Image

Innovatieve IT voor maakbedrijven

Smart Industry biedt veel kansen voor de maakindustrie. Technologische vooruitgang en innovatieve oplossingen zijn geen optie meer, maar een noodzaak. Met de hoogste expertise en geavanceerde IT-technologieën helpt PQR productiebedrijven bij digitale transformatie.

IT-uitdagingen voor de maakindustrie

Digitale transformatie

Maak- en productiebedrijven staan voor de uitdaging om hun productieprocessen te optimaliseren en kosten te verlagen, zodat ze concurrerender worden. Digitale transformatie en Industry 4.0 veranderen de manier waarop maakbedrijven opereren. Het gebruik van IoT, Digital Twins, AI en Machine Learning stelt bedrijven in staat om real-time gegevens te benutten voor betere besluitvorming, preventief onderhoud en het creëren van nieuwe businessmodellen. Maar tegelijkertijd brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van dataopslag en veiligheid.

Cybersecurity

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld zijn de cyberbedreigingen groter en hebben meer impact. Maakbedrijven moeten proactief zijn in het beschermen van hun gegevens en systemen met securityoplossingen die de gehele keten van de operatie en IT-omgeving beschermen. Daarnaast gaan veel producerende bedrijven vallen onder de NIS2 en dat betekent tevens dat er een wettelijk kader is voor de securitymaatregelen die zij moeten nemen.

Verwevenheid IT en OT

Het koppelen van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) biedt veel kansen voor maakbedrijven, want het zorgt voor meer zichtbaarheid en controle over productieprocessen, waardoor bedrijven efficiënter kunnen opereren, zich sneller aanpassen aan de marktvraag en voor een grotere innovatiekracht. Aan de andere kant maakt deze verwevenheid de keten kwetsbaarder en legt het nog meer druk op het IT-team met projecten en dagelijks beheer.

Duurzaamheid

Maakbedrijven worden aangemoedigd om efficiënter te produceren met minder afval en een lagere CO2-footprint. Daarnaast is er meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden en willen bedrijven inzetten op een duurzame inzet van hun medewerkers.


Wilt u kennismaken met de diensten en aanpak van PQR voor de maakindustrie? Neem dan contact met ons op.

Innovatie en efficiëntie

Nieuwe initiatieven, zoals predictive maintenance, lean manufacturing, continuous improvement, overall equipment effectiveness en smart industry, moeten kunnen vertrouwen op een IT- en OT-omgeving die in de eerste plaats stabiel en veilig is. Maar ook moet die omgeving schaalbaar en open zijn, omdat innovaties geïmplementeerd moeten worden en data uitwisselbaar moet zijn. Bovendien heeft elke medewerker de toegang nodig tot de juiste informatie en applicaties om het werk te doen, zelfs op locaties met een slechte verbinding of in zwaardere omstandigheden.

Continuïteit waarborgen

Elke minuut dat er niet geproduceerd kan worden, kost geld, dus continuïteit van de productiesystemen staat bovenaan en downtime moet geminimaliseerd worden. Onderhoud aan en veiligheid van IT- en OT-systemen kan daardoor ondergeschikt raken aan uptime. Met de juiste securitytechnologieën, slimme beheeroplossingen en veilige connectiviteit, zorgt u ervoor dat u de regie in handen houdt en dat de omgeving veilig blijft. Dus geen compromis tussen uptime en onderhoud, maar zowel de hoogste continuïteit als de regie in handen houden.

PQR. Rustmakers in IT voor maakbedrijven

Image
Image
Image

Op welke manier ondersteunt PQR maakbedrijven?

Voor productiebedrijven is het cruciaal regie te houden en innovatieve oplossingen te omarmen. Samen met expertise van PQR en de technologie van onze partners, kunt u succesvol die uitdagingen aan. PQR kan helpen bij het vertalen van toekomstige functionele behoeften en eisen naar een IT-architectuur en roadmap. Daarbij kijken we naar zowel de werkplek, security, netwerk, datacenter en (hybride) cloud, om voor uw wensen en eisen op het gebied van OT en IT de ideale architectuur samen te stellen. Bovendien zijn er in de maakindustrie een aantal specifieke uitdagingen waarbij PQR kan helpen.

IoT en smart industry

Door de toename van IoT-apparaten en digitale services in de productieomgeving groeit het belang om controle te houden op toegang. Meer connected devices vergroot het risico op verstoringen. Om de controle over data, processen en beveiliging te behouden, is het implementeren van netwerksegmentatie en het beheer van een stabiel platform (serverinfrastructuur en edge computing) noodzakelijk.

Remote toegang productienetwerken

Leveranciers hebben voor service en onderhoud vaak remote toegang nodig tot de productieomgeving. Dit brengt aanzienlijke beveiligingsrisico’s met zich mee, omdat er minimale controle is over identiteit, securityvereisten en verkeer. Om ervoor te zorgen dat leveranciers hun werk kunnen doen, terwijl de veiligheid is geborgd is, is isolatie en segmentatie.

Consolidatie alarmeringssystemen

Bovendien zijn de alarmeringssystemen niet altijd efficiënt ingericht. De groei van deze systemen, het aantal alarmeringen en de kwetsbaarheid van deze apparaten vraagt om een geconsolideerde aanpak. Het consolideren van al deze diensten op een robuuste smartphone, gecombineerd met een betrouwbaar Wifi-netwerk biedt een efficiënte en schaalbare oplossing.

Complex applicatielandschap

Als gevolg van digitale transformatie en meer datastromen, is het applicatielandschap zeer complex geworden. Legacysystemen moeten worden gecombineerd met SaaS en slimme applicaties, op één werkplek, die overal waar dat moet veilig beschikbaar is. De moderne werkplek van PQR is beschikbaar op elke type device, gebruiksvriendelijk, centraal te beheren en biedt veilige, gecontroleerde toegang tot alle apps en informatie.

Innovatie vraagt aandacht van het IT-team

De digitalisering van het productieproces vraagt om slimme oplossingen waarbij de IT-afdeling betrokken wil en moet zijn. Maar vaak is het IT-team beperkt in het geven van aandacht aan projecten en services die innovatie in de kernactiviteiten mogelijk maken. Het uitbesteden van herhaaltaken en technisch beheer aan een managed services partij, zoals PQR, zorgt ervoor dat de focus kan verschuiven naar innovatie. PQR biedt advies, implementatie en beheer van de volledige IT-omgeving, moderne werkplekoplossingen, hybride cloud, netwerk, security en FinOps.


Wilt u kennismaken met de diensten en aanpak van PQR voor de maakindustrie? Neem dan contact met ons op.