Als u verantwoordelijk bent voor IT en werkt in de lokale overheid, dan bent u ongetwijfeld bekend met de uitdagingen en kansen die de transitie naar de cloud met zich meebrengt bij gemeenten. Maar weet dat u niet alleen bent. Veel gemeenten zetten de eerste stappen of hebben de overstap al gemaakt, gedreven door de behoefte om diensten voor burgers en bedrijven te verbeteren. In deze blog lichten we toe hoe gemeenten de overstap veilig en overwogen kunnen maken en hoe PQR helpt de uitdagingen om te zetten in een soepele transitie naar de cloud.

Veiligheid en compliance: topprioriteiten in de cloud

Bij de transitie naar public of private cloud is staat onder andere het beschermen van burgergegevens, veiligheid van informatie en datagovernance centraal. Veiligheid en het naleven van normen, zoals de BIO en NIS2, zijn echter niet de enige bezwaren. Er zijn een aantal belangrijke uitdagingen die we bij gemeenten vaker zien dan bij andere soort organisaties:

  • Aanwezigheid van een ingewikkeld applicatielandschap met veel legacy applicaties die niet zomaar in de cloud kunnen of verSaaSt kunnen worden;
  • Twijfels over veiligheid van de public cloud en fysieke locatie van gegevens;
  • Aanwezige kennis over het implementeren en beheren van de (hybride) cloud ontbreekt;
  • Onvoorspelbaarheid van kosten en de angst dat dat deze oplopen.

Ondanks deze bezwaren zijn er verschillende redenen om wel naar de cloud te gaan. Het kan een oplossing zijn voor de schaarste aan IT-mankracht, geeft meer flexibiliteit nu applicaties steeds meer worden verSaaSt en het voldoet aan de vraag van gebruikers om eenvoudig samen te werken, uniforme toegang te hebben en 24/7 beschikbaarheid. Maar niet alleen de wens en de behoefte van de medewerker ligt ten grondslag aan de transitie naar de cloud. De dienstverlening van de gemeenten aan burgers en organisaties is steeds vaker digitaal en dat vraagt ook om een moderne infrastructuur.

Uw IT-beheer evolueert mee

Is de transformatie naar een regieorganisatie iets waar uw gemeente ook naar streeft? Om dit te bereiken, zien we dat het opstellen van business cases steeds gebruikelijker wordt. Het maakt dan tastbaar wat het resultaat is van een verandering. In het geval van cloud: voorspelbare en vaak vaste kosten over termijn en de tijd die vrijkomt doordat de fysieke infrastructuur niet meer zelf beheerd hoeft te worden. De (regie-)organisatie richt zich vervolgens op het beheren en coördineren van diensten die worden afgenomen zoals cloud, Infrastructure as a Service en Software as a Service.

Is uw gemeente toe om de stap naar de cloud te maken? Dan is het selecteren van cloudproviders die aan strenge veiligheids- en privacyeisen voldoen, een belangrijke criterium en PQR kan helpen bij die keuze. Er zijn inmiddels cloudproviders die inspelen op de specifieke behoeften van gemeenten, Microsoft is hier met Cloud voor Sovereignty een recent voorbeeld van. Gemeenten zoeken actief naar partijen die hen kunnen ondersteunen in deze complexe, maar cruciale transitie. Misschien overweegt u dit ook? Gemeenten die de stap naar de cloud al hebben gezet en die wij hiermee hebben geholpen, ervaren nu de voordelen: een verschuiving naar strategisch denken en het aangaan van effectieve samenwerkingen.

PQR brengt rust in uw cloudtransitie

Bij PQR begrijpen we uw uitdagingen over de overstap naar de cloud, maar zien we ook de kansen en daarin vinden we een balans met de cloud. Als uw vertrouwde IT-partner, staan we klaar om uw gemeente te ondersteunen in de transitie naar de (public en private) cloud. Diverse gemeenten gingen u voor en vertrouwen op onze expertise en ervaring om met de cloud flexibeler en wendbaarder te zijn.
Wij zetten ons in om de digitale transformatie voor uw gemeente helder en beheersbaar te maken, met een praktisch stappenplan en een zorgvuldige implementatie van de migratie van uw applicaties en data naar de cloud. Veiligheid en naleving van regelgeving zijn bij ons een topprioriteit, terwijl we werken aan een flexibele en toekomstgerichte IT-infrastructuur.

GGI Cloud Implementatierichtlijnen public cloud

Het GGI-Cloud Expertisecentrum (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) van de VNG werkt aan een gezamenlijke implementatierichtlijn voor een veilige gemeentelijke public cloudinrichting. PQR is één van de partijen die betrokken is bij de ontwikkeling hiervan. PQR kan naast technologische oplossingen, ook strategische ondersteuning bieden om gemeenten optimaal te laten profiteren van cloudtechnologie en voorbereid te zijn op de toekomst.

Geplaatst door

Jan Wiessing

Ervaren gesprekspartner voor strategische IT-uitdagingen in de lokale overheid.