PQR gekozen heeft”, zegt Marijke Kasius, CEO van PQR. “Onze propositie voor de gezondheidszorg omvat de modernste technologie, krachtige en gebruiksvriendelijke soft- en hardware, duidelijke stappen, heldere communicatie en intensieve begeleiding van zowel eindgebruikers als de IT-afdeling. Vanboeijen heeft straks een solide basis waarop de organisatie verder kan moderniseren met nieuwe arbeidsbesparende, IoT- en Smart Care-toepassingen. We zijn blij dat we voor zowel het personeel als de bewoners en cliënten van Vanboeijen mogen dienen als rustmakers in IT.”

 

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.