Back-up en Disaster Recovery

Het beveiligen van data en informatie gaat verder dan het beschermen tegen ongeoorloofde toegang of het voorkomen van een lek. Data kan ook verloren gaan door een fout van een medewerker die per ongeluk een bestand verwijdert of door uitval van een opslagmedium. Om hiertegen te beschermen is een goede back-up voorziening in combinatie met disaster recovery noodzakelijk.

Image


Continuïteit van de IT-omgeving

Met de diensten die PQR biedt op het gebied van Back-up en Disaster Recovery, is uw organisatie optimaal beschermd tegen gegevensverlies en beschikt u na een calamiteit binnen de kortst mogelijke tijd weer over de data en informatie en is de IT-continuïteit gegarandeerd.

Back-up as a Service

Met de SpaceHub Back-up as a Service zorgt PQR voor de juiste inrichting van de oplossing. Tevens monitoren en beheren onze experts de omgeving, inclusief het up to date houden van de voorziening. Daarmee bent u verzekerd van een werkende en veilige back-up omgeving. Afhankelijk van de wensen en afspraken die we maken, staat de PQR Servicedesk ook voor u klaar om back-ups terug te zetten. De Back-up dienst is beschikbaar voor alle workloads op de publieke cloud, in het door PQR beheerde datacenter of in uw eigen datacenter.

 

Disaster Recovery as a Service

Om te beveiligen tegen de volledige uitval van een datacenter, kunt u gebruik maken van SpaceHub Recovery as a Service. Met deze PQR dienst wordt (een deel of de volledige) omgeving gerepliceerd naar de cloud. Dit kan de publieke cloud zijn, waarbij wij gebruik maken van Microsoft Azure, maar ook een private cloud omgeving bij één van de datacenters waar wij mee samenwerken. PQR richt de omgeving in, zodat deze geactiveerd kan worden op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Op die manier kunnen de medewerkers verder werken zonder grote onderbreking. Disaster recovery kan ingericht worden voor on-premises omgevingen, publieke en private cloud.
Image

PQR Business Continuity Assessment

Is uw IT klaar om de continuïteit van uw organisatie te garanderen in geval van calamiteiten? Kom erachter met de PQR Business Continuity Assessment. 

Aanpak

Back-up en disaster recovery zijn vaak nauw met elkaar verbonden, maar kunnen door PQR ook los worden aangepakt. Dit hangt uiteraard af van de uw wensen en de situatie. Het uitgangspunt van PQR is altijd dat we rust brengen in de IT-omgeving, aansluiten bij uw behoefte, zodat de continuïteit van de IT-omgeving op het hoogste niveau is.

Voor data en applicaties die door PQR via een managed services overeenkomst worden beheerd, zal een back-up en/of disaster recovery voorziening veelal ingericht zijn of eenvoudig toegevoegd kunnen worden. Staat de omgeving in de publieke cloud, in een datacenter of een eigen omgeving, dan hanteren wij de volgende aanpak om te komen tot de juiste oplossing:

  • Inventariseren huidige situatie en IT-omgeving
  • Inventarisatie maximaal toelaatbare dataverlies (RPO) en recovery tijd (RTO)
  • In het geval van disaster recovery stellen we een Disaster Recovery Plan op
  • Inrichten en testen van de omgeving
  • Overeenkomen van Service Levels
  • Periodieke rapportage door PQR Servicedesk

Wilt u verzekerd zijn van de juiste back-up en disaster recovery oplossing en continuïteit in uw IT-voorzieningen? PQR brengt rust en zorgt dat werkt. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

PQR brengt rust in Back-up en Disaster Recovery.