Er zijn diverse redenen voor organisaties om de inrichting van hun IT-infrastructuur te heroverwegen en te kiezen voor een nieuwe opzet. Zo kan de hardware verouderd zijn, zijn er aflopende infrastructuurlicenties of is de organisatie simpelweg uit zijn jasje gegroeid. Kortom, de bestaande infrastructuur voldoet niet meer aan de eisen van de groeiende organisatie die altijd in beweging is. Dan kan een hyperconverged infrastructuur uitkomst bieden.

Wel of niet overstappen naar de cloud?

De afgelopen jaren overwegen steeds meer organisaties een gedeeltelijke of bijna volledige overstap naar de cloud. Met name de organisaties waar ik zelf voor werk – lokale en provinciale overheden – worden in die overstap geremd door twee obstakels. Enerzijds zijn de kosten van cloud hoog. Hoe houd je die, zeker gezien het grote aantal aanbieders, inzichtelijk? Anderzijds wordt met argwaan gekeken naar de cloud als het gaat om het thema veiligheid. Zijn persoonsgegevens bijvoorbeeld wel goed genoeg beschermd in een publieke cloud? En mocht er onverhoopt iets fout gaan, zijn de gegevens dan nog traceerbaar? Dit soort vragen weerhoudt organisaties om de stap naar de cloud te zetten. Met een on-premises omgeving weet je in ieder geval zeker waar je applicaties zich bevinden.

Hyperconverged vs. 3-tier infrastructuur

Kiezen voor on-premises hoeft niet per se nadelig te zijn, maar is dat wel als wordt vastgehouden aan een traditionele 3-tier infrastructuur, waarin compute, networking en storage uit aparte lagen en aparte hardware bestaan. Nutanix heeft dit verbeterd door de infrastructuur te vereenvoudigen via hyper-converged infrastructuur (HCI) waarbij compute, networking en storage zich op één laag bevinden.

Het Nutanix HCI-platform biedt vele voordelen, onder andere op het gebied van kosten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de totale kosten voor het bezit (TCO) van een on-premises Nutanix HCI met 60% wordt verlaagd. Ik zie steeds vaker dat dit aspect alleen bij klanten al reden genoeg is om over te stappen naar Nutanix.

Naast de lagere kosten maakt Nutanix HCI ook het beheer van de gehele infrastructuur eenvoudiger. Zowel compute, networking en storage bevinden zich immers op één laag en zijn beheersbaar vanuit één platform. Dat maakt bijvoorbeeld het uitvoeren van een hardware- of hypervisor-update een stuk eenvoudiger. In de oude 3-tier opzet heb je immers expertise nodig op elk van de drie afzonderlijke gebieden om die update succesvol uit te voeren. Bovendien heb je te maken met downtime, met geregeld problemen tot gevolg. Bij Nutanix HCI is dat proces geautomatiseerd; met één druk op de knop wordt een gecompliceerde update of deployment op de achtergrond uitgevoerd. Dat betekent geen downtime, waardoor je hem zelfs overdag zou kunnen runnen zonder enige disruptie van je productiewerkzaamheden.

Voor een IT-beheerder, die toch al moet aanpoten om aan alle wensen van de groeiende organisatie te voldoen, neemt dit een hoop werk uit handen. Die wordt nu ontlast van het infrastructuurbeheer en kan zich daardoor richten op het verbeteren van de diensten voor, en ervaringen van de eindgebruikers.

Hyperconverged infrastructuur als tussenstap

Hoewel het Nutanix HCI-platform nog steeds on-premises draait, biedt het wel een ‘cloud-experience’: alles wat er gebeurt binnen je HCI-omgeving is zichtbaar via de Nutanix Prism webinterface. Dit maakt het ook tot de beste tussenstap voor organisaties die uiteindelijk wél gefaseerd applicaties naar de cloud willen migreren. De beste tussenstap, omdat via de Prism-webinterface de mogelijkheden voorhanden zijn om deployments van virtuele machines volledige geautomatiseerd te laten verlopen. Met als additionele mogelijkheid om daarbij te kiezen voor de eigen on-premises ofwel een publieke cloudomgeving. In lijn met het motto van Nutanix is er keuzevrijheid wat betreft publieke cloud zoals Microsoft Azure, AWS of Google Cloud Platform. Op deze manier kan er worden gekozen voor de beste publieke cloudoplossing op basis van de specifieke eisen per applicatie van een organisatie.

Aangezien Nutanix het eenvoudig maakt om deployments uit te voeren op de publieke clouds is er veel onderzoek gedaan naar een oplossing om security én kosten te bewaken en inzichtelijk te houden. Nutanix Beam is hiervoor de enterprise oplossing die de kosten van een hybride- of multi-cloud omgeving inzichtelijk houdt en bovendien tijdig advies geeft over mogelijke issues omtrent security. Beam biedt net zoals Prism een vereenvoudigd maar sterke beheerwebinterface, als ware een ‘single pane of glass’. Dit voorkomt dat je door de vele bomen het bos niet meer kan zien.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van een hyperconverged infrastructuur voor uw organisatie? Neem contact op via onderstaande knop, en we plannen een vrijblijvend adviesgesprek met u in.

contact

Over Vishwapreet

Onlangs werden de Nutanix Technology Champions voor het jaar 2020 bekendgemaakt en onze SDDC-consultant Vishwapreet Mahabir is een van de kampioenen. Wereldwijd maken slechts 128 mensen deel uit van dit selecte groepje, die onder andere worden verkozen op basis van hun kennis van en ervaring met het Nutanix-portfolio. Belangrijk hierbij is dat de NTC’s hun kennis ook actief uitdragen en inzetten om collega’s, klanten en leden van de community te helpen bij het oplossen van problemen.

 

Geplaatst door

Vishwapreet Mahabir

Vishwapreet is SDDC-consultant bij PQR en werd uitgeroepen tot een van de Nutanix Technology Champions van 2020. Wereldwijd maken slechts 128 mensen deel uit van dit selecte groepje, die onder andere worden verkozen op basis van hun kennis van en ervaring met het Nutanix-portfolio. Belangrijk hierbij is dat de NTC's hun kennis ook actief uitdragen en inzetten om collega's, klanten en leden van de community te helpen bij het oplossen van problemen.