De werkplek (laptop, PC, tablet en zelfs telefoon) bestaat voor iedere zorgmedewerker uit belangrijke apparaten die je gedurende de hele dag ondersteunen. Bij PQR hebben we speciaal voor de zorgsector een veilige en mobiele werkplekoplossing, die ontwikkeld is vanuit de ervaring van de zorgmedewerker. Waar in het verleden werkplekken in het zorgproces centraal opgesteld stonden en niet draadloos waren, zien we nu dat men de werkplek mobiel door het hele werkproces heen wil gebruiken.

Mobiele zorgwerkplek

En terecht! Ondersteunende informatie wordt steeds belangrijker voor medewerkers en de applicaties oftewel apps helpen steeds meer in het uitvoeren van de dagelijkse handelingen en bij het nemen van beslissingen. Je werkplek wil je als het ware gewoon meenemen, soms als echte werkplek in de vorm van een laptop, soms als tablet en soms als mobiele telefoon. Dezelfde beleving en herkenning, maar wel op het apparaat dat je zelf als medewerker kiest of krijgt.

Administratie in de woonkamer

Bij PQR hebben we in het primaire proces van een aantal klanten meegelopen om te ervaren wat nu de toegevoegde waarde is. Zo is het heel handig om je telefoon te gebruiken om snel informatie op te zoeken. Denk aan de protocollen en handboeken die je in je broekzak meeneemt (scheelt weer heel wat loopbewegingen). De zorgmedewerker wil de werkplek mobiel hebben zodat sommige administratieve taken (dossier, rooster enz.) gewoon in de woonkamer tussen de bewoners bijgewerkt kunnen worden. Extramuraal zien we juist weer de toegevoegde waarde van een tablet opkomen, die makkelijk in de fietstas mee kan naar de client waar informatie en registratie eenvoudig op uitgevoerd kan worden.

Apps

En zo zijn er nog veel meer ervaringen opgedaan. Een belangrijke toevoeging is dat de beleving van de werkplek valt of staat met het aangeboden applicatielandschap dat een organisatie aanbiedt. Er moet dus niet alleen gefocust worden op de werkplek zelf, maar ook op de applicaties. Op basis van deze input hebben we onze zorgwerkplek ontwikkeld waarbij we oog hebben voor de veiligheid en mobiliteit maar vooral ook voor eenvoud en herkenbaarheid voor de medewerkers.

Bureaublad vs. Intranet

Uit ervaring die we hebben opgebouwd bij zorgorganisaties zien we vaak een vraag over de manier waarop applicaties aangeboden moeten worden. Vanuit de afdeling Communicatie, die meestal verantwoordelijk is voor het intranetbeheer, is er een voorkeur voor het opstarten van applicaties vanuit het intranet. De IT-afdeling heeft meestal een voorkeur voor een klassiek bureaublad. Vanuit PQR vinden we dat je deze keuze vooral uit het werkproces van de zorgmedewerker moet voortkomen.

Afhankelijk van de voorkeur van een zorgorganisatie bieden we binnen de PQR Zorgwerkplek twee varianten aan:

  • Je bureaublad als startplek;
    Een klassiek bureaublad op “tegeltjes portaal” met daarop alle aangeboden applicaties waar je via livetiles informatie krijgt vanuit applicaties of het intranet.
  • Het sociale intranet als startplek;
    Je applicaties als onderdeel van een sociaal intranet (kan met het bestaande intranet of inclusief een nieuw intranet). Het nieuws van de organisatie en je team altijd bij de hand en een overzichtelijke plek van waar waaruit je je applicaties kunt opstarten. Mijn collega Joost Noteboom heeft samen met a&m impact een video gemaakt over sociaal intranet en de PQR Zorgwerkplek.

De organisatie wil verder tijdens de IT-transitie

Een belangrijke vraag die ons regelmatig gesteld wordt is: hoe kun je vernieuwen aan de voorkant, als het applicatielandschap nog niet helemaal vernieuwd is? De PQR Zorgwerkplek hebben we zo ingericht dat je juist in een hybride situatie al wel de vernieuwing naar de medewerkers kunt brengen en de IT-afdeling de ruimte en tijd heeft om bepaalde applicaties op een klassieke manier aan te bieden. Bijvoorbeeld uit eigen datacenter of nog traditioneel client/server.

SpaceHub

PQR bouwt de Zorgwerkplek op uit onze standaard ‘bouwblokken’ die vanuit SpaceHub worden geleverd. Dit zijn bewust gekozen marktstandaarden die garant staan voor een goede en veilige werkplek. Ook kan PQR diensten rondom de werkplek leveren, waarbij je kunt denken aan het beheer van de achterliggende infrastructuur en support. Vanuit PQR hebben we een set van 7 zorgpersona’s uitgewerkt die we graag met klanten delen om vanuit deze persona-gedachte de behoefte aan hardware en de bijbehorende licentiestructuur op te bouwen.

Wil je meer weten over de dienstverlening van PQR over onze Zorgwerkplek, ons Zorghuis van de Toekomst of een van onze SpaceHub diensten, neem dan contact met mij of een van mijn andere PQR-collega’s op.

Geplaatst door

Marcel Laan

IT-adviseur Healthcare