CO2-prestatieladder

Wij beperken onze eigen CO2-uitstoot, en houden hiermee zoveel mogelijk rekening bij de werkzaamheden voor klanten en met partners.

Image

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is PQR gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.

Het doel van de ladder is:

 • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen;
 • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
 • Maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
 • Verworven kennis transparant te delen.

 

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrument voor duurzaamheid bij het gunnen van aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. PQR is sinds maart 2012 gecertificeerd CO2-prestatieladder niveau 3 en sinds augustus 2017 voor het hoogste niveau, niveau 5. De certificerende instanties zijn KIWA en TÜV NORD.

CO2-beleid & CO2-Managementplan

Per juli 2022 is PQR B.V. onderdeel van het CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat van Bechtle Holding B.V. 

Status van de maatregelen - december 2022 

Het doel van Bechtle Holding B.V. is om in 2026 de CO2-uitstoot relatief met 70% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (Scope 1, Scope 2, Business Travel & Projecten). Dit doel zal o.a. behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Scope 1: Het terugdringen van de CO2-uitstoot van het gasverbruik in 2026 t.o.v. 2017.

  De verhuizing naar energielabel A locatie Secoya in 2019 en de sluiting van de kantoren in Amsterdam en de Meern in 2020, hebben een grote bijdrage geleverd aan het terugdringen van het gasverbruik van PQR. We blijven met de verhuurder in gesprek om waar mogelijk het gasverbruik verder terug te dringen.

 • Scope 1: Het terugdringen van de CO2-uitstoot van het brandstofverbruik in 2026 t.o.v. 2017.

  Sinds 2018 is het lease van een 100% elektrische auto’s toegevoegd aan de mobiliteitsopties voor de PQR leaserijders. Per 1-1-2022 is in de mobiliteitsregeling de keuze voor een elektrische leaseauto verder gestimuleerd middels een korting op de leaseprijs bij de keuze voor een 100% elektrische leaseauto. We zien dat bij de afloop van een leasecontract de auto steeds vaker vervangen wordt door een elektrische auto.

 • Scope 2: Het terugdringen van de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik t.o.v. 2017 in 2026.

  De verhuizing naar energielabel A locatie Secoya in 2019 en de sluiting van de kantoren in Amsterdam en de Meern in 2020, hebben een grote bijdrage geleverd aan het terugdringen van het energieverbruik van PQR.  We blijven met de verhuurder in gesprek om waar mogelijk het energieverbruik verder terug te dringen. Zo zijn vrij snel na de intrek in het kantoorpand van Secoya zijn de verlichtingen in de toiletten aangesloten op een bewegingssensor waardoor de verlichting niet onnodig aanblijft. 
   
 • Business Travel: Het terugdringen van het CO2-verbruik van Business Travel in 2026 t.o.v. 2017.

  We zijn ons er van bewust dat de vluchten een hoge bijdrage leveren aan het Co2 verbruik. We zijn sinds 2019 strenger in het bijwonen van buitenlandse seminars. Indien mogelijk wordt er gekozen deel te nemen aan een Europese seminar in plaats van de Amerikaanse events. Tevens wordt er voor kortere afstanden gekeken naar alternatieven zoals de trein.

 • Het bewustzijn van de medewerkers vergroten.

  SpaceHub green is in 2020 gelanceerd om alle initiatieven omtrent MVO en Co2 te verbinden en hierover te communiceren. Waar in de interne communicatie nu hoofdzakelijk MVO gerelateerde onderwerpen naar voren zijn gekomen, zal er in 2023 een externe en interne Spacehub Green campagne plaats vinden voornamelijk gericht op de gezamenlijke CO2 doelen van Bechtle en PQR.  

CO2-Footprints

Basisjaar 2011 PQR B.V. 
Image
Footprint 2020 PQR B.V. 
Image
footprint q1-q2 2022 Bechtle holding B.V. 
Image
Reducerende maatregelen
Image

Projecten

Om de CO2-uitstoot bij projecten zo beperkt mogelijk te houden, past PQR B.V. ook de maatregelen van de organisatie hierop toe.

Samenwerking

Bechtle Holding B.V. werkt samen met De Duurzame Adviseurs om het managementsysteem te beoordelen, te onderhouden en continu te verbeteren.

De CO2-prestaties en ambities gedeeld op de website van SKAO.

Keteninitiatieven

Per juli 2022 heeft PQR B.V. zich aangesloten bij en levert een bijdrage aan de Stichting Nederland CO2 Neutraal.

PQR B.V. heeft een eigen keteninitiatief: SpaceHub. PQR helpt bedrijven om veilig en gecontroleerd de stappen te zetten naar de cloud, in hun eigen tempo. Met SpaceHub biedt PQR een modulair hybride multi cloud platform voor advies, implementatie en beheer van moderne workspace en datacenter oplossingen.

Certificaten
Image

PQR. 

Ineens doet IT er niet meer toe.

Partners en leveranciers

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we in de loop der jaren een breed netwerk van partners en leveranciers opgebouwd. Zij helpen ons ervoor te zorgen dat uw IT geen hoofdpijndossier meer is. Bij onze oplossingen gebruiken we de producten en diensten van onder andere Microsoft, HPE, Citrix, VMware en Nutanix.

Bij PQR werken experts die altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Zo kunnen we de nieuwste oplossingen direct doorvoeren in uw omgeving.

Certficering

PQR staat niet alleen bekend als de rustmaker in IT, maar ook als kennishuis. We moedigen onze collega’s altijd aan om nieuwe kennis op te doen en die kennis ook weer door te geven. Dat doen ze niet alleen intern, maar ook als spreker op congressen en events.

Het is belangrijk om die kennis ook te borgen in onze eigen dienstverlening. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat we beschikken over alle certificeringen die ons helpen u te ontzorgen. Hieronder vallen onder meer ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN 7510.

Wij zijn de rustmakers in IT. 

Benieuwd hoe?