Is zorginnovatie een IT-aangelegenheid? In de praktijk zie ik vaak wel dat dit het geval is, maar zelf denk ik van niet. Natuurlijk, uiteindelijk is IT een onmisbare schakel om zorginnovatie en arbeidsbesparende technologie te faciliteren en succesvol in te zetten, en dienen de IT-ers zeker aangehaakt te zijn. Maar IT als vertrekpunt voor zorginnovatie kan leiden tot oplossingen die gebaseerd zijn op techniek, die de ‘zorgmedewerker aan het bed’ of de ‘specialist op afstand’ niet direct helpen hun werk efficiënter uit te voeren.

Zorginnovatie ingestoken over de as van techniek verhoogt namelijk de kans dat een IT-project niet goed van de grond komt, of veel erger nog dat een afgerond IT-project uiteindelijk geen toegevoegde waarde blijkt te bieden voor de zorgprofessionals en de organisatie.

Maar hoe kun je dat voorkomen? Het antwoord ligt in het verlengde van mijn blog: ‘Waar begin je met zorginnovatie?’ Daarin heb ik je meegenomen waar en hoe je het beste kunt beginnen met zorginnovatie. Samengevat kwam dat hierop neer: Op de eerste plaats zorg je dat je netwerk en Wifi op orde zijn, je basis zeg maar, want in het gros van de gevallen die ik tegenkom is dit iets wat sowieso verbeterd moet worden, en is relatief eenvoudig op mee te beginnen. Want zonder goed netwerk en uitstekende Wifi is het onmogelijk om zorginnovatie aan te jagen. Vervolgens doorloop je de volgende stappen:

  • formuleer een heldere organisatiedoelstelling wat je met innovatie wilt behalen;
  • vertaal deze naar een IT visie;
  • onderbouw deze met een business case.

Waar ik in deze blog op in wil gaan, is het formuleren van de doelstelling die bereikt moet worden met innovatie. Dat is namelijk simpel gezegd, maar niet simpel gedaan. Ten eerste: dit moet een strategisch doel zijn en een doel dat niet alleen in technologie wordt uitgewerkt. Ik leg het uit aan de hand van een voorbeeld. Is het strategische doel ‘het verhogen van privacy en rust voor de client en familie’, dan kan dat op verschillende manieren in praktijk gebracht worden. Namelijk door personeel hierin op te leiden, een ander dagritme aan te houden, maar ook door bijvoorbeeld slimme camera’s in de nachtzorg. Die slimme camera’s zijn een IT-innovatie en daar zit een technologische keuze aan vast. Maar je ziet aan de hand van dit voorbeeld dat deze technologie hand in hand gaat met meerdere facetten in de organisatie die allemaal afgestemd moeten zijn.

Directie, bestuur en management moeten dus in staat zijn om bottom-up te weten waar de knel- en verbeterpunten zijn, om vervolgens top-down de strategische organisatiedoelstellingen te formuleren en die te vertalen naar implementatie in meerdere facetten van de organisatie. Bij die vertaling kun je externe hulp inschakelen. Mijn collega’s denken uiteraard graag mee in de vertaling naar IT en andere arbeidsbesparende innovaties. We noemen die innovaties bij PQR ‘Zorgdromen’. De Zorgdromen zijn dus een vertaling van de strategische doelstelling in een technologische innovatie. Zo’n nieuwe innovatie of technologie kost budget en we merken dat zorginstellingen het prettig vinden dat we hier ook de business case van kunnen berekenen. In onderstaande tabel zie je daar een verkort voorbeeld van.

Vertaal organisatiedoelen naar een IT visie (voorbeeld)

De zorgconsultants van PQR kennen de zorg van binnen en van buiten en weten precies hoe je zorginnovatie aanvliegt, ze kunnen strategische doelen vertalen in zorgdromen en directie, bestuur en management uitdagen in hun keuzes en hun aannames. Dat betekent dat ze ook bekend zijn met:

  • de valkuiken van zorginnovatie of bepaalde technologieën;
  • hoe binnen bestaande budgetten kan worden geïnnoveerd;
  • welke vernieuwingen het beste gebundeld kunnen worden om te voorkomen dat je later een traject nog eens dunnetjes over moet doen.

Op basis van hun ervaringen hebben zij het PQR Transitieprogramma ‘Zorghuis van de Toekomst’ ontwikkeld om zorginstellingen gestructureerd en gedegen te helpen innoveren.

Herken je de uitdagingen en wil je eens een gesprek hebben met mijn collega’s en mij hierover, neem contact op met ons. 

Geplaatst door

Michel Leuyerink

Account Manager Zorg at PQR