Welke 5 stappen moet u nemen?

De digitale transformatie van gemeenten is een reis die nu al begonnen is. Met de “Digitale Agenda Gemeenten 2024” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de richtlijnen voor de digitale transitie, kunnen we een duidelijk pad uitstippelen naar de toekomst.

Om de IT te moderniseren en klaar te zijn voor de digitale toekomst, moeten gemeenten vijf cruciale stappen doorlopen. Deze stappen versterken niet alleen de regie, maar zorgen ook voor een wendbare IT-omgeving die klaar is voor nieuwe technologieën en de komende eisen.

  1. Innovatie met ruimte voor publieke waarden

De eerste stap is het vinden van een balans tussen innovatie en het bewaken van publieke waarden. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheden van digitalisering moeten benutten, maar tegelijkertijd er ook voor zorgen dat iedereen kan profiteren van deze nieuwe kansen. Een duidelijke roadmap die aansluit bij de bestuurlijke visie van de gemeente is hierbij een essentieel hulpmiddel.

  1. Digitale koploper worden

De tweede stap is het streven om een digitale koploper te worden. Dit betekent dat we de kansen die digitalisering biedt voor economische groei en een toename in de welvaart en het welzijn van inwoners en ondernemers moeten benutten. Het vertalen van de bestuurlijke strategie naar IT-oplossingen is dan een belangrijke taak.

  1. Moderne en inclusieve dienstverlening

De derde stap is het aanbieden van moderne en inclusieve dienstverlening voor burgers en bedrijven in de gemeente. Dit vraagt om een basisinfrastructuur die voldoet aan de principes van de Common Ground, een interbestuurlijk afgestemd beeld van het stelsel van basisregistraties en een afgewogen financiële verdeling. En voor medewerkers van de gemeente het creëren van een veilige en flexibele werkplek die nu en in de toekomst optimaal werkt voor de gebruiker is hierbij een belangrijk doel.

  1. Duiding nieuwe technologie

De vierde stap is het begrijpen en duiden van nieuwe technologieën zoals data, AI, algoritmen, en virtual reality. Dit omvat ook het ontwikkelen van toekomstige vaardigheden voor de arbeidsmarkt en burgerschap. Het blijven volgen en interpreteren van ontwikkelingen in de technologie en het applicatielandschap is hierbij cruciaal.

  1. Investeer in onderwijs, onderzoek en innovatie

De vijfde en laatste stap is het investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit is belangrijk om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en innovaties. Het bepalen van de roadmap en adviseren gedurende de levenscyclus om na te denken over de volgende stap is hierbij een voortdurende inspanning.

De digitale transformatie is een proces van verandering en aanpassing aan de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen van de digitale wereld. Met de juiste aanpak en technologische keuzes, zoals voorgesteld door de VNG, maar die wij ook vanuit PQR aanvullen met relevante nieuwe technologieën, is uw gemeente goed voorbereid op de kansen en uitdagingen die voor ons liggen.

Bij PQR begrijpen we dat deze transformatie complex kan zijn. Daarom bieden we diensten aan die gemeenten helpen bij elke stap van deze reis. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een roadmap, het adviseren over technologische ontwikkelingen, of het ondersteunen van de implementatie van nieuwe technologieën, PQR is er om u te helpen bij het realiseren van de digitale gemeente van de toekomst.

Bent u er klaar voor? Ontdek hoe u samen met PQR in de transitie de rust bewaart en op welke aspecten u zich moet richten.

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.