Steeds meer organisaties zijn bewuster bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit betekent dat zij kritisch kijken naar de impact van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dat mogen onze klanten ook verwachten van PQR. Sterker nog: dat mogen en kunnen ze zelfs van ons eisen. Zo zijn veel van onze klanten overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. Hoe een leverancier invulling geeft aan MVO is voor dit soort organisaties een belangrijk selectiecriterium voor het kiezen van hun leveranciers. In dit artikel leggen we uit hoe wij ons als ICT-dienstverlener op dit vlak onderscheiden.

Terug op de arbeidsmarkt dankzij social return

Bij PQR geloven we in de kracht van een divers en inclusief medewerkersbestand. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven met een gemengde culturele en etnische achtergrond beter presteren. Ook kijken we verder dan standaard vacatures en jobprofielen. Voor ons zijn de vaardigheden en ambitie van mensen bepalend en niet alleen hun professionele ervaring. Zo proberen we ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te vinden. Wist je dat deze groep bestaat uit maar liefst 1,3 miljoen mensen? Middels het social return-initiatief hebben we nieuwe collega’s gevonden die hun sporen inmiddels ruimschoots hebben verdiend!

Als bedrijf CO2-neutraal worden

Europa heeft zich ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om hieraan bij te dragen heeft Nederland zijn eigen klimaatwet verder aangescherpt: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 % zijn teruggebracht. PQR heeft al langer de ambitie CO2-neutraal te worden. We proberen onze eigen CO2-uitstoot ook te beperken en houden hiermee zoveel mogelijk rekening bij onze werkzaamheden voor klanten en met partners. Sinds 2017 is PQR gecertificeerd voor het hoogste niveau, niveau 5, van de CO2-prestatieladder; een initiatief van de KIWA om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

PQR Fonds voor goede doelen

Met ons eigen PQR Fonds steunen we diverse goede doelen die zich inzetten voor zieke en gehandicapte kinderen en volwassenen. Dit fonds wordt gevuld door een deel van onze winst. Maar wanneer een collega uit dienst gaat en zijn of haar laptop of -telefoon wil overnemen, dan worden deze bedragen ook ter beschikking gesteld aan het PQR Fonds. Wanneer een collega zich wil inzetten voor een goed doel, bijvoorbeeld door mee te doen aan een sponsorloop voor Kika of een wielertocht voor de bestrijding van ALS, dan is hier altijd sponsorgeld voor beschikbaar.

Eigen product- en dienstenportfolio verduurzamen

Eens per kwartaal organiseert PQR een Meetup Friday, waarin kennisdeling centraal staat. Elke keer staat deze in het teken van een ander onderwerp. In november 2021 was dat MVO. Een middag lang hebben ruim 180 collega’s in een workshopvorm nagedacht over hoe wij ons producten- en dienstenportfolio kunnen verduurzamen. Hier zijn goede ideeën uit voort gekomen die we ook verder willen gaan uitwerken. Zo richtte een idee zich op het beter helpen van onze klanten bij het maken van duurzame keuzes. Door in het aanbestedingstraject meer uitleg te geven over de impact van het gebruik van een van onze producten of diensten op het klimaat, maar ook door nieuwe duurzame diensten te introduceren. Denk aan het overnemen van gebruikte hardware die wij vervolgens een tweede leven gunnen of op een duurzame manier recyclen. Zo helpen we onze klanten duurzamere keuzes te maken, onze eigen MVO-ambities waar te maken om uiteindelijk een mooie bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Download hier het Ebook: Maatschappelijk verantwoord ondernemen & PQR
Lees hier het MVO jaarverslag 2021

Geplaatst door

PQR

PQR streeft elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service. Strategisch adviseur voor moderne software defined datacenter- en workspaceoplossingen. IT-advies. Future workspace.