Zoals ik in mijn laatste blog al schreef: we merkten vorig jaar dat adoptie veel breder geaccepteerd wordt. Bij het groeiende aantal adoptietrajecten die we met klanten uitvoeren, beginnen we verschillen te zien tussen verschillende typen organisaties. Zo zien we dat adoptie in de gezondheidszorg op specifieke onderdelen afwijkt van bijvoorbeeld adoptie bij gemeentes.

IT in de zorg

Wat mij opvalt in de zorg is dat echt veel mensen – zeker binnen bepaalde functies – adoptie nodig hebben om op de juiste manier met IT te kunnen werken. En dat is natuurlijk best logisch, want voor veel medewerkers met ‘handen aan het bed’ is technologie niet meer dan een hulpmiddel. De zorg naar de cliënt staat op de eerste plek, de (IT)-middelen hebben minder prioriteit. Overigens: gezien de toenemende digitalisering in de zorg wordt technologie wel een steeds belangrijker hulpmiddel, waarbij adoptie kan zorgen dat dat ook optimaal wordt gebruikt. We krijgen te maken met steeds sneller veranderende technische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen maken het werk makkelijker, efficiënter en sneller, maar zal op het eerste gezicht bij veel zorgmedewerkers als complex aanvoelen. Met de inzet van adoptie nemen we die gevoelens weg en laten we zien dat de overstap laagdrempelig kan zijn bij de juiste inzet van adoptie.

De ‘zorgplaat’

We hanteren bij PQR een gestandaardiseerde, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde, methode voor adoptietrajecten. Daar hebben we nu een ‘zorgplaat’ tegenaan gelegd om deze aanpak nog beter te laten landen binnen de zorg. Daarin houden we rekening met het wisselende niveau van digivaardigheid. Naast verpleging heb je onder andere horeca, schoonmaak, behandelaars, artsen en kantoorpersoneel. Elke doelgroep heeft een eigen aanpak nodig om de gewenste nieuwe werkwijze succesvol te borgen. Zo zetten we binnen de zorg video’s in om informatie over te dragen, zodat medewerkers die kunnen kijken wanneer het werk dat toelaat. En in plaats van grote, gezamenlijke groepssessies brengen wij kleine groepjes zorgmedewerkers bij elkaar op een moment waarop het hen uitkomt. We hanteren deze aanpak zodat de zorg 24/7 door kan gaan.

Techniek komt eerst

De zorg staat onder druk, dus we moeten het proces opknippen om het voor de medewerkers behapbaar te houden en als zorginstelling goed te laten landen. Een ander belangrijk aspect van onze adoptie-aanpak in de zorg is daarom dat we eerst zorgen dat de techniek wordt uitgerold. Hierbij staat een strakke coördinatie centraal om het proces vlekkeloos te laten verlopen. In eerste instantie wordt de nieuwe technologie zoveel mogelijk met de oude manier van werken gebruikt. Het functionele stuk en de adoptie om processen te optimaliseren komen daarna. In deze situatie ben je als adoptieconsultant meer de verteller, de trainer, degene die met de voorbeelden komt. En het mooie: zelfs de mensen die er op voorhand weinig vertrouwen in hadden, zeggen dan soms ‘oh, het stelt dus niet zo veel voor’. Dat willen we bereiken.

De voordelen

Met de juiste (adoptie)-aanpak kunnen medewerkers in de zorg efficiënter, productiever en zelfstandig met de nieuwe technologie werken. Ze begrijpen de verandering, raken overtuigd van de voordelen die dit ze kan bieden, worden vertrouwd ermee en zetten dit in tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

De PQR-aanpak

IT-adoptie is een veranderproces en dus mensenwerk. Daarom is onze aanpak er volledig op gericht de mensen mee te nemen. Wanneer je in voor de gebruiker begrijpelijke termen praat, dan gaan mensen het snappen en kunnen ze de vertaalslag maken naar de manier waarop ze gaan werken.

Meer weten?

Kies het pad van de minste weerstand en maak van adoptie een vast onderdeel van elk implementatieproject. PQR helpt u graag op weg. Wilt u een keer van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact met me op via Jeroen.Laurijsen@pqr.nl.

Geplaatst door

Jeroen Laurijsen

Team Manager Adoptie bij PQR