Sustainability bij PQR

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij PQR vanzelfsprekend. Sustainability is een geïntegreerd onderdeel van kwaliteitsmanagement binnen PQR. Dit stelt PQR in staat om als één organisatie met uniforme doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteit, service management en milieu te werken. 

Image

PQR omarmt de vereisten voor de CO2 prestatieladder, MVO prestatieladder, ISO 14001 en Ecovadis in een geintegreerd sustainability beleid. Het Sustainability beleid en de daarin opgenomen doelstellingen van PQR zijn opgedeeld in de drie pijlers People, Planet en Profit. Door op deze manier milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen samen te brengen, vinden we niet alleen zelf dat we een bijdrage leveren aan duurzaamheid, maar wordt het ook extern onderkent en jaarlijks bevestigd.

PQR Sustainability-beleid

Sinds 2011 is PQR gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en sinds augustus 2017 voor het hoogste niveau: niveau 5. De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrument voor duurzaamheid bij het gunnen van aanbestedingen. Wij beperken onze eigen CO2-uitstoot, en houden hiermee zoveel mogelijk rekening bij de werkzaamheden voor klanten en met partners. En dat doen we niet alleen, maar samen met onze moederorganisatie Bechtle. PQR Sustainability-beleid.

Jaarverslagen

Partners en leveranciers

In samenwerking met onze partners en moederorganisatie Bechtle, zoeken de Sustainability Officers van alle Bechtle Entiteiten in Nederland vooruitstrevende verduurzaamling en CO2-reductiemogelijkheden. De CO2-prestaties en ambities van Bechtle en PQR zijn gedeeld op de website van SKAO. 

Image

PQR. 

Ineens doet IT er niet meer toe.

Kwaliteit

PQR staat niet alleen bekend als de rustmaker in IT, maar ook als kennishuis. We moedigen onze collega’s altijd aan om nieuwe kennis op te doen en die kennis ook weer door te geven. Dat doen ze niet alleen intern, maar ook als spreker op congressen en events. 

Het is belangrijk om die kennis ook te borgen in onze eigen dienstverlening. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat we beschikken over alle certificeringen die ons helpen u te ontzorgen. Hieronder vallen naast onderstaande sustainability certificaten de ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN 7510. 

Certficeringen

Wij zijn de rustmakers in IT. 

Benieuwd hoe?