Image

Zorg voor de toekomst

De zorgsector staat voor grote uitdagingen; de kwaliteit staat onder druk. Technologie kan een wezenlijke bijdrage leveren om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Veel zorginstellingen zijn echter nog niet klaar voor deze innovaties, omdat de IT-ers worstelen met de dagelijkse operatie, verouderde platformen en budgettaire restricties. PQR helpt zorginstellingen de stap te zetten naar zorgvernieuwing, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Uitdagingen in de zorg

Toenemende vergrijzing 

Nu de vergrijzing toeneemt, is het de vraag of er in de toekomst genoeg personeel zal zijn om deze uitdaging aan te pakken. Technologische innovaties hebben een grote aantrekkingskracht op de nieuwe generaties zorgmedewerkers en kunnen toekomstige studenten over de streep trekken in hun studiekeuze.

Hoge werkdruk 

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kampen verpleegkundigen met een bovengemiddeld hoge werkdruk. Om de zorgkwaliteit op hoog niveau te houden moeten nieuwe technologieën het werk van medewerkers vereenvoudigen.

Zorg op afstand 

Met het programma Langer Thuis wil de Rijksoverheid zelfstandig wonen voor ouderen stimuleren en de zorgkwaliteit verbeteren. Dat betekent dat er volop geïnvesteerd moet worden in e-health. De zorgverlening van morgen is intra- én extramuraal.


Zorghuis van de Toekomst uitgelegd in 1 minuut

Arbeidsbesparende zorginnovatie

Arbeidsbesparende technologie en zorginnovaties met IoT, domotica en robotica zorgen ervoor dat personeel efficiënter ingezet kan worden voor zorgtaken en betere zorg kan leveren. Geofencing en sensoren voor bijvoorbeeld valdetectie kunnen het werk van de zorgmedewerkers eenvoudiger maken. Zorgrobots werken ondersteunend aan het zorgproces en met beeldbellen wordt zorg op afstand mogelijk gemaakt. Met dit soort innovaties wordt de werkdruk verlicht en is er meer ruimte voor persoonlijke zorg. 

IT als basis om te innoveren

Om zorginnovaties mogelijk te maken, is een stevige IT-basis cruciaal. Daarom ontwikkelde PQR een transitieprogramma om zorginstellingen te helpen innoveren, binnen de bestaande budgetten en in eigen tempo. PQR noemt dit programma het Zorghuis van de Toekomst, want we stellen hierin de visie en wensen voor de toekomst centraal. Vanuit daar kijken we hoe de IT ingericht moet worden om solide, toekomstbestendige infrastructuur en werkplekken te hebben. Een moderne infrastructuur, die klaar is voor alle zorginnovaties. 


PQR. Rustmakers in IT voor de zorg

Image
Image
Image
Image
Image

Zorghuis van de Toekomst

Transitie naar moderne IT-omgeving

PQR start met de visie die uw zorginstelling heeft. Daarop baseren we een IT-transitieprogramma waarin de basis wordt gelegd voor de verdere zorgvernieuwing en -innovaties.

De zorgprocessen en apps worden beschikbaar gemaakt op tablets en smartphones, zodat medewerkers mobiel en efficiënt kunnen werken met de nieuwe toepassingen. Voor veel innovaties is een goede wifi nodig. PQR levert het netwerk om maximale beschikbaarheid, veiligheid en eenvoud te garanderen. In de cloud of on-premise? We kiezen dit op basis van de applicatie en proces en meestal in een hybride vorm.

Binnen bestaande budgetten

PQR streeft naar zorgvernieuwing binnen de bestaande budgetten en maakt op twee manieren ruimte in de begroting: door middel van strategische budgetverschuivingen en slimme kostenoptimalisaties. We detecteren welke contracten stopgezet kunnen worden en onderhandelen over nieuwe contracten. Hierdoor komt er geld vrij voor innovatie.

Onze relatie met een rijk ecosysteem aan partners en leveranciers zorgt ervoor dat we precies kunnen adviseren welke innovaties passen bij de visie en mogelijkheden van uw zorginstelling.

Samen bouwen

Samen bouwen aan het Zorghuis van de Toekomst. In een innovatietraject komen verschillende partners, experts en architecten bij elkaar om de zorgtoepassingen te implementeren. Om die reden neemt PQR de rol van coördinator in om samen met u het proces te doorlopen, de visie voor ogen te houden en infrastructuur uit te rollen waarop alle innovaties aangesloten moeten worden.

Stapsgewijs nemen we uw organisatie mee in een vernieuwing waar tevreden cliënten, patiënten en personeel centraal staan.


Met de Moderne Zorgwerkplek is ook uw organisatie klaar voor de toekomst. Benieuwd?